Eurostars

 

Podporuje mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji na libovolné téma

Eurostars je program zaměřený na podporu znalostně-intenzivních firem. Finančními prostředky z národních i mezinárodních zdrojů podporuje spolupráci firem, startupů i výzkumných organizací napříč Evropou. Výsledkem jsou inovativní technologie, produkty a služby s globálním potenciálem schopné prosadit se na světových trzích, na které musí být uvedeny do 2 let po skončení projektu.

Pro koho program je?

Program Eurostars  podporuje mezinárodní spolupráci malých a středních firem. Není oborově přísně omezený. Podmínkou je vytvoření konsorcia mezi minimálně 2 podniky ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy. Vedoucí partner konsorcia musí investovat minimálně 10 % ročního obratu do výzkumu či vývoje a mít alespoň 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách.

Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Jaká je výše podpory?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje českým účastníkům až 60 % z celkových nákladů, a to do výše maximálně 3 milionů korun na jeden projekt ročně. Na rozdíl od nástroje EUREKA jsou projekty v programu Eurostars hodnoceny na mezinárodní úrovni a finance pochází z národních i mezinárodních zdrojů.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Uzávěrky programu jsou vždy v březnu a v září. Žádosti posílejte elektronickým systémem pro podávání projektů dostupným na internetových stránkách programu Eurostars.

Nejbližší uzávěrka je 1. března 2018 ve 20:00 CET

Další uzávěrka je 13. září 2018 ve 20:00 CET

Jak náročná je příprava?

Návrh projektu obsahuje také finanční ukazatele za poslední dvě uzavřená účetní období, případně podnikatelský plán u startupů. Výsledky hodnocení jsou známy do 4 měsíců od uzávěrky.

Není pro vás nástroj Eurostars vhodný? Podívejte se i na další nástroje.

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se Eurostars? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646