jic-udrzitelnost HERO_BG_YELLOW-svg

Společně hledáme řešení pro globální výzvy

Inovace mohou měnit svět k lepšímu. Proto jsou pro nás tak důležité firmy, které řeší environmentální výzvy, stárnutí populace, společenské otázky, digitalizaci nebo třeba kyberbezpečnost. A pro takové máme speciální služby. Navíc i my sami chceme fungovat udržitelně a zavádíme inovace, které nám pomáhají ve větší udržitelnosti naší práce. 

Naše služby v oblasti udržitelnosti

Stojíte před výzvou v oblasti udržitelnosti? Ukážeme vám cestu. Zaměřujeme se na podporu udržitelného podnikání a inovací, které dokážou řešit globální výzvy. Společně s našimi lidmi a experty objevíte nejlepší strategie pro sociální a ekologickou odpovědnost vašeho podnikání.
 


 

Naše udržitelnost v číslech

Na cestě k uhlíkové neutralitě
Na cestě k uhlíkové neutralitě
Náš ultimátní cíl? Uhlíková neutralita. Od renomované firmy máme připravený audit uhlíkové stopy. A s ním i doporučení, která opatření by nás měla dovést k nulovým emisím oxidu uhličitého. Kromě kompletní elektrifikace vozového parku a zelené energie od dodavatele, nás třeba čeká příprava studie proveditelnosti na zelené střechy na naše budovy nebo na solární fasádu
700 MWh za rok
700 MWh za rok
Elektrickou energii pro pro naše budovy získáváme od dodavatelů, kteří garantují její původ z obnovitelných zdrojů. A k tomu samozřejmě hledáme způsoby, jak celkou náročnost budov snižovat. Pomáhá nám v tom i zpracovaná studie uhlíkové stopy od certifikované firmy.  
11 dobíjecích stanic a 5 elektroaut
11 dobíjecích stanic a 5 elektroaut
V naší firemní flotile najdete nově jen vozidla na elektrický pohon. Elektromobilita je pro města jednoznačná cesta, tak proč po ní nejít jako první? Nejen pro ně jsme všechna naše parkovací místa osadili dobíjecími stanicemi. A ty mohou soukromě a zdarma využívat i naši zaměstnanci.  
25 % JICáků se účastní kampaně Do práce na kole
25 % JICáků se účastní kampaně Do práce na kole
Podporujeme šetrnou mobilitu našich zaměstnanců. Kromě toho, že mají speciální odměny za to, že do práce nejezdí autem, mohou se také zapojit do každoroční kampaně Do práce na kole. Startovné za ně samozřejmě platíme a navíc jsme pro ně modernizovali zázemí, kde se mohou vysprchovat, kolo bezpečně uložit a převléknout se. Každý rok se do kampaně zapojí přibližně čtvrtina všech našich zaměstnanců.

Konzultace

JICbooster | udržitelnost ve startupech

Pokud se svou firmou úspěšně vstoupíte do našeho programu JICbooster, můžete využít konzultace na téma ESG (Environment, Social, Governance) pro firmy. 
 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis). Standardní cena za hodinu konzultace jsou 3000 Kč

Finance pro udržitelnost

Naši experti s vámi najdou cestu k těm správným grantům nebo jiným zdrojům a nástrojům z oblasti udržitelnosti, ať už jde o EEN vouchery, podporu z Up2Circ projektu a mnoho dalšího. 
 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis). Standardní cena za hodinu konzultace jsou 3000 Kč

Průvodci pro udržitelný management ve scaleupech

Potřebujete seniorního parťáka, který vám bude předávat zkušenosti? Dáme vám k ruce seniorní konzultanty, úspěšné podnikatele a C-level profesionály. Budete se s nimi pravidelně potkávat a řešit své podnikatelské výzvy. V našem poolu máme experty z oblasti udržitelného růstucirkulární ekonomiky, cirkulárních odpadových skenůekodesignu a udržitelných business modelů, na ESG strategie, legislativu, uhlíkovou stopu i na zaměstnanecké akciové plány ESOP.

 • V rámci projektu podpořeného z programu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme s různou mírou kofinancování (20–80 % v režimu de minimis), v závislosti na vyspělosti firmy. Standardní cena za hodinu konzultace jsou 3000 Kč

ESG konzultace

Připravíme vás na ESG legislativu se zaměřením na směrnice SFDR a CSRD, analýzu materiality, identifikaci rizik a příležitostí a optimalizaci interních procesů pro ESG potřeby. Naše konzultace vám poskytnou přehled o nových požadavcích pro banky a investory, včetně reportování green asset ratio od roku 2024. Zároveň vám pomůžeme s přípravou podkladů pro dotazníky a poradíme, jak efektivně reportovat v souladu s uhlíkovým clem CBAM, včetně metodiky výpočtu emisí a sběru dat.
 

