Jak růst díky 8 principům cirkulární ekonomiky

21. 4. 2022

Systém ekonomiky, ve kterém lidstvo funguje (dejme tomu) staletí, není dlouhodobě udržitelný. Právě proto již začala jeho kompletní proměna. Pro firmy to na jedné straně znamená řadu výzev, ale spolu s tím také spoustu velmi zajímavých příležitostí. Pojďme se podívat na to, jak přicházející změny využít, získat konkurenční výhodu, stabilitu pro dlouhodobý růst a zároveň snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí a společnost, v čem spočívá přechod od lineární na cirkulární ekonomiku, co konkrétně může pomoci ve svých podnikatelských záměrech zohlednit. A přidáme i pár příkladů firem, kterým už se to (do určité míry) daří.

Lineární vs. cirkulární

Aktuální lineární model ekonomiky (české i světové) je postavený na principu „Take – Make – Use – Lose“. Jednoduše řečeno – z prostředí získáváme materiály a zdroje energie a z nich pak vytváříme produkty a služby pro spotřebitele. Ti si je nakoupí a využívají, přičemž (a zejména poté) vzniká odpad včetně emisí skleníkových a dalších plynů.

Tento model má z dlouhodobého hlediska dva zásadní problémy:

 1. Je to velmi neefektivní – spousta materiálních, energetických i finančních zdrojů se v procesu vytrácí, stejně jako hodnota, která byla pro zákazníky vytvořena.
 2. Je to velmi neudržitelné – zdroje dochází (některé už dnes docela akutně) a zároveň na konci je obrovské množství generovaného odpadu bez dalšího využití. 

Přirozeně vyvstává otázka: „Co s tím má lidstvo dělat?“ Odpověď by byla dlouhá, ale nám stačí, že budeme vědět, že v ní najdeme termín cirkulární ekonomika. Vytvořená hodnota a získané zdroje jsou v ní totiž využívány co nejefektivněji a co nejdéle, v uzavřených cyklech. A co je důležité – za současného naplňování našich ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb.

Podle každoroční celosvětové analýzy Circularity Gap Report je aktuálně světová ekonomika cirkulární pouze z 8,6 %. To znamená, že více než 91 % z přibližně 100 miliard tun materiálů, které se na světě každý rok vytěží, není využito plnohodnotně.

McKinsey & Company, uznávaná a největší poradenská společnost světa, ve svých analýzách říká, že pokud se Evropa do roku 2030 transformuje na cirkulární ekonomiku, přinese to úspory přibližně 1,8 bilionů eur. Zároveň – a to je důležitý argument pro pochybovače – cesta k dekarbonizaci může být dosažena za nulových výsledných nákladů (s plnou návratností investic).

K čemu to může být dobré konkrétní firmě?

 • Financování – banky, investoři i granty se stále více dívají na tzv. ESG kritéria. Díky cirkulárním řešením tak lze dosáhnout na zajímavé finance pro růst.
 • Soběstačnost – zejména v posledních letech se ukázala jako klíčová – kdo není závislý na zahraničních dodavatelích a naplno využívá potenciál již získaných materiálů, má výhodu.
 • Nové zdroje příjmů – inovace byznys modelu, prodej odpadu, pronájem jednoho produktu více lidem, sdílení apod. můžou přinést nové cesty monetizace.
 • Legislativa – některé zákony již jsou v platnosti (povinný podíl recyklátu, ecolabelling, komunikace složení apod.), další se chystají. Včas se na ně připravit může být zásadní.
 • Nákupní chování zákazníků – stále více z nich zohledňuje při koupi také dopady daného produktu či služby.
 • Lidé do týmu – při nedostatku lidí na pracovním trhu je možné díky vysoké inovativnosti a orientaci na udržitelnost nalákat ty správné zaměstnance.
 • Konkurenceschopnost – odlišení se od ostatních a tím získání nových zákazníků (i celých segmentů) nebo vyšší loajality těch stávajících.

Klíčové principy cirkulární ekonomiky

Pokud se rozhodnete implementovat některé cirkulární prvky do svého byznysu, zde jsou základní principy, na které je vhodné se zaměřit (na jeden z nich nebo klidně na všechny).

Více detailů, včetně příkladů ze zahraničí, najdete zde

Firmy, kterým v růstu pomáhají principy cirkulární ekonomiky

Většina následujících firem využívá principů a mohli bychom je tak zařadit vícekrát, ale pro přehlednost je uvádím jen jednou. Všechny každoročně rostou a je to z velké části díky zmíněným principům.

Preference obnovitelných zdrojů

Myco – mladá Kyjovská firma vyvíjející obaly a další produkty z mycelií hub nahrazují tak např. jednorázové plasty. Energeticky, materiálově i logisticky (výroba z lokálního dřevěného odpadu) to vychází lépe než tradiční materiály.

