Jízda s názvem „s. r. o.“ začíná. Jste připraveni po právnické stránce?

29. 6. 2022

Máte podnikatelský nápad. Prostudovali a zvážili jste všechny možnosti, které vám podnikání nabízí, až jste nakonec rozsekli i dilema, jestli být OSVČ, nebo založit s. r. o. A? Zvolili jste druhou možnost. Pojďme se podívat na pár věcí, které vám pomohou zorientovat se ve světě práva a smluv, když zakládáte „eseróčko".

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva?

Je v zásadě jedno, zda se rozhodnete podnikat sám nebo se společníkem či společníky. Na začátku musíte u notáře sepsat zakladatelský dokument. V případě, kdy se rozhodnete s. r. o. založit sám, je jím prostá zakladatelská listina. Při podnikání s jedním či více společníky potřebujete společenskou smlouvu. Společenská smlouva pro s. r. o. musí být vždy sepsána formou notářského zápisu a musí obsahovat veškeré náležitosti, které jí předepisuje ustanovení § 146 odst. 1 ZOK (Zákon o obchodních korporacích). Musí z ní být patrné fungování společnosti, pravomoci, práva a povinnosti společníků i dalších orgánů společnosti. Nad rámec elementární zákonné úpravy doporučuji zohlednit ve smlouvě také otázku převodu obchodního podílu, předkupního práva na převáděný podíl či dědění podílu. Případně můžete implementovat také specifickou úpravu s ohledem na váš podnikatelský záměr.

Smlouva by zároveň měla být jednoznačná, přehledná a i flexibilní. Taková, abyste ji nemuseli v budoucnu opakovaně upravovat. Jak vidíte, je to zásadní a důležitý dokument, který vyžaduje pečlivost a je vhodné nechat si ho zpracovat (kvalitním) notářem nebo právníkem. Také se můžete inspirovat v článku o předcházení majitelských neshod.

Praktický tip: Do společenské smlouvy se uvádí sídlo nové společnosti. Zákonná úprava umožňuje, aby bylo uvedeno jen město (tedy např. Brno). Pokud neuvedete celou adresu a sídlo se změní jen v rámci daného města, nebudete muset společenskou smlouvu měnit a ušetříte tak za notáře.

Smlouva o manželském majetkovém režimu aneb „Zúžení společného jmění (SJM)“

Asi to není ta první věc, která vás v začátcích podnikání napadne, ale dejte na rady zkušených právníků. Pokud jste již v manželském svazku nebo o tom do budoucna uvažujete, měli byste myslet na společné jmění. Obvykle se totiž řeší, až když manželství nedopadne podle představ – a to už bývá zbytečně pozdě.

Uzavřením manželství totiž vzniká tzv. společné jmění. Pokud jeden z manželů začne (případně oba začnou) podnikat, spadají do společného jmění příjmy, výdaje a závazky z této činnosti. Přeloženo do lidské řeči – pokud se v podnikání daří, profitují z toho oba, pokud se v podnikání až tak nedaří, za dluhy odpovídají oba manželé.

Ochránit nepodnikajícího manžela/ku (a rodinný majetek) lze smlouvou o manželském majetkovém režimu. Již existující společné jmění lze tímto způsobem:

  • zúžit (z majetku, který je ve společném jmění zahrnutý, se stane výlučné vlastnictví jednoho z manželů nebo vznikne forma spolupodílového vlastnictví)
  • rozšířit (změnit stav věcí náležejících pouze jednomu z manželů)
  • zavést režim oddělených jmění (jakékoliv jmění nabyté po dobu trvání manželství se nabývá do výlučného vlastnictví – v tomto případě je nutné upravit majetkové poměry k již vzniklému společnému jmění)

Pokud si nejste jisti, která možnost je pro vás nejvhodnější, notář vám poradí. Smlouva se uzavírá pouze formou notářského zápisu, přímo u notáře. Ten ji následně zveřejní v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (vedený online v gesci Notářské komory ČR). Od této chvíle je smlouva účinná a platí pro všechny pohledávky, které vzniknou po jejím podpisu. Pokud se podnikání zvrtne, nemusíte tak přijít o svůj rodinný dům či byt.

Praktický tip: Zveřejnění v rejstříku není povinné, smlouva může existovat i bez něj. V takovém případě však funguje jen mezi manželi a neochrání vůči třetím osobám. Proto se ujistěte, že smlouva bude opravdu zveřejněna.

Smlouva s dodavatelem/Smlouva s odběratelem

Situace je u spousty začínajících podnikatelů stejná. Začínáte podnikat, zboží nakupujete od Honzy. Znáte se dobře už léta. K čemu nějaké papíry? I bez papíru s označením „smlouva“ se jedná o smluvní vztah. Také je jím plnění podle objednávky nebo i obyčejná ústní dohoda. A co není explicitně upraveno ve smlouvě (v objednávce, v e-mailu, mezi řečí apod.), řídí se účinnými právními předpisy. Proto, i když teprve začínáte, měli byste mít připravených několik základních typů smluv pro tyto případy.

