Jak založit firmu a nebýt na to sám
4. 2. 2021

Jak založit firmu a nebýt na to sám

Podnikání s sebou nese spoustu otázek. Ale jak si na ně odpovědět, když jste na ně sám? Možná je řešením najít si parťáka, který v tom bude s vámi. Jak si ale takového co-foundera najít? A jak si s ním nastavit vztahy? A co když už na to nebudeme stačit a budeme potřebovat další lidi? Koho a kde potom máme hledat? Hned po zpětné vazbě na nápad jsou právě toto ty nejčastější otázky, které jako konzultanti začínajících podnikatelů dostáváme. A není divu – právě osobnost leadera, schopnosti jeho zakladatelů a efektivní, dobře sestavený a fungující tým jsou často tím, co z pouhého nápadu vytvoří prosperující firmu.

Podnikání s sebou nese spoustu otázek. Ale jak si na ně odpovědět, když jste na ně sám? Možná je řešením najít si parťáka, který v tom bude s vámi. Jak si ale takového co-foundera najít? A jak si s ním nastavit vztahy? A co když už na to nebudeme stačit a budeme potřebovat další lidi? Koho a kde potom máme hledat? Hned po zpětné vazbě na nápad jsou právě toto ty nejčastější otázky, které jako konzultanti začínajících podnikatelů dostáváme. A není divu – právě osobnost leadera, schopnosti jeho zakladatelů a efektivní, dobře sestavený a fungující tým jsou často tím, co z pouhého nápadu vytvoří prosperující firmu.

(Spolu)Majitel

Nositel nápadu, zakladatel, leader nebo founder – zkrátka ten nebo ta, kdo bude hnací silou projektu, nese hlavní zodpovědnost, má hlavní slovo v tom, jakou cestou se půjde anebo zda není čas dát od nápadu ruce pryč a posunout se dál. Jeho role v začátcích projektu je nezastupitelná, protože právě on je tím, kdo projekt musí doslova vydupat ze země. Nese největší riziko a když uspěje, tak je nejvíc odměněn. Často nejde o jednoho člověka, obvykle je to dvojice nebo malá skupina lidí, kteří firmu skutečně rozjíždějí a jsou v pozici spoluzakladatelů a spolumajitelů.

Možná si říkáte, že když do toho půjdete sami, tak se v budoucnu vyhnete sporům s možnými spolumajiteli. Není divu – podle jednoho průzkumu Harvardské univerzity65 % startupů s vysokým potenciálem zaniklo kvůli neshodám founderů. Tyhle eventuality jde ale ošetřit a riziku rozpadu vztahu mezi majiteli a s tím i rozpadu firmy lze z velké části předejít. Pravdou je, že je mnohem více důvodů, proč jít do podnikání s parťákem. Navzájem se můžete doplnit ve svých silných stránkách, nebudete sami na zásadní rozhodnutí, rozdělíte si role a zodpovědnosti a rychleji se pohnete z místa a dosáhnete svých cílů.

Jestliže k sobě někoho do začátků hledáte, tak se napřed podívejte po lidech ve svém bezprostředním a širším okolí. Známe úspěšné firmy založené kamarády či známými, bývalými kolegy či obchodními partnery, často i manželským párem. Většinou se dobře znají, vědí, co od sebe mohou očekávat po pracovní stránce, a spojují je společné hodnoty, zájmy a zkušenosti. Nepodceňujte sílu svého networku! Spolumajitele si nejspíš nenajdete na inzerát a pokud ano, tak si dejte dost času na vzájemné poznání.

Jak si nastavit vztahy

Ne každý, kdo je ve firmě od začátku, musí být v roli spolumajitele. Spolumajitel by měl být někdo, kdo je pro budoucí úspěch firmy skutečně nepostradatelnýbez nějž se podnikání vůbec nerozjede. Je to někdo, s kým můžete debatovat o případných problémech a výzvách, kdo se bude podílet na strategických rozhodnutích, bude o firmě přemýšlet dnem i nocí a bude mít silný pocit zodpovědnosti za to, zda firma uspěje.

Za co mají být jednotliví spolumajitelé konkrétně odpovědní není pevně dané. Jeden z nich by měl být v roli CEO a mít věci „na povel“. V dalších rolích byste potom měli pokrýt ty oblasti, které jsou pro váš projekt zásadní. Při sestavování týmu myslete na to, že byste se se svými povahami, dovednostmi a schopnostmi měli doplňovat. Mít tým plný extrovertů a inovátorů, ale nemít nikoho, kdo je věci schopen dotahovat a umí třeba správně nastavovat procesy, by se vám mohlo nevyplatit. 

