6+1 tip na finanční podporu udržitelných firem
9. 5. 2024

6+1 tip na finanční podporu udržitelných firem

Volání po větší udržitelnosti firem je v posledních letech čím dál naléhavější. Zajištění udržitelného provozu už není jen moderním výstřelkem. Firmy čím dál častěji motivuje pocit odpovědnosti vůči životnímu prostředí a dalším generacím, ale také odpovědnost vůči vlastní konkurenceschopnosti. Tyto programy vám v cestě za větší udržitelností můžou pomoct.
V době, kdy se světové ekonomiky obrací směrem k udržitelným a zeleným iniciativám, hrají granty klíčovou roli. Poskytují podporu nejen mentorskou, ale i finanční, která pokrývá část nevyhnutelných nákladů na udržitelnější fungování firem.  

1. Up2Circ: oběhové hospodářství ve firmách 

Do konce května 2024 běží výzva programu Up2Circ, jehož je JIC partnerem. Firmy v něm můžou získat na projekty velkého rozsahu (např. vývoj funkčního prototypu nebo podnikové inovace) až 50 tisíc eur. Nižší částku – až 15 tisíc eur na projekty menšího rozsahu (např. na studii proveditelnosti). Díky programu se zúčastníte se Akademie Up2Circ – komplexního vzdělávacího programu o cirkulárních obchodních modelech, cirkulárním designu a inovacích. A získáte akční plán s podrobným vyhodnocením. Nenechte si ujít skvělou šanci přetvořit vaši firmu na cirkulární. Další výzva bude otevřená až příští rok. 

A proč cirkulární ekonomika? Podle zprávy The Circularity Gap Report z roku 2022 je náš svět cirkulární jen z 8,6 %. Spotřebu materiálů přitom prý dokážeme snížit o 28 % a emise skleníkových plynů dokonce o 39 %. 

Co může přinést cirkulární ekonomika firmám? 

 • Sníženou závislost na surovinách 
 • Potenciál růstu díky novým trhům a novým obchodním modelům 
 • Větší konkurenceschopnost i odolnost 
 • Lepší přístup k financování 
 • Snížení nákladů 
 • Větší viditelnost a lepší pověst společnosti  

Up2Circ

Až 50 tisíc euro na podporu zavádění cirkulárních obchodních modelů, cirkulárního designu výrobků nebo cirkulárních procesů ve firmách.

2.  Podobné kaskádové granty: STAGE, SURE 5.0 a greenSME


Program STAGE podporuje přechod malých a středních podniků na agilní a ekologický podnik. Třetí výzva programu je otevřená do 31. května 2024. Pomáhá především v oblasti vykazování udržitelnosti a přípravou na investice. 

Cílem programu SURE 5.0 je podpořit malé a střední podniky, které působí v hodnotových řetězcích v oblasti mobility, dopravy, automobilového průmyslu, letectví, obrany a výroby elektroniky. Pomůže jim zavést pokročilé technologie nebo služby tak, aby jejich výrobní procesy byly udržitelnější, odolnější a zaměřené více sociálně. Program aktuálně nemá otevřenou žádnou výzvu, doporučujeme ho ale průběžně sledovat, ať vám ta příští neuteče.   

Program greenSME spočívá také v podpoře pro malé a střední výrobní podniky. Při zavádění pokročilých technologií a sociálních inovací poskytuje finanční podporu, ale i podporu expertů při tvorbě akčního plánu a školení vedená odborníky. Výzva greenSME je otevřená od 15. května do 31. července

