3 tipy na startupové granty
22. 2. 2023

3 tipy na startupové granty

Technologické firmy, které mají potenciál velmi rychlého růstu a s tím související vysoké kapitálové nároky, často spoléhají na investice od venture kapitálových fondů. Využití veřejných zdrojů financování zvažuje jen málo z nich. Proč? Důvodů slýchám více: často jsou to obavy z toho, že cesta k veřejným prostředkům je příliš složitá a zdlouhavá a že administrace těchto projektů je příliš svazující. Další obavy pramení z nedostatku flexibility nutné pro agilní vývoj a komercializaci nových řešení. U některých podnikatelů je to pak i určitá nechuť čerpat veřejné peníze. Faktem ale zůstává, že mnoho žadatelů relevantní programy podpory často ani pořádně nezná. 

EIC Accelerator


EIC Accelerator je diametrálně odlišný ve srovnání s ostatními možnostmi financování. Evropská komise tento program zavedla v roce 2014 po vzoru amerického programu SBIR na podporu malých a středních podniků s cílem stimulovat technologické inovace. EIC Accelerator podporuje malé a střední podniky (včetně startupů) v dokončení vývoje a při komercializaci inovací, které mají potenciál změnit stávající trh v daném odvětví. 
Kromě grantu do výše 2,5 milionu eur na vývojové aktivity nabízí investici až 15 milionů eur na aktivity, které souvisejí s komercializací produktu nebo služby. Investici realizuje fond zřízený Evropskou komisí ve spolupráci se soukromými venture kapitálovými fondy. Hodnota společností podpořených z programu EIC Accelerator (včetně předchozích investic) je podle informací z loňského prosince více než 40 miliard eur. 12 firem pak dosáhlo na metu jednorožce. 
 

EIC Accelerator: pravidla hry 


Celý proces se skládá ze tří fází. V první fázi podá firma kdykoliv během roku krátký návrh projektu. Ten zahrnuje stručné představení projektu, desetislidový pitchdeck a tříminutové video. Hodnocení dostávají žadatelé do čtyř týdnů í. Ti, kteří uspějí, připraví pro druhou fázi celý návrh projektu. Musejí ho stihnout podat do jedné ze čtyř uzávěrek ročně, a to nejpozději do jednoho roku od doby, kdy dostanou výsledky z fáze první. Do šesti týdnů od odevzdání pak dostanou všichni žadatelé další hodnocení. Ti úspěšní jsou pozváni do třetí fáze, která probíhá jako interview před odbornou porotou. Ta pak finálně rozhoduje o financování. Hodnotiteli projektů EIC Accelerator jsou úspěšní podnikatelé a investoři.     

V každé čtvrtletní uzávěrce podává žádost zhruba tisícovka zájemců. Podporu získává méně než stovka úspěšných projektů. Česká republika se bohužel zatím zařazuje na chvost mezi země, které mají v programu EIC Accelerator velmi malou viditelnost. Není to ale tím, že bychom v tomto vysoce konkurenčním programu byli méně úspěšní, podáváme jen výrazně méně žádostí. Průměrně podáváme desítku projektů do každé uzávěrky, z nichž podporu získají zhruba dvě firmy ročně. Z posledních úspěchů jmenujme třeba Neuron Soundware, MIWA Technologies nebo Codasip. 
 

Cíl: více českých úspěchů v EIC Acceleratoru 


Kvůli nízké účasti v programu EIC Accelerator jsme v hledáčku Evropské komise po boku dalších zemí z takzvaných zemí s nízkou inovační výkonností. To bychom na JICu rádi změnili, a spolupracujeme na tom proto is našimi dalšími českými partnery. 7. března se proto v TC Praha koná informační den Evropské komise k programu EIC Accelerator s příklady úspěšných žadatelů z České republiky a praktickým workshopem zaměřeným na přípravu prezentace. 
 

SIGMA

Na národní úrovni existuje program SIGMA Technologické agentury České republiky. Ten podporuje firmy ve fázi technologického a tržního ověření prototypu a zprostředkuje jim evropskou expertízu z jejich odvětví. Žadatelé můžou získat až 780 tisíc korun s mírou financování 70 %. Podporu využívají na šestiměsíční validaci komerčního uplatnění nových produktů a služeb. Přihlášku v rozsahu maximálně deseti stran podáváte v anglickém jazyce společně s tříminutovým videem. Navíc vám program SIGMA může otevřít dveře do zmiňovaného EIC Acceleratoru. Evropská komise ho totiž nedávno certifikovala, úspěšní žadatelé v rámci programu SIGMA tak můžou přeskočit první fázi podání projektu do EIC Acceleratoru. Otevření výzvy je v plánu na 29. března. 

Prototypuj a ověřuj


Program Prototypuj a ověřuj financovaný městem Brnem a spravovaný inovační agenturou JIC se zaměřuje na ranější fáze podnikatelských projektů. Dokáže podpořit jednotlivce, kteří uvažují o založení firmy, i stávající startupy (s obratem maximálně 10 milionů korun za poslední uzavřené účetní období). Program podporuje vývoj prototypu inovativního produktu či služby a jejich ověření u pilotních zákazníků. Žadatelé z Jihomoravského kraje můžou získat finanční podporu až 800 tisíc korun s mírou podpory 70 % nákladů. Otevření další výzvy plánujeme na 27. března. 

Nejste si jistí, které financování zvolit? Nejste na to sami. V JICu vám rádi poradíme. Pro všechny výše uvedené možnosti podpory nabízíme konzultaci. Společně se podíváme na to, jestli je váš projekt pro daný typ financování relevantní, případně navrhneme jiné a provedeme vás celým procesem – od podání žádosti i přes přípravu pro další fáze programů. Díky našemu dlouholetému partnerství s americkou analytickou společností Frost & Sullivan vám dodáme také podpůrná data o aktuálních technologických a tržních trendech ve vašem odvětví.

Autor článku

Monika Vrbková
Monika Vrbková