Co má obsahovat základní dodavatelsko-odběratelská smlouva

  • předmět plnění (co má být dodáno)
  • cenu nebo způsob jejího stanovení, (jednorázovka nebo pravidelné objednávky)
  • platební podmínky (kdy, kam a kolik zaplatit)
  • sankce za neplnění, a to z obou stran (co se stane, když někdo svou povinnost poruší)
  • způsob reklamace plnění (co když nedostanete to, co mělo být dodáno)
  • způsob ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí, aj.)

Praktický tip: Smlouva může být tzv. rámcová. Jednotlivé objednávky (třeba i přes e-mail či telefon) se jí pak budou řídit, a odpadá tak nežádoucí administrativa.

Jak začít podnikat? Obraťte se na nás!

Stojíte na startu svého podnikání? Pak možná potřebujete někoho, kdo vás začátky podnikání provede. Společně si váš produkt popíšeme od á až do zet – v čem je výjimečný, jaké jsou jeho slabé stránky, pro koho ho vlastně děláte a co vašim klientům přinese. Prozkoumáme spolu trh a připravíme správný business model, aby váš nápad fungoval.

Konzultace pro začínající podnikatele

Smlouvy pro zaměstnance / spolupracovníky

Abyste na všechno nebyli sami, můžete časem ke svému podnikání přibrat spolupracovníky. Pokud půjde o menší objem práce, lze využít tzv. dohody. Jsou flexibilnější, než klasická pracovní smlouva, ale také s sebou nesou menší ochranu zaměstnance.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Limituje ji max. 300 hodin ročně u téhož zaměstnavatele, musí být sjednána písemně, včetně náplně práce, místa výkonu a termínu nástupu.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Také tady existuje zákonný limit. Odpracované hodiny by neměly překročit 20 hodin týdně. Doba se však průměruje celou dobu trvání DPČ (max. ale 52 týdnů).

Pracovní smlouva

By měla být sjednána písemně a obsahovat minimálně místo výkonu práce, stanovení výše odměny a druh vykonávané práce. Pokud potřebujete vytvořit konkrétní zakázku – jako například navrhnout grafikem design loga nebo přeložit webovou stránku – je oblíbeným řešením smlouva o spolupráci či smlouva o dílo.

Pokud ale s tím samým grafikem pravidelně a dlouhodobě spolupracujete, dejte si pozor, aby vaše spolupráce nenaplňovala znaky švarcsystému. Pokuta v takovém případě hrozí vám oběma.

Praktický tip: Odměnu zaměstnance lze sjednat tzv. mzdovým výměrem. To v praxi znamená, že mzdu stanovuje jednostranně zaměstnavatel svým rozhodnutím. Může tak například dočasně snížit zaměstnanci mzdu, aniž by bylo nutné měnit smlouvu dodatkem (což by vyžadovalo souhlas zaměstnance).

Je lákavě snadné pro různé vzory smluv sáhnout na internet, něco si „stáhnout” a upravit pro své účely. Některé zásadní dokumenty je ale rozhodně lepší si nechat „na míru” sepsat kvalifikovaným odborníkem (třeba právě společenskou smlouvu). Pro jiné, jednodušší či jednorázové závazky, je dnes možné využít i různé automatizované služby, které vám požadovanou úpravu smlouvy připraví. Při výběru ale buďte obezřetní, abyste nakonec stejně nemuseli za právníkem. Stejně jako se vším ostatním je levnější problému předcházet, než ho později řešit. 

Zuzana Uhlárová

Zuzana se na JICu věnuje primárně vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje podnikavých kompetencí jak u nich, tak u jejich žáků. Navazuje tím na své zkušenosti z působení v univerzitním prostředí.  Vystudovala ale právnickou fakultu, a několik let  byla koncipientkou v advokátní kanceláři.


Nejnovější
JICblog

Z univerzitních laboratoří do světa – jak na transfer inovací?

21. 7. 2022

Transfer znalostí a technologií z univerzit a výzkumných organizací si právem zasluhuje pozornost. Objevy totiž…

Nejnovější
JICfluencer

JICfluencer Jonáš: Podnikavý prototyp

29. 6. 2022

Jonáš Kůra je prototypem mladého podnikavce. Podnikat začal už ve čtrnácti. Teď je mu 22 let a má za sebou několik podnikatelských zkušeností. Více vám o tom řekne sám, v dalším díle JICfluencera.

Nejčtenější

Jak správně nacenit produkt?

20. 1. 2022

Jedním z klíčů, který otevírá dveře k podnikatelskému úspěchu, je nastavení správné ceny produktu. Správná cena výrobku může zvýšit objem prodeje a díky tomu si vytvoříte základ pro prosperující podnikání. Platí to ale i naopak. Špatná cena může vašemu podnikání zlomit vaz. Proto pro vás Víťa Hanák připravil pár tipů, jak na cenotvorbu vyzrát.

Zpět na JICblog