JICblog: Jak správně nacenit produkt?
20. 1. 2022

JICblog: Jak správně nacenit produkt?

Jedním z klíčů, který otevírá dveře k podnikatelskému úspěchu, je nastavení správné ceny produktu. Správná cena výrobku může zvýšit objem prodeje a díky tomu si vytvoříte základ pro prosperující podnikání. A naopak – špatná cenová strategie může vašemu podnikání zlomit vaz. Proto pro vás Víťa Hanák připravil pár tipů, jak na cenotvorbu vyzrát.

V podnikání existuje celá řada různých typů cenových strategií. A jak už bývá v podnikání zvykem – neexistuje univerzální model, který vyhovuje všem typům výrobků, podniků nebo trhů. Abyste mohli stanovit správnou cenu, potřebujete zvážit několik klíčových faktorů – včetně cílového zákazníka, konkurence a její cenové politiky a vztahu mezi kvalitou a cenou. 

Jak stanovit cenu produktu: 5 věcí, které musíte zvážit

Prvním krokem je ujasnit si, čeho chcete svou cenovou strategií dosáhnout. Většinou bývá odpověď stejná – vydělávat peníze. To je koneckonců i jeden z důvodů, proč jste se do podnikání vrhli. Vydělávat peníze znamená generovat dostatečné příjmy z prodeje produktů – tak, abyste nejen pokryli své náklady, ale abyste dosáhli zisku a nejlépe v takové výši, která vám umožní podnikání třeba i rozšířit.
 

Existuje mnoho metod a návodů, jak správně určit cenu. Úspěšné firmy používají kombinaci různých nástrojů a vědí, že klíčovým faktorem, kolem kterého se všechno točí, je vždy především zákazník. Čím více toho o svém zákazníkovi víte, tím lépe mu dokážete nabídnout to, čeho si cení. A tím větší částku si budete moci účtovat.
 

1)    Poznejte svého zákazníka

Pro správné stanovení ceny je třeba vědět, jak je váš zákazník na cenu citlivý, jakou hodnotu pro něj váš produkt má a jaké další alternativy jsou podle něj na trhu k dispozici. Provedení průzkumu trhu je nezbytné k tomu, abyste svého zákazníka poznali. O tom, jak se takový průzkum trhu dělá, jsme psali už na jiném místě JICblogu.

2)    Spočítejte si to

Základ cenotvorby tvoří na jedné straně náklady, které jsou s výrobou produktu spojené, a na straně druhé zisk, který od produktu očekáváte – lépe řečeno jakou marži na výrobek potřebujete a kolik ho musíte prodat, abyste dosáhli zisku.
 

Nezapomeňte, že náklady na výrobek zahrnují také režijní náklady, které mohou zahrnovat fixní náklady, jako je nájemné, a variabilní náklady, jako jsou poplatky za dopravu nebo skladování. Tyto náklady musíte zahrnout do odhadu skutečných nákladů na výrobek.
 

Dobrým pravidlem je udělat si tabulku všech nákladů, které musíte každý měsíc pokrýt a které mohou zahrnovat následující položky:

  • skutečné náklady na výrobky, včetně mzdových nákladů a nákladů na marketing a prodej těchto výrobků
  • veškeré provozní náklady
  • plat (váš)
  • finance na expanzi a rozšíření podnikání

Celková částka nákladů by vám měla dát dobrou představu o hrubých příjmech, které budete muset vygenerovat, abyste zajistili pokrytí všech těchto nákladů. Pro hlubší pochopení příjmů a nákladů doporučujeme tento článek JICblogu o tom, jak nerozlučnou dvojici tvoří peníze a podnikání.

3)    Poznejte svou konkurenci

Více než užitečné je podívat se při cenotvorbě na konkurenci – koneckonců přesně to totiž udělá i váš potenciální zákazník. Jsou nabízené produkty srovnatelné s vašimi? Pokud ano, můžete jejich ceny použít jako počáteční měřítko.

4)    Zjistěte, kam trh směřuje

Je jasné, že nemůžete být věštci. Sledovat ale můžete vnější faktory, které budou mít v budoucnu vliv na poptávku po vašem produktu. Sahat mohou od něčeho tak jednoduchého, jako je dlouhodobý vývoj počasí, až po legislativu, která může ovlivnit budoucí prodej vašich výrobků. Vezměte v úvahu také své konkurenty a jejich kroky. Bude konkurent reagovat na vaše uvedení nového výrobku na trh tím, že se zapojí do cenové války s vaší firmou?

5)    Sledování ziskovosti

Je potřeba si také uvědomit, že nestačí jen cenu nastavit a myslet si, že tím je práce u konce. Naopak – průběžné měsíční sledování je nutnost. A to nejenom celkové ziskovosti společnosti, ale ziskovosti každého produktu, který prodáváte.

Jak začít podnikat? Obraťte se na nás!

Stojíte na startu svého podnikání? Pak možná potřebujete někoho, kdo vás začátky podnikání provede. Společně si váš produkt popíšeme od á až do zet – v čem je výjimečný, jaké jsou jeho slabé stránky, pro koho ho vlastně děláte a co vašim klientům přinese. Prozkoumáme spolu trh a připravíme správný business model, aby váš nápad fungoval.

Špatné nacenění s sebou nese riziko

Už na začátku procesu je dobré připustit si rizika, která provázejí špatná cenová rozhodnutí. Možná to zní banálně, ale potkat vás mohou dvě varianty – že nastavíte cenu příliš vysoko nebo naopak příliš nízko.

Příliš nízká cena

Stanovení nízkých cen může mít katastrofální dopad na hospodářský výsledek. Mnoho začínajících podnikatelů má na začátku pocit, že jejich produkt je nový, nikdo ho nezná, a proto by měl být levnější než konkurence. Problém tohoto přístupu je ale v tom, že zákazníci vašim produktům přisoudí hodnotu právě na základě ceny. Jakmile ji budete chtít výrazněji zvýšit, bude oheň na střeše.
 

Častým důvodem podcenění jsou také špatně spočítané náklady. Tržby z prodeje produktů totiž musí ve většině případů pokrýt vaše fixní i variabilní náklady, nejen náklady na výrobu produktu. Zároveň je potřeba přemýšlet dopředu a snažit se odhadnout, jaké náklady bude mít firma ve chvíli, kdy bude muset platit první zaměstnance, kanceláře apod. Důležitou součástí ceny by měla být i vaše odměna. Počítejte s ní od začátku, i když plánujete peníze zatím reinvestovat zpět do podnikání.

Příliš vysoká cena

Nadhodnocení ceny produktu může být stejně škodlivé jako podhodnocení. Kupující se totiž vždy bude dívat na ceny vaší konkurence. Stanovení ceny nad rámec toho, co je zákazník ochoten zaplatit, může snížit prodeje a celkově vaše zisky. Vžijte se do situace zákazníka. Jaká by pro vás byla spravedlivá cena? Zkuste si pravidelně u svých zákazníků dělat průzkum, abyste tato data pro rozhodování o cenách měli.
 

Závěrem ještě jedna nevyžádaná rada – mějte dopředu vypracovaný akční plán. Snažte se mít plán pro tvorbu cen, který sahá třeba tři až šest měsíců do budoucnosti. Ať se máte čeho držet. Můžete ho samozřejmě ad hoc přizpůsobovat aktuální situaci, ale budete mít alespoň pevný rámec, ze kterého budete vycházet. Protože – jak říká stará pravda – štěstí přeje připraveným.

A v podnikání to platí dvojnásob.