SME Instrument Brno

 

Regionální grantové schéma pro podporu dobře hodnocených projektů v rámci evropského programu SME Instrument

Program SME Instrument Brno je určen pro inovativní firmy se sídlem nebo pobočkou v Brně, resp. Jihomoravském kraji, které v rámci evropského programu SME Instrument (součást rámcového programu HORIZONT 2020) získaly od 1.1.2017 za svůj projekt hodnocení v rozmezí 12,00 až 12,99 bodu.

Firmy, které v rámci evropského programu SME Instrument získaly tzv. Seal of Excellence, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované, se mohou obrátit na Technologickou agenturu ČR, která v rámci programu Gama poskytuje financování na národní úrovni. Více informací k programu a podmínkám zde.

Pro koho je program určený?

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1 a získaly v hodnocení 12,00 – 12,99 bodů. Cílem je podpořit tyto dobře hodnocené projekty financováním z jiných veřejných zdrojů, které slouží na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti.

O podporu z programu SME Instrument Brno se může ucházet pouze malý či střední podnik se sídlem či provozovnou na území Brna resp. Jihomoravského kraje, který podal žádost do programu SME Instrument – fáze 1 v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2020, a jejíž projekt získal v hodnocení provedeném nezávislými hodnotiteli Evropské komise 12,00 až 12,99 bodů. Žadatelé musí následně projít hodnocením odborné výběrové komise, která kvalitu projektu posoudí a rozhodne o ne/udělení podpory.

Jaká je výše podpory?

Výše podpory je 1 100 000 Kč, což odpovídá 57 % z celkových uznatelných nákladů. Nad rámec grantu jsou podpořeným firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří pomáhají firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby. Podpora je poskytovaná v režimu de-minimis.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Žádosti podávejte kdykoli během roku, od června 2017, nejpozději však do 31. 12. 2020. Vyplněný formulář žádosti se všemi přílohami posílejte na e-mail: SMEIB@jic.cz. Pro detailní informaci, co všechno musí Vaše žádost obsahovat, se podívejte na projektový manuál – část 4. 

Podpora de minimis

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 2 uzavřená a aktuální účetní období přesáhnout částku 200 000 € pro danou jednotlivou firmu. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků. Přesnější definici propojených podniků najdete zde (.doc).

O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Definici malého a středního podniku najdete v příručce Evropské komise

Dokumenty ke stažení

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace (DOC)
Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis (DOC)
Vzor čestného prohlášení žadatele o plnění podmínky malého a středního podniku (DOC)
Vzor čestného prohlášení žadatele o stavu firmy (DOC)
Infografika - Patnáct faktů o SME Instrument

Přihláška do SME Instrument Brno (.pdf)

Všechny potřebné informace najdete v projektovém manuálu (.pdf)

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu SME Instrument Brno? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Lucie
Hromčíková

hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354