SME Instrument

Podporuje globální ambice malých a středních podniků s inovativními technologiemi, produkty a službami

SME Instrument podporuje malé a střední podniky, které vyvíjí inovativní produkt a chtějí s ním vstoupit na evropské, případně světové, trhy. V rámci SME Instrumentu získáte nejen finanční podporu až do výše 2,5 milionů eur, ale i služby špičkových expertů a mentorů.

Pro koho program je?

SME Instrument je nástroj programu Horizon 2020 a pomůže vám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením vašeho produktu na trh. Program cílí na malé a střední podnikatele, jejichž projekt musí spadat do jedné ze 13 specifikovaných oblastí.

Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Jaká je výše podpory?

Čerpání podpory se dělí do 3 fází. V první a druhé můžete dohromady získat maximálně 2,5 milionů eur a pokrýt jimi až 70 % nákladů. Nad rámec grantu jsou vám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří vám pomohou zvýšit komerční úspěšnost inovace.

  1. První fáze (od myšlenky ke konceptu): paušální dotace ve výši 50 000 eur
  2. Druhá fáze (první uvedení na trh): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu eur
  3. Třetí fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení

Celkový rozpočet SME Instrumentu pro období 2014 až 2020 činí 3 miliardy eur.

Do kdy a jak mohu podat žádost?

Žádosti podávejte kdykoli během roku do jedné ze čtyř uzávěrek. Slouží k tomu elektronický systém pro podávání projektů Evropské komise.

Každá firma může o podporu žádat buď samostatně a nebo v partnerství s dalšími malými nebo středními podniky. Výzkumné instituce se mohou do projektu zapojit pouze jako subdodavatelé.

Uzávěrky pro 1. fázi v roce 2016 jsou 3. května, 7. září a 9. listopadu. Uzávěrky pro 2. fázi v roce 2016 jsou 15. června a 13 října.

Jak náročná je příprava?

Návrh projektu se podobá podnikatelskému záměru. Pro první fázi může mít maximálně 10 stran, pro druhou 30. Výsledek své žádosti se dozvíte do 3 měsíců od uzávěrky pro první fázi a do 6 měsíců od uzávěrky pro druhou. Podporu prostřednictvím SME Instrumentu dosud získaly jen6 českých firem, dvě z nich díky JIC.

Není pro vás nástroj SME Instrument vhodný? Podívejte se i na další nástroje.

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se SME Instrument? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Adéla Hradilová

hradilova@jic.cz
+420 511 205 354