SME Instrument Brno

Nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument

Program SME Instrument Brno je určen pro inovativní firmy se sídlem nebo pobočkou v Brně, resp. Jihomoravském kraji (JMK), které v rámci evropského programu SME Instrument (součást Horizontu 2020) získaly od 1.1.2017 hodnocení v rozmezí 12,00 až 12,99 bodu.

Firmy, které v rámci evropského programu SME Instrument získaly tzv. Seal of Excellence, se mohou obrátit na TA ČR, která v rámci programu Gama poskytuje financování na národní úrovni. Více informací k programu a podmínkám zde.

Pro koho je program určený?

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1, a získaly v hodnocení 12,00 – 12,99 bodůa podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem programu SME Instrument Brno je podpořit firmy s dobře hodnocenými projekty ve fázi 1, tj. na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti.

O podporu z programu SME Instrument Brno se může ucházet jen firma, která podala žádost do programu SME Instrument – fáze 1 v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2020,  a jejíž projekt získal v hodnocení provedeném nezávislými hodnotiteli Evropské komise 12,00 až 12,99 bodů. Žadatelé musí následně projít hodnocením výběrové komise, která kvalitu projektu posoudí a rozhodne o udělení podpory v rámci SME-I Brno. Podmínkou je rovněž sídlo či provozovna na území Brna resp. Jihomoravského kraje.

Jaká je výše podpory?

Výše podpory je 1 100 000 Kč, což odpovídá 57 % z celkových uznatelných nákladů. Nad rámec grantu budou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby. Podpora je poskytovaná v režimu de-minimis.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Žádosti podávejte kdykoli během roku, od června 2017 nejpozději však do 31. 12. 2020. Vyplněný formulář žádosti se všemi přílohami posílejte na mail: SMEIB@jic.cz. Pro detailní informaci, co všechno musí Vaše žádost obsahovat, se podívejte na projektový manuál – část 4. 

Podpora de minimis

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 3 fiskální roky přesáhnout částku 200 000 € pro danou jednotlivou firmu. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků. Přesnější definici propojených podniků najdete zde (.doc).

O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Dokumenty ke stažení

Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis (DOC)

Vzor čestného prohlášení žadatele o plnění podmínky malého a středního podniku (DOC)

Vzor čestného prohlášení žadatele o stavu firmy (DOC)

Infografika - Patnáct faktů o SME Instrument

Přihláška do SME Instrument Brno (.pdf)

Všechny potřebné informace najdete v projektovém manuálu (.pdf)

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu SME Instrument Brno? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Lucie Břicháčková

brichackova@jic.cz
+420 511 205 354

S čím vám ještě můžeme pomoci?

Prozkoumejte další možnosti financování

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.

Byli bychom rádi, abychom s vámi zůstali v kontaktu i poté, co opustíte naše stránky. Proto vás žádáme o souhlas s předáním vašich údajů společnostem Facebook a Google s cílem zobrazení reklamy.

Zásady zpracování Prohlášení o užívání souborů cookies