Jak na business plán #4: Jakou formu plánu zvolit?

24. 10. 2017

Když už máte představu o všech důležitých aspektech svého projektu, zbývá poslední otázka: do jaké podoby bude nejlepší tyto úvahy zachytit? Vše záleží jen na tom, proč a pro koho business plán tvoříte.

Nejčastější formy business plánu:

Lean nástroje

Nástroje vycházející z lean metodologie jako Lean Canvas, Value Proposition Canvas, Business Model Canvas a Business Model Environment jsou ideální, když stojíte na začátku podnikání nebo spuštění nového projektu. Pomůžou vám zachytit to podstatné v rozsahu jedné stránky (nebo tří provázaných stránek), definovat základní hypotézy týkající se celého záměru, ty postupně ověřovat a na základě zpětné vazby záměr upřesňovat. Tyto nástroje jsou skvělé v tom, že je lze použít nejen jako strukturu pro plán, ale i jako základ pro individuální nebo týmový brainstorming.

Je ale třeba říct, že nejsou zcela plnohodnotným plánem, protože v sobě neumí zachytit dimenzi času, a je tedy dobré je doplnit třeba jednoduchým akčním plánem. Ve startupovém světě jsou dnes tyto nástroje každopádně považovány za standard a čím dál častěji se prosazují i ve světě dospělejších podniků a korporací.

Executive summary

Executive summary nabízí podobnou stručnost jako canvasy, protože svým rozsahem by nemělo přesáhnout jednu či dvě stránky. Oproti nim ale pracuje s tradičnější strukturou, která je podobná klasickému business plánu. Jeho obsah však shrnuje do výrazně kratšího rozsahu. Tento formát je ideální například pro rychlé představení projektu investorům.

Pitch deck

Takzvaný pitch deck je prezentace většinou o 10 až 15 slidech. Jedná se o další formát spojený hlavně se světem startupů a investorů. To, co zachycují canvasy, executive summary nebo tradiční podnikatelský plán, předělává pitch deck do vizuálně atraktivnější a textově lehčí podoby.

Jen je dobré mít na paměti, že pitch deck, který sami prezentujete a dáváte mu komentář, se bude výrazně lišit od pitch decku, který pošlete v e-mailu a který bude muset mluvit sám za sebe. Zatímco ten první slouží spíše jako vizuální opora, ten druhý musí být informačně mnohem vydatnější.

Klasický business plán

Klasický business plán je na přípravu tím nejnáročnějším formátem – kolikrát jde totiž o desítky stran textu, které do detailu rozebírají každý aspekt projektu. Tvořit ho jako celek má smysl jen tehdy, pokud se bez něj neobejdete – například pokud vás o něj požádá banka nebo investor (a opravdu tím myslí tento formát).

Pokud si totiž příjemce sám neřekne o takto rozsáhlý dokument, nemůžete automaticky počítat s tím, že by měl čas a zájem si ho celý podrobně přečíst. Ve světě dynamicky vyvíjejících se firem a trhu je tento formát do značné míry přežitý, v klidnějších podnikatelských vodách možná poslouží lépe.

Akční plán

Akční plán je tak trochu chudším příbuzným plnohodnotného business plánu, protože jde jen o harmonogram aktivit, které je třeba podniknout. Pokud ale obsahuje vhodný komentář, který vysvětlí, proč tomu tak je, může svou roli splnit.

Akční plán je dobrým nástrojem pro komunikaci vašeho záměru v rámci týmu a dobře poslouží i pro externí uživatele jako třeba banku nebo investora.

Finanční plán

A nakonec je tu finanční plán – v zásadě se jedná o akční plán přeložený do řeči čísel. Sám o sobě sice také neumí zachytit všechny aspekty podnikání a vyžaduje doplňující komentář, zkušenější oko z něj však vyčte příběh o tom, jak bude business fungovat a růst uvnitř i navenek. Zachycuje, do čeho, jak a kdy plánujete investovat a jak se tyto investice budou vracet v příjmech. Pro první rok až dva je vhodné to vše popsat detailně, v dalším časovém období to už stačí spíše orientačně. Takový plán ukazuje, jestli dává celý záměr finančně smysl, jestli autor ví, co má v prvních letech dělat, a jaké má ambice do budoucnosti.

Sestavení finančního plánu bývá sice tím posledním krokem celého plánování, je ale krokem zcela zásadním. Až tady se ukáže, jak je podnik nebo zamýšlený projekt životaschopný a udržitelný. Má tedy smysl si ho připravit i pro vlastní potřeby, a ne až když o něj někdo požádá.

 

Ať už zvolíte jakýkoli formát, tak bude nutné do přípravy vložit dost práce a energie. Je to ale investice, která se vyplatí. Nejen kvůli tomu, že někdy plán prostě musíte vytvořit pro někoho dalšího, ale i kvůli tomu, že poslouží vám samotným. A pamatujte, že cílem není napsat plán co nejdelší, ale co nejvýstižnější. Jak pravil Antoine de Saint-Exupéry: „Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

Článek je součástí 4dílného seriálu na téma business plán:

  1. Je business plán v 21. století vůbec ještě relevantním dokumentem?
  2. Proč je důležité plánovat, i když neumíme předvídat budoucnost?
  3. Jak vytvořit podnikatelský plán, který nebude jen cárem papíru?
  4. V jaké podobě je nejlepší business plán zachytit?

Lukáš KonečnýLukáš Konečný je finančním ředitelem v Y Soft Ventures a expertem JIC. Přímo v Jihomoravském inovačním centru dříve působil jako business konzultant, kde podpořil desítky začínajících podnikatelů a startupů. Kromě toho se podílel na spuštění a provozu JIC VENTURES, společnosti poskytující klientům v programech JIC financování pomocí venture kapitálu. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a University of Huddersfield Business School, kde se věnoval výzkumu faktorů ovlivňujících úspěšnost začínajících firem při investičním jednání a vlivu vlastnické struktury na výkonnost firmy.