Nano Energies – dodavatel energie, který elektřinu nakupuje výhradně od malých solárních, vodních a větrných elektráren a garantuje svým zákazníkům její obnovitelný původ. Zájem je velký, i přes vyšší cenu každoročně zákazníci přibývají (za minulý rok ca o 100%.

Amper savings – brněnská firma (jedna z 10 v ČR), která nabízí tzv. energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), díky kterým je možné si nakoupit realizaci např. solární elektrárny na střechu firemní haly za nulové náklady. Ty uhradí dodavatel a následně se splácí z garantovaných úspor, které elektrárna přinese.

Prodlužování životního cyklu

Opravárna – firma zajišťující opravy různorodých produktů díky spolupráci s více než dvěma tisíci odborných servisů i drobných opravářů. Zároveň dělají hodně pro to, aby skončila éra tzv. kazítek ve spotřebičích dodávaných na trh.

Groupe SEB – francouzská skupina vlastnící několik značek domácích spotřebičů (např. Rowenta, Tefal, Moulinex ad.). Zainvestovali velké úsilí i peníze do toho, aby jejich tisíce produktů byly lépe opravitelné (garantují 10, někde i 20 let) a zároveň lépe dostupné náhradní díly (např. ty plastové formou stáhnutelného souboru pro 3D tisk).

Fairphone – telefon s modulárními prvky, férovým a dohledatelným nakupováním materiálů a velkou podporou pro opravy vlastní silou (dostupné náhradní díly, opravy, recyklace).

Odpad jako zdroj

Cyrkl – raketově rostoucí digitální odpadové tržiště, co pomáhá firmám místo hrazení nákladů za zpracování odpadů materiál naopak komerčně využít a prodat jinému zpracovateli.

Biopekárna Zemanka – úspěch slaví se svými cirkulárními sušenkami a krekry, pro jejichž výrobu používají mj. odpadní mláto z Plzeňského pivovaru nebo dužinu po výrobě ovocných a zeleninových šťáv Ugo.

ERC tech – pražská firma, které ve spolupráci se Skanska vyvinula s využitím speciálních nano příměsí plně recyklovaný beton, tzv. Rebetong, díky kterému lze snížit obrovské množství stavebního odpadu (více než polovina veškerého odpadu u nás, ročně kolem 20 milionů tun). A zároveň částečně řešit docházející písek a kamenivo v českých lomech (odhadované na ještě cca 6 let produkce)

Nafigate – ostravská kosmetická firma, která mj. spolu s VUT v Brně vyvinula plně biodegradovatelný a nezávadný polymer P3HB (dobře fungující např. v opalovacích krémech), který je vyráběn z odpadních potravinářských olejů.

Inovace byznys modelu

Pay Per Lux – služba od společnosti Signify (dceřinka Philipsu), kdy zákazník nemusí vynakládat velké vstupní investice do osvětlení výrobní haly, ulice nebo jiných objektů a pouze platí za čas, po který svítí. Zvyšuje se tak efektivita (chytré měření, zájem svítit jen když je to nutné apod.) a zároveň zákazník nemusí nijak řešit žádné opravy a servis, protože to zajistí dodavatelská firma, která na to má vhodné lidi i náhradní komponenty.

Copymat – podobný princip využívá také tato pražská rodinná firma, která nabízí tisk jako službu – bez nutnosti kupovat a servisovat kopírky a tiskárny, zákazník pouze platí za pronájem/počet vytištěných dokumentů.

Autonapůl – první český carsharing, založený na myšlence, že zejména ve městě je pro všechny prospěšnější a často i levnější si auto půjčit vždy jen na konkrétní jízdu (a podle potřeby si vybrat i jaké auto je na ni nejvhodnější).

Design pro budoucnost

KOMA Modular – vizovická firma, která se snaží transformovat stavebnictví. Staví modulárně – v továrně jsou předpřipraveny konstrukce budoucích domů, které se pak na místě pouze spojí mezi sebou a napojí na sítě. Taková stavba je rychlejší, levnější a velmi flexibilní – lze ji v budoucnu snadno rozšiřovat nebo zmenšovat.

Bamboolik – látkové pleny, které jsou alternativou k cca 2 tunám těžko recyklovatelného odpadu (každé dítě) z těch jednorázových. Z hlediska celého životního cyklu jsou jejich dopady i cena nižší a díky tomu jsou stále žádanější.

Nilmore – ostravský startup, který stojí za vývojem unikátní tkaniny z tzv. cPLA, která je plně vyráběna z obnovitelných zdrojů a zároveň velmi dobře recyklovatelná. Dává tak šanci jednomu z nejšpinavější průmyslů vůbec – tomu módnímu.

Digitalizace

Využití digitálních technologií zvyšuje efektivitu nakládání se zdroji, snížení nákladů i sběr důležitých dat pro další vývoj a fungování.

