Banka, grant či investor?

25. 8. 2021

Máte skvělý nápad, připravili jste si byznys plán a víte kdo je váš cílový zákazník. Teď už se stačí „jen” vrhnout do podnikání. Jenže bez počátečního kapitálu se nové podnikatelské projekty uskutečňují velmi obtížně. Pokud nedisponujete penězi z vlastních zdrojů, budete muset o rentabilitě svého podnikatelského plánu přesvědčit někoho dalšího.

Bankovní financování

Nejtradičnějším a historicky nejstarším poskytovatelem financí jsou banky. Dávno už ovšem nejsou jedinou možností. Dřív než tedy zamíříte na pobočku některé z bank s žádostí o půjčku, zvažte, jestli pro zajištění financí pro vaše podnikání neexistuje lepší způsob.

Půjčení peněz od banky se nazývá dluhové financování a jako takové s sebou přináší výhody i rizika. Pokud podepíšete smlouvu s bankou, získáte během krátké doby potřebné peníze a udržíte si pozici jediného majitele ve firmě. Na rozdíl od investice se vám půjčka z dlouhodobého hlediska vyplatí více, než když investorovi odevzdáte třeba 30% podíl. Výběr finančních institucí a nástrojů je dnes navíc poměrně široký. Banky se navíc startupům snaží ukazovat příznivější tvář než tomu bylo ještě před pár lety.

Na druhou stranu s sebou bankovní úvěry stále nesou povinnost ručení majetkem a splácení poměrně vysokých úroků. Banky jsou navíc dost vybíravé v tom, komu peníze půjčí. Obzvlášť nerady půjčují firmám, kteří nemají žádné platící zákazníky, které mají záporný vlastní kapitál nebo záporný provozní výsledek hospodaření. Nepůjčují ani lidem, kteří mají závazky ke společníkům a investorům, závazky a pohledávky po splatnosti nebo třeba závazky za sociální a zdravotní pojištění.

Přístup ke startupům se banka od banky liší. Pokud o bankovním úvěru uvažujete, věnujte dostatečný čas a pozornost tomu, jaké instituce na trhu fungují a jak k začínajícím podnikatelům přistupují. Například Česká spořitelna má ve své nabídce přímo firemní úvěr nazvaný „Start up” pro začínající podnikatele. Nabízí také program INOSTART v rámci kterého je možné získat úvěr pro investiční projekty začínajících podnikatelů (do tří let od zahájení podnikání) se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Kromě toho nabízí ČMZRB i programy M-záruka a S-záruka, které usnadňují malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům u vybraných spolupracujících bank. Výhodnější úvěry na rozjezd podnikání se zárukou Evropské investiční banky poskytuje  většina velkých bank v ČR.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv finanční instituci, vždy si spočítejte, jaká je vaše schopnost půjčku splatit. Dobrým vodítkem vám v tomto případě může být vaše cashflow. Pokud je 1,2–1,3x vyšší než výše splátky včetně úroků, je to dobré znamení. Máte dost peněz na splacení a můžete bez obav vyrazit do banky.    

Granty

Další možnost přímého financování představují veřejné dotace neboli granty. Jejich využití nevyžaduje žádné ručení. Pokud zásadním způsobem neporušíte pravidla, nemusíte je ani vracet. Získat grant ale není nic jednoduchého. Zvlášť v případě, že se pokusíte rovnou o „EU ligu“. Vzhledem k obrovskému počtu žadatelů z celé Evropské unie je úspěšnost v těchto grantech velice nízká, a to v řádu jednotek procent. U národních výzev zase může být překážkou krátká historie firmy. V některých programech jsou podmínkou minimálně dvě uzavřená účetní období, dostatek finančních prostředků na spolufinancování a v případech, kdy jsou dotace vyplácené až zpětně, pak dokonce schopnost financovat projekt nejprve vlastními zdroji. Přestože tedy disponujete převratnou technologickou inovací se silným tržním potenciálem, nemusíte vyhovět velkému množství kritérií. Pokud ale podmínky splňujete a máte energii i na ne zrovna jednoduché papírování a pravidelný reporting, můžete díky grantům získat miliony korun. Přímo pro malé a střední firmy existují dotační programy, které nabízejí finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, ochranu duševního vlastnictví, nákup strojů a dalšího vybavení nebo dokonce na rekonstrukci podnikatelské nemovitosti.

