Jak na business plán #2: Plány jsou ničím, plánování je vším

Autor: Lukáš Konečný

Věta v titulku je připisována Dwightu D. Eisenhowerovi, který ji údajně slýchal při službě v armádě. V proslovu, při kterém ji pronesl, rovnou vysvětlil, co tím myslel: Smyslem plánování není jen stanovit si svůj cíl, ale hlavně se připravit na nečekané události, které nás mohou potkat. Jenže takové události, už jen z definice slova „nečekané“, se zcela jistě stanou jinak a jindy, než si myslíme. To ale není důvod vyhodit všechny plány z okna a na plánování rezignovat, protože právě tento proces nás vede k tomu, abychom kriticky uvažovali nad problémy, s kterými se jednoho dne možná setkáme, a byli na ně připraveni.

Eisenhower sice vycházel ze zkušeností nabytých během působení v armádě, ale to, co tehdy platilo na válečných polích, dnes zcela jistě platí i při bitvách, které čekají každého podnikatele nebo manažera. Těžko si představit úspěšného business leadera, který by osud svůj a své firmy přenechal náhodě a nechtěl se připravit na to, co ho čeká.

Myšlenková rozcvička může pomoci poprat se s překážkami podnikatelské reality

S pomocí plánování si totiž můžeme srovnat úvahy o tom, kde se dnes nacházíme, kam se chceme dostat a jak se tam dá dojít. Nutí nás získat co nejvíce informací a poznat okolní prostředí, identifikovat kritické oblasti businessu, uvažovat ve scénářích, přemýšlet stylem „co když...?“ a na vše se dívat kriticky. Vede nás k tomu, abychom zaměřili své myšlenky a energii na to nejpodstatnější. Pomáhá nám hlídat konzistentnost, dává nám větší kontrolu a umožňuje nám rozhodovat se informovaně a jednat efektivně. A ukazuje, na kolik je náš záměr realistický a dlouhodobě udržitelný.

Pro ty, kteří na podnikání nejsou sami, má proces plánování a sdílení jeho výsledků ještě jednu zásadní přidanou hodnotu. Tím, jak se do něj v různých fázích zapojují i ostatní lidé, nám pomáhá komunikovat smysl celého záměru a strategii podnikání napříč týmem a sladit vnímání tak, aby každý člen týmu věděl nejen to, co má dělat, ale i co dělat nemá, a hlavně proč.

Business plán jako kompas pro celý tým

Sestavování plánu totiž není nic jiného než vytvoření mapy, podle které se v budoucnosti chceme pohybovat jako jednotlivec, tým nebo celá firma. Vychází se přitom z důvodů, proč se do podnikání nebo projektu pouštíme, ze situace, ve které se dnes nacházíme, a z ambic, které máme do budoucna. Podle takové mapy můžeme určit směr, kterým se vydat, a vědět nejen to, kudy jít, ale i kterým cestám se vyhýbat. Ukážou se v ní dílčí cíle, které nám dají vědět, jestli jsme na správné trase, a pomůže nám určit, co a kdy budeme potřebovat. Navíc díky plánu získáme nad celou situací nadhled, protože jednotlivé části uvidíme v kontextu celku.

Přestože jsem kritický k tomu, aby se výsledky plánování promítaly do business plánů v rozsahu několika desítek stran, tak věřím, že má smysl plán v nějaké podobě sepsat. Takový dokument totiž poslouží jako záznam v externí paměti celého týmu, který se dá sdílet mezi kolegy, a ke kterému se bude možné časem vrátit – aby se porovnal se skutečností, abychom viděli, v čem jsme se mýlili a mohli se z toho poučit, a aby se postupně revidoval a iteroval pro další použití. Vedle toho poslouží jako racionální protiklad emocím, které neodmyslitelně patří k businessovým úspěchům i selháním, během kterých nás to může táhnout mimo původně zamýšlenou cestu.

Když své plány promítnete do některé z existujících a ověřených vzorových struktur, kterých je k dispozici celá řada, budete mít jistotu, že jste na nic podstatného nezapomněli a že jste se zamysleli nad vším, co je třeba. Jaký formát zvolit – jestli třeba Business Model Canvas, jednostránkové executive summary, pitch deck, nebo přece jen tradiční podnikatelský plán – to už záleží jen na tom, pro jaký účel a komu je takový plán určen. Jeho podstata bude pořád stejná, je jen třeba najít médium, které dobře poslouží nejen autorovi, ale i adresátovi.

Cíle bez plánů jsou pouhým přáním

Někdy od začínajících i zkušenějších podnikatelů a manažerů slýchám námitku, že jakékoli sestavování plánů nemá smysl, protože přece už zítra bude všechno jinak, než jak to dnes vidíme. A když ne zítra, tak za týden, za měsíc, za rok… Že připravené projekce se stejně nenaplní. A v tom mají pravdu – realita nám skutečně jakýkoli plán rozbourá. O to tu ale nejde.

Podnikatelé a manažeři, kteří se rozhodli investovat svůj čas do kvalitní přípravy svých plánů, zpravidla dosahují lepších výsledků – což potvrzuje celá řada akademických i populárně naučných výzkumů. Jejich projekty jsou životaschopnější, dosahují lepší finanční výkonnosti, snadněji získávají financování od bank nebo investorů… Vsadil bych se, že většina z jejich plánů se nakonec od skutečnosti dost výrazně liší. Podstatné je ale to, že si poctivě prošli celým procesem plánování a byli tak lépe připraveni na to, co je čeká. Slovy pruského polního maršála Helmutha von Moltke staršího: „Žádný plán nepřežije první setkání s nepřítelem, přesto je důležité plánovat. Bez plánování si o neúspěch přímo říkáte.“

Článek je součástí 4dílného seriálu na téma business plán. Jak vytvořit podnikatelský plán, který nebude jen cárem papíru? Pokračujte na třetí díl tady.


Lukáš KonečnýLukáš Konečný je finančním ředitelem v Y Soft Ventures a expertem JIC. Přímo v Jihomoravském inovačním centru dříve působil jako business konzultant, kde podpořil desítky začínajících podnikatelů a startupů. Kromě toho se podílel na spuštění a provozu JIC VENTURES, společnosti poskytující klientům v programech JIC financování pomocí venture kapitálu. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a University of Huddersfield Business School, kde se věnoval výzkumu faktorů ovlivňujících úspěšnost začínajících firem při investičním jednání a vlivu vlastnické struktury na výkonnost firmy.

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.