Konsorcia v rámci Horizontu 2020

Horizont 2020 podporuje projekty v oblasti výzkumu a inovací v EU, které spojují soukromé i veřejné organizace, akademickou obec a neziskové subjekty

Horizont 2020 (H2020) je největší výzkumný a inovační program EU s rozpočtem téměř 80 miliardami € po dobu 7 let (2014 až 2020). Program usiluje o další objevy, inovace a světová prvenství tím, že dostává skvělé nápady z laboratoře na trh. Kromě FTI a SME Instrumentu, se H2020 zaměřuje na budování větších partnerských konsorcii, která pracují v různých disciplínách. Tyto konsorcia si kladou za cíl vytváření interdisciplinárních inovačních výsledků. H2020 klade důraz na vědu a průmyslový leadership a řeší společenské výzvy. Cílem je zajistit, aby Evropa byla domovem prvotřídních vědeckých pracovišť, odstraňovala překážky pro inovace a usnadňovala spolupráci veřejnému a soukromému sektoru. 

Pro koho je program určen?

Konsorcia složená obecně alespoň ze 3 právnických osob pocházejících z alespoň 3 různých zemí mohou požádat o podporu z H2020. Podmínky se v jednotlivých výzvách proměňují.

Konsorcia mohou vstupovat do tří druhů skupin – Výzkum a Inovace (RIA), Inovace (IA) a Koordinace a Podpora (CSA). Všechny tři skupiny se zaměřují na všechny průmyslové oblasti zahrnuté v H2020. Skupina Výzkum a inovace je blíže k výzkumu, zatímco skupina Inovace má blíže k trhu. Koordinace a podpora zahrnuje činnosti jako je marketing, organizace akcí, networking, podpora stávající infrastruktury a další aktivity, které podporují iniciativy a projekty EU. Partneři konsorcia musí pamatovat na určené úkoly a cíle projektu.

Jak vysoká je podpora?

Pomocí podpory z H2020 můžete pokrýt až 100 % nákladů na projekt se značnou částkou vyplacenou předem.

Jak a kdy se můžu o podporu přihlásit?

Návrh projektu je obvykle dlouhý 70 stran, ale to se může lišit pro různé typy akcí. Obvykle výzvy vyžadujé jednu či dvě fáze podání přihlášky. Hotový návrh je potřeba odevzdat prostřednictvím tzv. portálu žadatelů, kde najdete i všechny termíny a podrobnosti ke každé výzvě. 

Pracovní programy jsou pokaždé vypsané po dobu dvou let. V současnosti se nacházíme v obodbí 2016-2017.

Jak obtížná je příprava?

Návrh projektu se skládá z pečlivě navrženého popisu problému a jeho navrhovaného řešení, jakož i spolupráce a činností všech partnerů konsorcia. Návrh projektu by měl řešit problém definovaný Evropskou komisí v rámci příslušné výzvy. Jestli váš project uspěl se dozvíte zhruba do 5 měsíců od uzávěrky přihlášek.

Nesedí H2020 vašim potřebám? Podívejte se i na další nástroje.

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se Horizontu 2020? Chcete zapojit svou firmu? Volejte nebo pište.

Adéla Hradilová

hradilova@jic.cz
+420 511 205 354