Zde je několik příkladů programů, které jsou vhodné i pro začínající podnikatele:

Horizon Europe je evropský výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021-2027 s rozpočtem ve výši 95,5 miliard eur. Pokud máte vysoce inovativní projekt s globálními ambicemi můžete zkusit štěstí například skrz nástroj EIC Accelerator a získat až 2,5 milionů euro formou grantu. V případě žádosti o investici pak až 15 milionů euro. Pokud odhlédneme od nutnosti spolufinancování (u grantu je míra podpory 70 %), omezujících podmínek je na první pohled velmi málo. V podstatě je nutné splnit kritérium statusu malého a středního podniku a pracovat na přelomovém inovačním řešení s jasným společenským přínosem. Musíte být ovšem připraveni na to, že o EIC Accelerator je obrovský zájem. Aby váš návrh měl šanci uspět, nestačí, aby byl dobrý – musí být vynikající v celoevropském srovnání. 

Program TREND přináší finanční podporu prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR). Jedná se o nejdůležitější domácí program pro podnikatelskou sféru, který má firmy motivovat k pronikání na nové trhy a k zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. V podprogramu Nováčci může být příjemcem i nově vzniklá firma, tedy bez účetní historie. Podmínkou je přitom spolupráce s alespoň jednou výzkumnou institucí, která půjde do projektu s vámi. Šance na úspěch je vyšší než u evropských grantů, ale ani zde nepřesahuje míra úspěšnosti 20 %. Maximální částka podpory pro úspěšné projekty je 15 milionů korun, přičemž maximální intenzita podpory na projekt pak 80 %.

Program Prototypuj a ověřuj je nástroj, kterým město Brno společně s námi podporuje malé a střední firmy ve fázi prototypování a ověřování s potenciálními zákazníky. S minimálními administrativními nároky můžou firmy získat grant až 800 tisíc korun, což odpovídá 70 % rozpočtu projektu. Zbylých 30 % pak hradí z vlastních zdrojů. O grant můžoužádat malé a střední podniky se sídlem čiprovozovnou v Jihomoravském kraji a maximálním obratem 10 milionů korun nebofyzické osoby, které mají v případě přiznání grantu povinnost založit společnost.  

Prvním předpokladem úspěchu je výběr vhodného programu. Měli byste přesně vědět, co v rámci grantu chcete vyzkoumat nebo vyvinout, jaký typ nákladů a v jaké výši potřebujete profinancovat (mzdy, zařízení, externí služby apod.), jaké máte vlastní prostředky na spolufinancování nebo jaké partnery pro projekt potřebujete. Grantů a dotačních výzev existuje velké množství. Pokud se v nich nemůžete zorientovat nebo nejste v přípravě dotačních žádostí zběhlí, můžete se obrátit na experty. Ti vám pomůžou najít vhodnou výzvu, pohlídají naplnění všech kritérií, a mohou také zajistit odborný dohled při realizaci projektu.  Experty na grantové financování najdete i u nás na JICu.    

Investoři

Jako startup možná zvažujete i spolupráci s investorem. Investiční financování vám pomůže získat dlouhodobé finance anapojí vás na potřebnou síť kontaktů. Zkušené rady od investora pravděpodobně také posunou váš projekt tím správným směrem. Za všechny tyto výhody ovšem zaplatíte ztrátou části kontroly nad firmou a jejími budoucími výnosy. Peníze za podíl proto hledejte, jen když je opravdu potřebujete. Jakmile jednou investor vloží do vašeho projektu své peníze a důvěru, bude v jeho zájmu, abyste uspěli. V následujících několika letech s ním budete v úzkém kontaktu. Na hledání investora si proto vyhraďte dostatek času a při jeho výběru dejte na zdravý rozum a intuici. Abyste toho správného investora zaujali i vy, připravte si pro jednání tzv. pitch deck. Jedná se stručnou a údernou prezentaci, kterou investorovi můžete poslat nebo prezentovat naživo. Obsahovat by měla základní, výstižné informace o projektu, které investorovi přiblíží váš záměr. Neměli byste vynechat:

  1. One-liner (Stručně a jasně. Kdo jste, co děláte a proč. Zachycení mise a vize.)
  2. Problem & Market Opportunity (Pro koho tu jste a s čím mumůžete pomoci. Jaká je tržní příležitost – velikost, potenciál a vývoj trhu.)
  3. Customer (Zákazník. Komu budete prodávat. Typ zákazníka, cílová skupina. Kdo a proč je cílem.)
  4. Solution – Products & Services (Jak řešíte potřeby či problémy zákazníků. Kde je hodnota pro zákazníka.)
  5. Competition (S kým budete bojovat o zákazníky. Kdo je konkurence. Unikátnost produktu/řešení. Proč jste lepší než konkurence. V čem jste tak odlišní, že vám dá zákazník přednost.)
  6. Next Steps (Na čem teď pracujete. Co vás čeká v příštím roce/dvou. – Strategie a akční plán.)
  7. Byznysmodel (Jak bude fungovat váš byznys. Jak na tom vyděláte – produkt, služby)
  8. Financials (Za co budete utrácet v následujících letech. A naopak co vyděláte. Vyjadřuje potenciál/potřebu investice.)
  9. Investment (Kolik peněz chcete/potřebujete získat. Parametry investice „co za co?“.) –tento bod nemusí být vždy součástí, je jen na vás, jestli chcete podmínky investorovi sdělit hned na začátku jednání.
  10. Team, Traction / Achievements (Kdo za projektem stojí. Kdo jsou klíčoví lidé, co mají za sebou a proč oni. Případně pak kdo v týmu chybí.)

Pokud úvodní kontakt vyjde, budou vás čekat další kroky. Investor se bude chtít do hloubky seznámit se všemi relevantními daty a informacemi. Připravte se na nepříjemné otázky na tělo. Rozsah a délku jednání ovlivňuje několik věcí – velikost investice, fáze rozvoje firmy a také to, jestli jednáte s business angelem (nezávislý, individuální investor, který investuje v počátečních fázích podnikání) nebo venture kapitálovým fondem (investuje většinou do rozvinutějších firem). Svůj vlastní investiční fond JIC Ventures máme i my. Jeho prostřednictvím investujeme i do začínajících firem.

Pokud zvažujete investici, dobře si rozmyslete, jaký podíl jste ochotní investorovi dát s ohledem na budoucí růst vaší firmy. Než první investory oslovíte, měli byste vědět,jaká očekávání od investora máte. Pomoci vám může i slovníček investora, který sepsal Ondřej Fryc z Reflex Capital (pro pokročilejší).Přípravu byste neměli podcenit nejen u sjednávání investic, ale i u podepisování půjčky v bance či při podání žádosti o grant. Ať už se tedy rozhodnete pro jakoukoliv z těchto tří možností, nezapomeňte, že „Štěstí přeje připraveným.”    

Veronika Štěpánková

Veronika působila šest let ve funkci CEO biotechnologické firmy Enantis s. r. o., která vznikla jako spin-off firma Masarykovy univerzity v Brně. Z firmy v rané fázi startupu se jí podařilo vybudovat firmu o osmnácti lidech, která je schopna obstát i na mezinárodním trhu. Nyní působí Veronika v JICu jako startup konzultantka a lektorka. Zde pomáhá nadějným mladým firmám nastartovat svůj podnikatelský záměr a uspět na trhu.

Vít Hanák

Od roku 2017 působí Vít na JIC jakostartup konzultant. Pomáhá firmám růst a řešit témata, která jsou pro ně aktuální. Vedle konzultování má  i vlastní podnikatelskou zkušenost. V minulosti založil firmu, která propojovala startupy s investory a pomáhala naplnit společné cíle. Od roku 2018 je spolumajitelem e-shopu Lemory.cz


Nejnovější
JICblog

Jak růst díky 8 principům cirkulární ekonomiky

21. 4. 2022

Systém ekonomiky, ve kterém lidstvo funguje (dejme tomu) staletí, není dlouhodobě udržitelný. Právě proto již začala jeho kompletní proměna. Pojďme se podívat na to, jak přicházející změny využít, získat konkurenční výhodu, stabilitu pro dlouhodobý růst a zároveň snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí a společnost a v čem spočívá přechod od lineární na cirkulární ekonomiku.

Nejnovější
JICfluencer

JICfluencerka Lucka: Papačky od srdce

7. 4. 2022

Když zjistila, že její alma mater vypisuje ve spolupráci s JICem mezifakultní předmět o inovacích a podnikání, rozhodla se přihlásit. I díky tomu se jí podařilo z hobby pečení nastartovat podnikání a vytvořit značku Papačky od Lůcy. Její makronky a laskonky už si vybudovaly svou fanouškovskou základnu a zamilovali jsme si je i my na JICu.

Nejčtenější

Green Deal? Základy nejen pro podnikatele!

4. 11. 2021

Do roku 2050 bude Evropa prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Alespoň tak praví Zelená dohoda. Co ale vlastně znamená v praxi? To se dozvíte v našem seriálu, který pro JICmagazín připravují kolegové z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Zpět na JICblog