Nabízíme také cílené konzultace pro IT sektor a oblast služeb. S naší pomocí získáte jasné směřování a podporu v navigaci komplexním prostředím ESG regulací a udržitelného rozvoje.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

Konzultace v oblasti ekodesignu

Nabízíme konzultace v oblasti ekodesignu se špičkovým ekodesignovým studiem, které je oceňováno za své inovativní přístupy. Specializujeme se na design produktů s důrazem na minimalizaci environmentálních dopadů, využíváme metodu LCA (Life Cycle Assessment) pro hodnocení těchto dopadů a máme zkušenosti i s digitálními pasy.
 

Nabízíme širokou škálu konzultačních služeb, od počátečního posouzení vašich možností v ekodesignu, přes detailní analýzu materiálového složení produktů, až po rešerši environmentálních aspektů materiálů a dodavatelů. Také vám pomůžeme s tvorbou designového konceptu vašeho produktu, který zahrnuje tři návrhy a následné iterace, přípravu inspiračních moodboardů, tvorbu 3D skic a finalizaci vybraného designu včetně 3D vizualizací, materiálových a barevných variant, technických specifikací a podpory při prototypování.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

Cirkulární byznys modely

Nabízíme konzultační služby na cirkulární ekonomiku a udržitelnost, zaměřené na vývoj a zavádění udržitelných podnikatelských modelů. Díky hluboké znalosti úspěšných přístupů k udržitelnosti a bohaté síti kontaktů 

Získáte tak ideálního průvodce, který vám nabídne hluboké znalosti úspěšných přístupů a bohatou síť kontaktů. Pokud vaše ambice sahají od snižování odpadu, přes partnerství s korporacemi, až po získání financí pro zelené projekty, tahle služba je pro vás ta pravá. 

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

Workshopy

Circularity Deck Workshop 

Chcete zjistit, jaké principy cirkulární ekonomiky můžete využít právě ve vaší firmě? Připravíme pro vás speciální workshop plný kreativního myšlení a inovativních metod. A na konci všeho budou návrhy konkrétních opatření pro další rozvoj udržitelnosti ve firmě.

Jak Workshop Circularity Deck probíhá?


Každá firma je unikátní, a proto se vám budeme pečlivě věnovat už před samotným workshopem. Příprava je totiž klíčová. Budeme se ptat na vaše podnikání, odvětví i možnosti cirulární ekonomiky ve firmě. V rámci samotného workshopu pracují účastníci s balíčkem speciálně designovaných karet. Ten jim pomůže přijít na to, které  strategie cirkulární ekonomiky by se daly aplikovat právě na jejich firmu. Metoda podporuje kreativní řešení a poskytuje nástroje pro zavádění principů cirkulární ekonomiky. Samotný workshop trvá dvě hodiny. Výstupem je vypracovaný report, který zohledňuje hlavní body, kterých jsme se během workshopu dotkli a naše doporučení dalšího postupu.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis). Standardní cena za workshop pro firmu je 20 000 Kč
Další informace o workshopu najdete na oficiálních stránkách Circularity Deck - A Circular Economy Tool

ESG workshopy

Připravte se na výzvy ESG a nefinančního reportování s našimi workshopy. Vybavíme vás nejnovějšími informacemi o legislativě (CSRD, SFDR, EU taxonomie, Green Deal) a strategiích udržitelnosti a porozumíte s námi i mezinárodním ESG standardům. Naše školení vám dají do ruky nástroje, jak začlenit udržitelnost do DNA firmy.

Co získáte? 

 • Identifikujeme společně klíčové stakeholdery: Strategie komunikace, které vás spojí s těmi, kdo vaše úsilí v oblasti ESG nejvíce ocení.
 • Zhodnotíme výkonnost udržitelnosti: Pohled na vaše současné postavení a mapa k vašim silným stránkám a oblastem pro zlepšení – vaše navigace na cestě k dokonalosti.
 • Návrh dalšího postupu: Váš akční plán k udržitelnému rozvoji, včetně konkrétních kroků a časového rámce pro dosažení cílů a posílení pozice na trhu.
 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis).

