Eurostars

Podporuje mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji na libovolné téma

Eurostars je program zaměřený na podporu znalostně-intenzivních firem. Finančními prostředky z národních i mezinárodních zdrojů podporuje spolupráci firem, startupů i výzkumných organizací napříč Evropou. Výsledkem jsou inovativní technologie, produkty a služby s globálním potenciálem schopné prosadit se na světových trzích, na které musí být uvedeny do 2 let po skončení projektu.

Pro koho program je?

Program Eurostars  podporuje mezinárodní spolupráci malých a středních firem. Není oborově přísně omezený. Podmínkou je vytvoření konsorcia mezi minimálně 2 podniky ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy. Vedoucí partner konsorcia musí investovat minimálně 10 % ročního obratu do výzkumu či vývoje a mít alespoň 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách.

Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Jaká je výše podpory?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje českým účastníkům až 60 % z celkových nákladů, a to do výše maximálně 3 milionů korun na jeden projekt ročně. Na rozdíl od nástroje EUREKA jsou projekty v programu Eurostars hodnoceny na mezinárodní úrovni a finance pochází z národních i mezinárodních zdrojů.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Uzávěrky programu jsou vždy v březnu a v září. Žádosti posílejte elektronickým systémem pro podávání projektů dostupným na internetových stránkách programu Eurostars.

Nejbližší uzávěrka je 1. března 2017.

Jak náročná je příprava?

Návrh projektu obsahuje také finanční ukazatele za poslední dvě uzavřená účetní období, případně podnikatelský plán u startupů. Výsledky hodnocení jsou známy do 4 měsíců od uzávěrky.

Není pro vás nástroj Eurostars vhodný? Podívejte se i na další nástroje.

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se Eurostars? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Markéta Borovcová

borovcova@jic.cz
+420 511 205 355