Konsorcia v rámci
Horizontu 2020

 

Horizont 2020 podporuje projekty v oblasti výzkumu a inovací v EU, které spojují soukromé i veřejné organizace, akademickou obec a neziskové subjekty

Horizont 2020 (H2020) je největší program EU zaměřený na podporu výzkumu a inovací, jehož rozpočet na období 2014 – 2020 je téměř 80 miliardy €. Program usiluje o další objevy, inovace a světová prvenství tím, že dostává skvělé nápady z laboratoře na trh. H2020 se zaměřuje na budování větších partnerských konsorcii (s výjimkou FTI a SME Instrumentu), která pracují v různých disciplínách. Tyto konsorcia si kladou za cíl vytváření interdisciplinárních inovačních výsledků. H2020 klade důraz jak na podporu excelence ve vědě, tak také na vedoucí postavení průmyslu a na společenské výzvy. Cílem je zajistit, aby Evropa byla domovem prvotřídních vědeckých pracovišť, odstraňovala překážky pro inovace a usnadňovala spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Pro koho je program určen?

Obecně platí že o podporu z H2020 mohou žádat konsorcia složená alespoň ze 3 právnických osob pocházejících z alespoň 3 různých zemí. Konkrétní podmínky jsou vždy stanoveny v jednotlivých výzvách. H2020 je otevřen jak univerzitám a výzkumným institucím, tak také malým a středním podnikům, velkým firmám, NGO´s, regionálním organizacím a organizacím činným ve veřejnému sektoru.

Konsorcia mohou podávat projekt do tří typů výzev:

  1. Výzkumné a Inovační akce (RIA);
  2. Inovační akce (IA);
  3. Koordinační a podpůrné (CSA).

Projekty podané do výzvy označené jako Výzkumné a inovační akce (RIA) jsou blíže k výzkumu, zatímco projekty podané jako Inovační akce (IA) mají blíže k uplatnění na trhu. Koordinační a podpůrné akce (CS) zahrnují činnosti jako je marketing, organizace akcí, networking, podpora stávající infrastruktury a další aktivity, které podporují iniciativy a projekty EU. Partneři konsorcia musí pamatovat na určené úkoly a cíle projektu.

Jak vysoká je podpora?

Pomocí podpory z H2020 můžete pokrýt až 100 % nákladů na projekt, předem se standardně vyplácí až 40% celkového rozpočtu (zbylá částka je proplacena po schválení výstupů a závěrečné zprávy). Přesná výše rozpočeu na daný projekt je vždy uvedena v konkrétní výzvě.

Jak a kdy se můžu o podporu přihlásit?

Návrh projektu je obvykle dlouhý 30 - 70 stran, rozsah se může lišit pro různé typy akcí. Hotový návrh je potřeba odevzdat prostřednictvím tzv. portálu žadatelů, kde najdete i všechny termíny a podrobnosti ke každé výzvě. 

Pracovní programy jsou pokaždé vypsané po dobu dvou let. V současnosti se nacházíme v období 2018-2019 (s výhledem na výzvy, které budou vypsány v roce 2020).

Jak obtížná je příprava?

Návrh projektu se skládá z pečlivě navrženého popisu problému a jeho navrhovaného řešení, jakož i spolupráce a činností všech partnerů konsorcia. Návrh projektu by měl řešit problém definovaný Evropskou komisí v rámci příslušné výzvy. Jestli váš projekt uspěl, se dozvíte nejpozději do 5 měsíců od uzávěrky dané výzvy.

Nesedí H2020 vašim potřebám? Podívejte se i na další nástroje.

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se Horizontu 2020? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Markéta
Filipenská

filipenska@jic.cz
+420 725 887 511