Nastavení vztahů mezi zakladateli firmy říkejme „majitelská dohoda.“ Velmi přehledně o ní mluví Martin Dokoupil v jednom ze článku našeho magazínu. Jednoduše řečeno – než se do toho skutečně pustíte, tak si společně sedněte a ujasněte si body majitelské dohody.

Neexistuje jeden správný klíč pro rozdělení podílu a zodpovědnosti, záleží skutečně jen na vás. Objektivním kritériem v takové chvíli je subjektivní pocit všech zapojených. Klíčovou věcí je schopnost otevřeně o všem mluvit a naslouchat. V začátcích většinou postačí věci si „vyříkat“ a zapsat je do sdíleného dokumentu. Všechny dohody lze (a je nutné) později zachytit i právně. V takové chvíli je vhodné využít i služeb někoho zvenčí, konzultanta nebo mentora, který vás celým procesem může provést.

Hledám zaměstnance zn.: možná dostane i podíl

První zaměstnance většinou podnikatelé hledají ve chvíli, kdy narůstá objem práce a je čas delegovat méně zásadní úlohy. Případně když ve firmě výrazně chybí specifické know-how, které nelze jednoduše outsourcovat. Zároveň je potřeba počítat s tím, že si zaměstnance budete muset být schopní dovolit. To nemusí nutně znamenat, že pro něj budete mít špičkový plat, služební auto a fotbálek v kanceláři. Budete ho ale třeba muset přesvědčit o tom, že váš nápad či produkt je opravdu natolik slibný a zajímavý, aby se teď uskrovnil a vybral si svoji odměnu jinak. Možná dostane i malý podíl na firmě či zisku jako součást motivace. Samo sebou to pro něj ale neznamená stejnou odpovědnost nebo riziko jako pro vás. Situace, kdy zaměstnanec nastupuje do firmy s příslibem získání podílu (často v desetinách či nízkých jednotkách procent) po splnění určitých cílů, je častým způsobem, jak startupy lákají zaměstnance, když ještě nemohou konkurovat výší platu či firemními benefity. Určitě nedoporučujeme rozhazovat procenta z firmy bez uvážení. Pokud by vás téma zajímalo do větší hloubky, tak přehledně zpracovaný materiál vydal v roce 2019 investiční fond Y Soft Ventures.

Před začátkem náboru lidí je dobré si ujasnit, jaká by měla být konkrétní role a náplň práce hledaného člověka, zda půjde o plný nebo částečný úvazek, jaká by měl splňovat kritéria (znalosti, dovednosti, schopnosti) a co jste ochotni dát za vykonanou práci. Pokud nevíte, kde se samotným hledáním začít, tak zkuste se svým vlastním networkem (poptejte se známých, jestli neznají někoho s potřebnou kvalifikací), choďte na akce a místa, kde by mohli případní zájemci být (třeba různé meetupy nebo online skupiny), využijte specializované servery pro zájemce o práci ve startupech a zapojte kreativitu (už jsem zažila, že fungovali letáčky na VŠ kolejích nebo pivo se CEO dané firmy, na které se mohl omezený počet zájemců zaregistrovat). 

Je toho spousta, co je potřeba v souvislosti s náborem lidí promyslet a udělat. Navíc každý projekt má svoje specifika. Stavění týmu a práci s prvními zaměstnanci se proto budeme do větší hloubky věnovat v některém z dalších dílů tohoto seriálu.

Tým jako konkurenční výhoda a lákadlo pro investory

Silný tým spolumajitelů a případných prvních zaměstnanců je zásadní pro to, jestli se projektu podaří úspěšný start i další růst. Může být významnou konkurenční výhodou a pro případného investora je tým často klíčový faktor, který rozhoduje o případné investici. Produkt totiž může být sebelepší, ale pokud za ním nestojí důvěryhodný a kvalitní tým, může to znamenat pro investora příliš velké riziko. Právě proto investoři často upřednostňují projekty s více spolumajiteli nebo silným týmem oproti zakladateli-sólistovi.  Podobně to mají i startup akcelerátory. Jejich intenzivní program a požadavky na rychlý posun projektů totiž nemůže jeden člověk zvládnout. V začátcích by tedy na projektu měl ideálně pracovat dvou až čtyřčlenný tým.

To vše samozřejmě neznamená, že nemůžete předvést skvělou one-man show a projekt zvládnout v úvodní fázi úplně sami. Ze zkušenosti ale můžu téměř slíbit, že to bude výrazně náročnější, než když budete mít k ruce člověka, na kterého se můžete spolehnout, prodiskutovat s ním jednotlivé kroky a rozdělit si s ním jednotlivé role. Stačí si vzpomenout na dvojice, jako byli Laurin a Klement, Hewlett a Packard, Gates a Allen, Procter a Gamble nebo Jobs a Wozniak.