Začínám podnikat. Je lepší živnost nebo firma?
17. 2. 2022

Začínám podnikat. Je lepší živnost nebo firma?

Chcete se vrhnout do podnikání a váháte nad tím, kterou právní formu vlastně zvolit? Dobře děláte! Každá z forem, které jsou v našich končinách obvyklé, je vhodná pro určitý typ podnikání i životní situaci. Proto jsou rozvaha a opatrnost na místě. Jakub Bůšek pro vás připravil přehled, který vám ukáže, co pro kterou z obou právních forem potřebujete a jaké výhody a nevýhody mají.

Chcete se vrhnout do podnikání a váháte nad tím, kterou právní formu vlastně zvolit? Dobře děláte. Rychlé rozhodování se v tomto případě totiž může draze vymstít. Každá z obou forem, které jsou v našich končinách obvyklé – tedy živnost nebo společnost s ručením omezeným, je totiž vhodná pro určitý typ podnikání i životní situaci. Proto jsou rozvaha a opatrnost na místě. Připravili jsme pro vás přehled, který vám ukáže, co pro kterou z obou právních forem potřebujete a jaké výhody a nevýhody mají.

Co v článku najdete?

Osoba samostatně výdělečně činná

Pokud se nakonec rozhodnete pro variantu živnostník, budete si nejprve muset vybrat, jaký druh výdělečné činnosti bude provozovat a kde bude místo výkonu vaší činnosti. Pro většinu činností je živnostenské oprávnění potřeba, jsou však takové, které můžete provozovat i bez něj. V základu se živnosti dělí na koncesovanéohlašovací.

Živnosti koncesované

Abyste mohli provozovat koncesovanou živnost, budete potřebovat – jak už je z názvu patrné – koncesi. To znamená povolení k provozování. Týká se to třeba provozování taxislužby, prodeje zbraní a střeliva, pyrotechniky a podobně. Žádost o koncesovanou živnost můžete podat na jakémkoliv živnostenském úřadě. Splnit musíte všeobecné podmínky a prokázat odbornou způsobilost (např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně délku praxe). Poplatek je 1000 Kč a o udělení živnosti rozhoduje příslušný úřad. Doručit mu samozřejmě musíte spoustu dokladů a dokumentů. Jejich přehled najdete třeba tady. A tip pro vás – doklad o zaplacení poplatku si schovejte, protože náklady si pak můžete uplatnit v daňovém přiznání. To platí u poplatků za všechny druhy živností.

Živnosti ohlašovací

U ohlašovací činnosti se nenechte zmást. Vznikají sice na základě ohlášení, ale pro některé druhy potřebujete prokázat také odbornou způsobilost.

 

 • Živnosti řemeslné – jedná se například o pekařství, slévárenství, zednictví nebo kadeřnictví. Abyste takovou živnost mohli provozovat, musíte prokázat odbornou způsobilost
 • Živnosti vázané – chcete vyrábět nebezpečné chemické látky, provozovat projektovou činnost ve výrobě, provozovat autoškolu nebo provádět stavby? I tady budete potřebovat prokázat odbornou způsobilost.
 • Živnosti volné – nejjednodušší ze všech živností je činnost volná. Spadá do ní osmdesát oborů činností a s jedním živnosťákem můžete dělat každou z nich bez toho, abyste prokazovali jakoukoliv odbornou způsobilost.
 

O živnosti ohlašovací stačí pouze požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě. Splnit samozřejmě musíte všeobecné podmínky, jako jsou plnoletost, bezúhonnost, právní způsobilost. Stačí, když vyplníte jednotný registrační formulář, kterým můžete najednou provést všechna potřebná ohlášení a registrace. Zároveň tak vyřídíte živnostenské oprávnění, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Opět se platí správní poplatek 1000 Kč.

Zahraniční OSVČ

Podnikat u nás může samozřejmě i zahraniční fyzická osoba s trvalým bydlištěm mimo území České republiky. Pro zajímavost – osoba, jíž byl přiznán statut uprchlíka, může na území České republiky provozovat živnost jako občan České republiky.
 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti zahraničními fyzickými osobami jsou:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

Rozjíždíte podnikání ve vícero lidech a chcete raději podnikat pod jednou hlavičkou? Nebo se vaše podnikání rozrostlo do větších rozměrů a budujete tým spolupracovníků? Pak je na čase přemýšlet o založení společnosti s ručením omezeným – s. r. o.
 

