Cirkulární ekonomika je výzva pro podnikatele a inovátory

9. 10. 2018

Cirkulární ekonomika není pouhé trendy slovní spojení, se kterým koketuje Evropská unie a pár uvědomělých firem. Koloběh zdrojů fungoval v přírodě odjakživa, jen my, lidé, jsme na něj pozapomněli. Umlčeli jsme selský rozum, který nás nabádá k úspornosti a šetrnosti, a vytvořili jsme lineární ekonomiku, která těží, vyrábí a vyhazuje o sto šest. Možná sice uspokojuje lidské choutky, zato však stojí na vratkých nohách. S mizejícími zdroji už stěží udržíme současné tempo růstu. Měli bychom proto najít funkčnější model.

V roce 1962 přišla společnost Rolls Royce s do té doby nevídanou službou zvanou Power by the Hour. Svým zákazníkům začala pronajímat motory do letadel. Firmy zaplatily pouze za dobu pronájmu a ušetřily peníze, které by jinak putovaly do drahé výroby. Nikdo nevěděl, jestli experiment vyjde. Nakonec se zadařilo a Rolls Royce dostává jednu objednávku za druhou.

V čem spočívá kouzlo cirkulární ekonomiky

„Cirkulární ekonomika je systém, ve kterém se chováme ohleduplně k přírodě, ale zároveň generujeme zisk díky opětovnému využívání cenných materiálů, které oproti systému založenému na principu "vytěžit – vyrobit – vyhodit"  udržujeme v oběhu co nejdéle.“

Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky

 

Cirkulární ekonomika chce uzavřít kruh, ve kterém budou materiály kolovat a nebude docházet ke ztrátám. Na materiály se dívá jako na cenné zdroje, snaží se je využívat po co nejdelší dobu a pokud opětovné využití není možné, vrací je do přírody v co nejpřirozenější formě, aby ji nezatížily.

 

 Zdroj: Incien

Cirkulární ekonomika otřásá základy té lineární, protože vyžaduje:

1.     Zachování hodnoty vyrobených produktů a prodloužení jejich životního cyklu

2.     Využití obnovitelných zdrojů

3.     Použití eko designu při výrobě nových produktů

4.     Vnímání odpadu jako cenného zdroje

5.     Změnu business modelů

6.     Zahrnutí digitálních technologií

7.     Spolupráci různých oborů

Cirkulární ekonomika se uplatňuje v biologických cyklech, kdy vrací do půdy co nejvíce cenných látek, v technických cyklech, kde hledá cesty pro dokonalou recyklaci, ale také v nakládání s neobnovitelnými zdroji. Za cíl si klade transformovat celý ekonomický systém, s čímž jsou spojeny výhody, ale také mnohé výzvy.

Jaká esa má cirkulární ekonomika v rukávu

Společnost McKinsey & Company (2015) spočítala, že přijetí principů cirkulární ekonomiky by mohlo od roku 2030 generovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur ročně. Podle Evropské komise by nová průmyslová odvětví měla vytvořit dva miliony pracovních míst. Přechod na nový druh ekonomiky by měl výrazně omezit produkci skleníkových plynů, z nichž 80 % pochází z dodavatelského řetězce. Kromě toho cirkulární ekonomika chrání vzácné přírodní zdroje, nevytváří odpad, a tudíž nezatěžuje planetu skládkami a posiluje zdrojovou bezpečnost.

Cirkulární ekonomika má skvělé načasování. Environmentální témata se těší větší pozornosti než dříve a mění se i chování spotřebitelů. Podle průzkumu CSR & Reputation Research (2016) by si 68 % lidí v Česku připlatilo za výrobek šetrný k životnímu prostředí. I přesto musí oběhové hospodářství překonat kulturní, tržní, technologické a regulatorní bariéry, než se stane mainstreamem. Hlavní bariéry jsou však v našem myšlení. Proto je podle Soni Jonášové potřeba společnost vzdělávat.

Kdy se cirkulární ekonomiky dočkáme

„Přechod na cirkulární ekonomiku není otázkou uskutečnění, ale pouze toho, jak rychle se k němu dopracujeme. Pro stále více společností je cirkulární ekonomika tou pravou výzvou naší doby. Společnost McKinsey & Company ukazuje, že přijetí jejích principů by mohlo Evropě uspořit 1,8 bilionu eur a přinést 600 miliard eur ročně. Kdo by toho nechtěl být součástí?“

 

Cyril Klepek, inovační designér z Direct People

 

Ačkoliv uzavření kruhu ještě chvíli potrvá, mnohé firmy se už veřejně zavázaly k šetrnějšímu zacházení se zdroji. Oděvní gigant H&M chce do roku 2030 být 100 % cirkulární. IKEA oznámila, že bude používat pouze certifikované dřevo, podporovat opravitelnost výrobků a kvalitu oproti kvantitě. Společnost Philips, která je pověstná svým prodejem světla jako služby, oznámila, že "zelené aktivity" tvořily v roce 2017 60 % celkových výnosů. Nové firmy řídící se prvky cirkulární ekonomiky se rodí jako houby po dešti. Zde je několik příkladů českých firem:

 

 

Zdroj: Incien

 

  • Plastia – výroba plastového sortimentu pro domov a zahradu
  • KOMA Modular – výroba modulárních budov
  • Copymat – pronájem tiskových zařízení značky Canon
  • IKEA – kampaň Druhý život nábytku
  • Econit, dříve JRK – systém na evidenci odpadů
  • ERC-TECH – výroba betonu ze 100 % recyklovaných kameniv
  • Suez – výroba nových materiálů z odpadních plastových fólií 
  • NAFIGATE Corporation – výroba bioplastů z použitého kuchyňského oleje

 

Pokud se chcete o cirkulární ekonomice dozvědět více, sledujte první portál o cirkulární ekonomice Zajímej seInstitut cirkulární ekonomiky nebo si stáhněte publikaci Cirkulární Česko: cirkulární ekonomika jako příležitost pro úspěšné inovace českých firem.