Climate Fresk workshop

Roky vědeckých výzkumů klimatických změn ve třech hodinách a navíc interaktivní a zábavnou formou? Tak přesně to je Climate Fresk workshop. Tato týmová vzdělávací aktivita vám pomůže srozumitelně přiblížit komplexní klimatická data a ukáže, jak lidské aktivity ovlivňují klima. Naučíte se, jak se aktivně zapojit do řešení klimatických otázek a být součástí pozitivní změny.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis). Standardní cena za účastníka je 5 000 Kč

Další informace o workshopu na oficiálních stránkách Climatefresk.org

Výpočty a certifikace

Výpočet uhlíkové stopy

Naše služby v oblasti měření uhlíkové stopy vám nabídnou ucelený pohled na hodnocení a management emisí CO2, jak pro jednotlivé produkty, tak pro celé společnosti. Pomůžeme vám identifikovat klíčové zdroje emisí a navrhneme strategie pro jejich efektivní snížení. Kromě toho vám můžeme poradit ohledně uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), připravíme vaši firmu na budoucí regulace a minimalizujeme možné finanční dopady.

Nabízíme také ověření výpočtů uhlíkové stopy pro zajištění jejich přesnosti a spolehlivosti a vytváříme plány dekarbonizace, které vám umožní stanovit a monitorovat cíle pro snižování CO2 emisí, podporujících udržitelný rozvoj vašeho podnikání.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

LCA

Poskytujeme služby pro hloubkové mapování environmentálních dopadů produktů, služeb nebo produktových řad v průběhu jejich životního cyklu. Nabízíme kompletní analýzu od prvotního seznámení s produktem, přes sběr dat až po modelování životního cyklu a formulaci návrhů na zlepšení. Tento proces zahrnuje administrativu, inventarizaci, modelování, analýzu výsledků a využívá citlivostní analýzu pro přesnější doporučení.
 

Výsledkem naší práce je detailní zpráva o životním cyklu produktu a dokumenty jako je tzv. Environmentální prohlášení o produktu nebo Uhlíková stopa produktu. Tato služba je určena firmám, které chtějí hluboce porozumět ekologickým aspektům svých produktů a hledají cesty k jejich zlepšení.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

Cirkulární odpadové skeny

Náš cirkulární odpadový sken poskytuje firmám strategie pro zvýšení hodnoty odpadních materiálů, snížení CO2 emisí a minimalizaci environmentálních dopadů. Proces zahrnuje analýzu materiálových toků v podniku s cílem efektivně využívat zdroje a obsahuje sběr dat, hodnocení současné situace a identifikaci možností pro ekologické a ekonomické zlepšení.
 

Výsledky skenu vám nabídnou zprávu s praktickými řešeními, akčními plány a harmonogramem pro implementaci. Díky této službě získáte přehled o tom, jak předcházet vzniku odpadů i jak je opětovně využívat. Zahrnuje také ověření s konečnými zpracovateli odpadů a ověření dopadů navrhovaných opatření. Ideální volba pro firmy hledající efektivní a udržitelné řešení správy odpadu.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek

ESG reporty

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti ESG reportingu – od hodnocení dle EU směrnice, přes výpočet uhlíkové stopy, až po tvorbu ESG reportů. Navrhujeme také úpravy webů pro efektivní prezentaci vašich ESG cílů a identifikaci oblastí pro zlepšení. Kromě toho poskytujeme interní školení, která vaše zaměstnance seznámí s ESG cíli, osvědčenými postupy a metodami reportingu. Tak aby byla vaše organizace vždy o krok napřed v oblasti udržitelnosti.

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek (v režimu de minimis).

Energoscan

Úvodní sezení a desetihodinový průzkum – to jsou zásadní komponenty scanu. Díky nim shromáždíme klíčové informace o vaší společnosti, včetně výrobního sektoru, počtu zaměstnanců a mixu používaných energetických zdrojů. Proces zahrnuje důkladnou analýzu spotřeby vody, stlačeného vzduchu a větracích systémů, spolu s dalšími faktory. Hlavním cílem je identifikovat specifické problémy a navrhnout efektivní opatření pro jejich řešení. Díky tomuto přístupu jsme schopni poskytovat řešení na míru, která zvyšují efektivitu a podporují udržitelný rozvoj vašeho podnikání.
 

 • V rámci projektu EDIH-DIGIMAT tuto službu poskytujeme zdarma (v režimu de minimis).

Potkejme se!

Vyberte si, který termín schůzky vám vyhovuje, a zarezervujte si jej. Na úvodní schůzce probereme vaši situaci a vybereme tu nejlepší možnost právě pro vás.