Takovou společnost můžete založit sami nebo i s dalšími společníky. Minimální vklad společníka – a tudíž i minimální výše základního kapitálu společnosti – je 1 Kč. Myslete ale také na to, že nízká částka základního kapitálu nemusí u obchodních partnerů vypadat důvěryhodně. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti jen do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Toto je tedy jeden z hlavních rozdílů v ručení oproti OSVČ.
 

Založení společnosti s ručením omezeným je komplikovanější než založení živnosti. V podstatě existují dvě možnosti, jak založit novou společnost – založit novou nebo koupit tzv. ready made společnost.

Založení nové společnosti

K založení nové společnosti se vám bude hodit stručný postup. Tady je:

 • Návštěva notáře – bez notáře se při zakládání společnosti neobejdete. Pomůže vám s radou ohledně vhodného názvu firmy, zněním společenské smlouvy, ale především se s ním můžete domluvit na tom, že provede přímý zápis do obchodního rejstříku. Pro vás je tahle možnost rychlejšílevnější, než podání návrhu na vznik k příslušnému soudu
 • Společenská smlouva – pokud společnost zakládá více společníků, budete potřebovat společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat název firmy, sídlo společnosti, určení zakladatelů a společníků, jméno/a jednatele/ů a jejich bydliště, určení podílů, předmět podnikání, výše základního kapitálu. Pokud budete sám, stačí vám jen zakladatelská listina. S oběma dvěma dokumenty vám pomůže notář.  
 • Bankovní účet – pro složení základního kapitálu společnosti budete potřebovat firemní účet pro právnickou osobu, který nabízí většina tuzemských bank po předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Jakmile převedete prostředky pro vklad do základního kapitálu, banka vám vydá potvrzení o složení částky.
 • Živnostenské oprávnění – každá společnost potřebuje živnostenské oprávnění, které jí umožňuje podnikat v daném oboru. Vybrané živnosti nahlásíte notáři.
 • Zápis do Obchodního rejstříku – jakmile budete mít všechny dokumenty připraveny, požádejte notáře o zápis do obchodního rejstříku. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Počítejte, že za služby notáře zaplatíte nejméně 5 000 Kč, živnostenské oprávnění stojí tisícovku a pro vklad do obchodního rejstříku můžete využít dvě možnosti – přímý zápis notáře za 2 700 Kč (+ odměna notáře) nebo přes rejstříkový soud za 6 000 Kč. Celkově vás tedy založení společnosti bude stát minimálně 9 000 Kč.

Koupě ready made společnosti

Druhá varianta je koupit hotovou firmu, čímž lze začít podnikat v podstatě hned. Získání takové společnosti je nesrovnatelně rychlejší, protože už byl splacen základní kapitál a firma je zapsána v obchodním rejstříku, vlastní živnostenské oprávnění a je registrována k daním. Nevýhodou takové společnosti může být averze některých klientů k takovým společnostem. Ceny za hotové společnosti se pohybují od cca 9 900 Kč.

Jak dotáhnout nápad a začít

Pořádáme akce, organizujeme soutěže, spolupracujeme s univerzitami. Vyberte si některou z našich aktivit, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikatelské schopnosti.

Co ještě zvážit před založením společnosti s ručením omezeným?

Naše klienty vždy upozorňujeme na to, že s. r. o. se vyplatí zakládat v momentě, kdy máte produkt/službu ověřenou a máte první zákazníky. Založení společnosti je totiž opravdu závazek a čím jasnější bude úspěch vašeho produkt, čím lepší bude shoda na majitelském zadání a vyjasnění rolí, tím lépe. A co když podnikání nedopadne a společnost nebudete již chtít? Likvidace společnosti trvá v některých případech i roky a stojí poměrně hodně financí – minimálně 40 000 Kč.
 

Pokud máte unikátní produkt, stojíte před rozhodnutím, jestli podnikat jako OSVČ nebo založit firmu a nemáte v tom pořád jasno, ozvěte se nám. Pomůžeme vám najít tu správnou cestu.