SkyMaps – snímkování pomocí dronů a následné zpracování dat pro jejich nová využití. Např. s vysokou přesností nasnímají zemědělské pole, pokročilými metodami analýzy obrazy zjistí, kde rostou žádoucí plodiny a kde plevel, a následně vytvoří aplikační mapy do zemědělské techniky, která pak aplikuje herbicidy jen tam, kde je to třeba – to vede k velkým úsporám použitých chemikálií a financí a zároveň k větším výtěžkům plodin.

Wereldo – díky optimalizaci logistiky dokáží naplno využít kapacity nákladních aut a tím snížit emise i náklady.

Sensorie – začínající brněnská firma využívající chytrá řešení pro vzdálenou a efektivní správu skleníků

Mezioborová spolupráce

Často překvapivé spolupráce můžou přinést zajímavé multiplikační efekty napříč odvětvími.

Ford & McDonald’s – využití kávové sedliny pro výrobu biopolymeru přimíchávaného do plastů světlometů. Výsledný plast je tak pružnější, odolnější a má vyšší transparentnost (tedy světlomet má větší svítivost i při menším výkonu).

Grig & Mendelu – brněnský producent produktů z hmyzu čerpá ze spolupráce s Mendelovou univerzitou, zaměřenou na výrobu toho nejlepšího cvrččího proteinu pro využití v potravinách.

Kalundborg symbióza – malý region v Dánsku, kde se postupně podařilo navázat intenzivní spolupráci mezi velkými, malými, veřejnými i soukromými firmami, které mezi sebou sdílejí materiály, vodu, i energie a jsou inspirací pro další takové projekty ve světě.

Kde hledat další informace?

Celé téma cirkulární ekonomiky je velmi komplexní a zelená transformace stále ještě v počátcích. Je proto třeba kromě navazování multidisciplinárních spoluprací také využívat zkušeností a know-how odborníků na danou problematiku. Případně (nebo zároveň) znatelnou část své pozornosti a aktivit věnovat orientaci v tématech a sledování nových příležitostí a chystaných změn ve svém sektoru.

Příklady zdrojů, které považuji za cenné a se zajímavým obsahem:

 • Zajimej.se – Informační portál o cirkulární ekonomice zřizovaný hlavním hybatelem tohoto tématu v ČR – Institutem Cirkulární Ekonomiky
 • Ellen MacArthur Foundation – organizace (jedna z prvních) založená slavnou britskou mořeplavkyní, s cílem urychlit tranzici na cirkulární ekonomiku
 • Circle economy – holandská organizace zaměřující se na komplexní analýzy pro firmy, města nebo celé ekonomiky a konkrétní doporučení, jak svou cirkularitu zvýšit.
 • Cirkulární Česko 1, 23 – Publikace, na kterých se JIC podílel a které se zaměřují na příklady dobré praxe v českých vodách – co konkrétní firmy řešily, jak se k tomu postavily a co jim to přineslo či co se nepovedlo.

No a v neposlední řadě, pokud se chcete vydat touto cestou a ocenili byste individuální podporu formou konzultací a základní analýzy možností nebo třeba napojení na vhodné experty, neváhejte se na nás obrátit.

Miroslav Londýn

Mirek působí na JICu především jako konzultantlektor. Věnuje se hlavně začínajícím podnikatelům a pomáhá jim řešit témata, která jsou pro firmy v začátcích důležitá a podporuje tak vznik nových a úspěšných firem. Jeho expertízou je rovněž cirkulární ekonomika.

 


Nejnovější
JICblog

Kde získat podporu pro začínající startup?

24. 3. 2022

Jako začínající podnikatel vstupujete na neznámou půdu. Nechte si poradit, pomoct nebo se nechte popostrčit tím správným směrem od někoho zkušenějšího. Může to být mentor v podobě ostříleného podnikatele nebo andělský investor, který vás vezme pod svá křídla. A možností je ještě víc. Přečtěte si jaké a jak vybrat tu správnou.

Nejnovější
JICfluencer

JICfluencerka Lucka: Papačky od srdce

7. 4. 2022

Když zjistila, že její alma mater vypisuje ve spolupráci s JICem mezifakultní předmět o inovacích a podnikání, rozhodla se přihlásit. I díky tomu se jí podařilo z hobby pečení nastartovat podnikání a vytvořit značku Papačky od Lůcy. Její makronky a laskonky už si vybudovaly svou fanouškovskou základnu a zamilovali jsme si je i my na JICu.

Nejčtenější

Green Deal? Základy nejen pro podnikatele!

4. 11. 2021

Do roku 2050 bude Evropa prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Alespoň tak praví Zelená dohoda. Co ale vlastně znamená v praxi? To se dozvíte v našem seriálu, který pro JICmagazín připravují kolegové z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Zpět na JICblog