SME Instrument Brno

Nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument

Program SME Instrument Brno je určen pro inovativní firmy se sídlem nebo pobočkou v Brně, resp. Jihomoravském kraji (JMK), které v rámci evropského programu SME Instrument (součást Horizontu 2020) získaly tzv. Seal of Excellence.

Pro koho je program určený?

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1, získaly výborné hodnocení (13 bodů z 15 a více), ale nezískaly financování pro svůj projekt. Evropská Komise tyto projekty oceňuje tzv. Seal of Excellence a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů.

Cílem programu SME Instrument Brno je podpořit právě držitele „Seal of Excellence“ ve fázi 1, tj. na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti.

O podporu z programu SME Instrument Brno se může ucházet jen firma, která podala žádost do programu SME Instrument – fáze 1 v období od 1. 9. 2015 do 15. 2. 2017, a to v nejzazším termínu do 1 roka po obdržení Seal of Excellence, a jejíž projekt získal v hodnocení provedeném nezávislými hodnotiteli Evropské komise 13 a více bodů. Podmínkou je rovněž sídlo či provozovna na území Brna resp. Jihomoravského kraje.

Jaká je výše podpory?

Výše podpory je 1 350 000 Kč, což odpovídá 70 % z celkových uznatelných nákladů. Nad rámec grantu budou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby. Podpora je poskytovaná v režimu de-minimis.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Žádosti podávejte kdykoli během roku, od 9. 5. 2016 nejpozději však do 30. 4. 2017 a do 1 roku od obdržení Seal of Excellence. Vyplněný formulář žádosti se všemi přílohami posílejte na mail: SMEIB@jic.cz. Pro detailní informaci, co všechno musí Vaše žádost obsahovat, se podívejte na projektový manuál – část 4. 

Podpora de minimis

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 3 fiskální roky přesáhnout částku 200 000 € pro danou jednotlivou firmu. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků. Přesnější definici propojených podniků najdete zde (.doc).

O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Dokumenty ke stažení

Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis (DOC)

Vzor čestného prohlášení žadatele o plnění podmínky malého a středního podniku (DOC)

Vzor čestného prohlášení žadatele o stavu firmy (DOC)

Infografika - Patnáct faktů o SME Instrument

Přihláška do SME Instrument Brno (PDF)

Všechny potřebné informace najdete v projektovém manuálu (.pdf)

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu SME Instrument Brno? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Veronika Jurčová

jurcova@jic.cz
+420 511 205 230
+420 737 207 444

S čím vám ještě můžeme pomoci?

Prozkoumejte další možnosti financování