3. EIT: 8 oblastí Evropského inovačního a technologického institutu 

EIT je znalostní a inovační platforma, která se snaží řešit globální výzvy, a to prostřednictvím spolupráce. V současné době působí osm znalostních a inovačních společenství v těchto oblastech: 
 • EIT Climate-KIC – rychlejší přechod na hospodářství s nulovými emisemi uhlíku
 • EIT InnoEnergy – dosažení udržitelné energetické budoucnosti Evropy
 • EIT Digital – podpora digitální transformace Evropy
 • EIT Health – více možností a prostředků, jak si lidé můžou udržet dobrý zdravotní stav 
 • EIT Raw Materials – nakládání se surovinami jako jedna ze silných stránek Evropy
 • EIT Food – vůdčí role v globální revoluci v oblasti potravin a produkce
 • EIT Urban Mobility – rozvoj inteligentní, ekologické a integrované městské dopravy
 • EIT Manufacturing – posílení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu

V rámci jednotlivých oblastí otevírá EIT průběžně ad hoc zaměřené výzvy. Sledujte je, ať jste v obraze. Na otevřené výzvy EIT vás průběžně upozorňujeme i my, a to na sociálních sítích JICu a také v našem pravidelném newsletteru.

EIT Digital

Staňte se součástí největší inovační komunity pro oblast digitálních technologií! EIT Digital se zaměřuje na zavádění a škálování digitálních technologií pro průmyslové aplikace, chytrá města, správu a ochranu dat a infrastruktur, prevenci či detekci chorob a finanční sektor. V rámci svých aktivit se věnuje podpoře inovací, vzdělávání a podnikavosti. My jsme kontaktním místem pro zájemce z celé České republiky.

4. GEMstone: Podpora SMEs z oblasti výroby v přechodu na zelenou výrobu 

I program GEMstone podporuje malé a střední výrobní podniky v přechodu na udržitelnost, především pak podniky ze sektorů energetika, mobilita, materiály, letectví/obrana a zemědělství/potravinářství. Program stojí na třech pilířích: školit, inovovat a zkoumat. A právě inovativní podniky mají v programu velkou šanci uspět. Projekt funguje od září roku 2022 a otevřený bude až do srpna 2025. 

5. RE-CENTRE: IT, cirkulární ekonomika a nábytkářství 

Projekt EUROCLUSTER nazvaný RE-CENTRE podporuje malé a střední podniky ze tří odvětví: tradiční nábytkářský/bytový sektor, IT sektor a sektor cirkulární ekonomiky. Cílem je, aby se firmy díky mezisektorové spolupráci staly konkurenceschopnějšími a odolnějšími. V rámci výzvy GO INTERNATIONAL pak navazují B2B spolupráce v mezinárodním měřítku, a to konkrétně se subjekty v zemích Latinské Ameriky. Výzva GO INTERNATIONAL je otevřená do 31. května. 

6. Women TechEU: ženy v čele deep tech společností 

Zakladatelé programu WomenTech EU věří, že motorem inovací je rozmanitost. V rámci programu proto chtějí podpořit ženy v jejich cestě do čela technologických startupů. Ze 4 výzev v průběhu dvou let by mělo vzejít až 160 deep tech společností, které povedou ženy – tak, aby byl podnikatelský ekosystém genderově vyváženější a rozmanitější. Každá příjemkyně dostane grant ve výši 75 tisíc eur a také individuální program rozvoje podnikání, který zahrnuje mentoring, koučink a cílené školení. 

7. Prototypuj a ověřuj 

Programem Prototypuj a ověřuj podporujeme inovativní projekty v rané fázi jejich vývoje. Program není zaměřený přímo na udržitelné projekty a nápady. Stojí za ním ale JIC, který má udržitelnost jako jednu z hlavních hodnot – pokud se tedy přihlásíte s „udržitelnou“ inovací, máte velkou výhodu. Získat můžete až 800 tisíc korun a mentorskou podporu. Aktuální výzva je otevřená do 5. června
 

Přihlaste projekt do Prototypuj a ověřuj

Stojíte na počátku procesu tvorby prototypu a sháníte peníze a zkušeného parťáka k ruce? Přihlaste se do programu Prototypuj a ověřuj, kde můžete získat podporu až 800 tisíc korun!