Circularity Deck Workshop z vás vytáhne udržitelné myšlenky
22. 4. 2024

Circularity Deck Workshop z vás vytáhne udržitelné myšlenky

Chcete svoji firmu posunout k větší udržitelnosti, ale nevíte, kde začít? Nejste si jisti, jestli ekologické bude i ekonomické? Co zkusit třeba zahraniční metodu Circularity Deck Workshop? Díky ní zjistíte, která opatření budou ve vaší situaci nejvhodnější a zároveň pomohou vaší firmě i životnímu prostředí. Tenhle workshop už má za sebou třeba firma Green Idea. Tak si pojďme ukázat, co konkrétně jí přinesl. 


Firma Green Idea vyrábí přírodní kosmetiku, doplňky stravy a veterinární produkty šetrné k přírodě. Mohlo by se zdát, že má – svým zaměřením – kategorii „udržitelnost“ splněnou. Míří ale výš, a stále hledá možnosti, jak se zlepšit. Proto se rozhodla absolvovat náš workshop Circularity Deck.  

Ten stojí na principu jednoduchých karet. Tyto karty představují více než 50 cirkulárně-ekonomických inovačních principů. „Na každé kartě je uvedený příklad, jak byla daná inovace aplikovaná v praxi. Díky této inspiraci během workshopu klienti s naší podporou přicházejí na vlastní takové nápady, které pasují přímo na jejich firmu, jejich kontext a jejich cíle,“ vysvětluje princip workshopu Ondřej Petrášek. Právě on workshop vedl i ve firmě Green Idea.  

Více než 50 principů cirkulární ekonomiky je tematicky rozděleno na 4 hlavní oblasti:  

  • spotřebuj méně při výrobě
  • prodluž životnost – a pokud je produkt na konci životnosti, zkus ho využít jinak
  • pokud už vyrábíš znovu, nahrazuj vstupní materiály udržitelnějšími řešeními
  • vše podpoř daty, digitalizuj

V těchto oblastech firmy identifikují vlastní příležitosti a spolu s mentorem vytvoří strategii cirkularity. Výhodu workshopu vidí v individuálním přístupu mentora a zaměření se právě na jejich firmu, což vede k řešení vytvořenému na míru dané firmy.   

Jiří Pantůček, CEO, Green idea s.r.o.

pantucek_square_250.png „Byl jsem příjemně překvapen, kolik jsme vymysleli zajímavých nápadů, které nás mohou posunout dále v cirkulární ekonomice. Těším se, že i s JICem budeme vybrané nápady realizovat do našeho provozu.”
 

7 konkrétních kroků: Konsignační sklad ušetří mnoho nákladů  


Pro firmu Green Idea vznikl během dvouhodinového workshopu report se sedmi konkrétními doporučeními. Ta bude firma postupně realizovat. Jeden příklad za všechny: „Firma plánovala stavět nový sklad. Během workshopu jsme ale přišli na mnohem levnější a udržitelnější variantu – a sice vybudovat konsignační sklad u stávajícího blízkého dodavatele,“ vysvětluje Ondřej Petrášek.  

Díky takovému skladu firma ušetří místo a obaly. Transport zákazníkům přímo od dodavatele navíc bude nejen ekonomicky, ale i ekologicky výhodnější. „Sklad bude efektivnější, současně nebude docházet ke ztrátám trvanlivosti produktů,“ doplňuje Ondřej. Tento krok si sice vyžádá investici do kvalitního IT systému a nastavení nových procesů, investice se ale firmě vrátí.  

Další možností je komunitní energetika. Firma by tak mohla vyrábět a sdílet energie i s dalšími firmami v okolí. Majitel firmy Green Idea Jiří Pantůček v sobě mnoho myšlenek nosil už dřív. „Díky workshopu je vytáhl na světlo boží, společně jsme je zachytili do písemné podoby, a nyní jsou pro něj jednotlivé kroky mnohem uchopitelnější,“ chválí přínos workshopu Ondřej Petrášek.  

Naše podpora zvýší udržitelnost vaší firmy

Stojíte před výzvou v oblasti udržitelnosti? Ukážeme vám cestu. Zaměřujeme se na podporu udržitelného podnikání a inovací, které dokážou řešit globální výzvy. Společně s našimi lidmi a experty objevíte nejlepší strategie pro sociální a ekologickou odpovědnost vašeho podnikání.

Cirkulární odpadový sken a další služby JICu


Udržitelnost vnímá čím dál víc podnikatelů jako hodnotu. Na základě toho cítí určitou společenskou odpovědnost a snaží se minimalizovat své negativní vlivy. Green Idea je jednou z nich. Zrovna navazuje i na další nové služby z nabídky JICu – v nejbližších dnech to bude cirkulární odpadový sken. „Ten pro ně provede naše partnerská firma Cyrkl, která umí zmapovat odpadové toky firem a na základě výsledku navrhnout jejich ekonomičtější využití nebo minimalizaci,“ uzavírá Ondřej Petrášek.   
 

Climate Fresk Workshop

Kdy: 12. června 2024
Kde: JIC INMEC

Máte před sebou tvorbu ESG strategie a plánu udržitelnosti? Začněte interaktivním a kreativním workshopem. „Klimatická mozaika“ je globálně úspěšný vzdělávací nástroj. Pomůže vám pochopit souvislosti mezi příčinami a následky klimatických změn. A právě pochopení problému je skvělým základem pro vytváření následných řešení.