Enantis pomůže za evropské peníze stabilizovat růstové proteiny a zlepšit tím přípravky na hojení

9. 7. 2015

Evropské peníze z SME Instrumentu pomůžou prověřit způsob, jak až pětinásobně zvýšit životaschopnost vybraných růstových proteinů, a tím zlepšit kvalitu přípravků na hojení ran nebo krémů proti stárnutí. Brněnská firma Enantis sídlící v JIC je jednou ze čtyř českých společností, které se podařilo prestižní podporu od Evropské komise získat. Na půlroční projekt čerpá padesát tisíc eur.

Dotace z evropských fondů pomůže zvýšit stabilitu důležité složky regeneračních kosmetických přípravků, přípravků napomáhajících hojení ran a zároveň nezastupitelného pomocníka kultivace kmenových buňek. Enantis vyvinula metodu proteinového inženýrství, díky které růstové faktory FGF neztrácejí své funkce i při zvýšení teploty o více než 10°C. Takového úspěchu zatím žádné světově publikované stabilizační pokusy nedosáhly. Vylepšené proteiny zjednoduší práci vědcům zkoumající kmenové buňky a pomůžou jim získat přesnější výzkumné výsledky. U kosmetických a medicínských přípravků zjednoduší přípravu a zvýší jejich trvanlivost.

Společnost pracuje na zužitkování metody pro medicínský a farmaceutický trh. "Pro vědce často veškerá práce končí ověřením nápadu v laboratoři a jeho publikací. Ale umět objev nabídnout v podobě, kdy ho můžou smysluplně využívat i lidi mimo laboratoř, je obrovská práce. Je dobře, že existuje podpora, která pomáhá s dotažením prvotního nápadu do podoby zajímavé i  pro neakademický trh. Stabilní růstové faktory totiž můžou mít velký přínos pro regenerativní medicínu a kosmetiku," uvádí ředitelka společnosti Enantis Veronika Štěpánková.

Prorazit mezi jinými malými a středními podniky žádajícími o grant firmě Enantis pomohlo Jihomoravské inovační centrum. "Spolupracujeme s ním už od doby našeho vzniku. V případě SME Instrumentu nám tamní konzultanti dali cenné rady, jak napsat úspěšnou žádost - pomohli nám vypracovat malý byznys plán i stanovit realizovatelné cíle," popisuje Štěpánková. Na Jihomoravské inovační centrum se pravděpodobně obrátí i při pokusu navázat na získaný grant, pro fázi realizování záměru totiž Evropská unie dává podnikům až dva a půl milionu eur.

“To, že všechny české podpořené projekty pochází z Jihomoravského kraje, potvrzuje pověst našeho regionu jako lídra v inovativním technologickém podnikání a v podpoře výzkumu a vývoje. Těší mě, že dvě firmy uspěly díky konzultacím s našimi grantovými specialistkami,” říká ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček. První úspěšnou firmou, která s podporou JICu na dotaci dosáhla, byla brněnská společnost Kinalisoft. 

Evropská komise skrze SME Instrument podpoří 20 miliony eur studie proveditelnosti záměru. Na fázi realizace vyčlenila 162 miliónů eur. Nejbližší uzávěrka žádostí programu je 17. září.

 

Co je to FGF

FGF neboli fibroblastové růstové faktory jsou proteiny s důležitou rolí při buněčných dějích. Dávají signál ke startu procesů, např. ke zrání buněk. Stimulují hojení nebo naopak zabraňují buňkám ve specializaci, jsou proto součástí kultivačních médií pro kmenové buňky. Jejich nevýhoda je ale nestabilita. Enantis vyvinula metodu, která spočívá v cílené výměně stavebních kamenů molekul, díky které změní své vlastnosti. Změnu pomáhají nalézt počítačové simulace. Běžně se ke stabilizaci využívá heparin, ten je ale pro řadu aplikací nevhodný.

Projekt společnosti Enantis až pětkrát zvýší stabilitu FGF, což umožní:

  • vědcům pracujícím s kmenovými buňkami pohodlnější práci a zároveň zisk přesnějších výsledků (obsah FGF je kvůli jejich nestabilitě nutno v kultivačním médiu buněk často obnovovat a může dojít ke zkeslení dat výzkumu)
  • zkvalitnit výrobky, které FGF obsahují, tedy přípravky na hojení ran, preparáty proti zánětu dásní, šampóny podporující růst vlasů nebo krémy proti vráskám
  • vyvinout nové produkty, pro které je nízká životnost molekul problémem
  • snížit náklady na výrobu a skladování hotových výrobků

SME Instrument

Dotační program pomáhá malým a středník podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizaci a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity Horizon 2020. Nástroj jako úplně první českou firmu podpořil v rámci celé České republiky brněnskou společnost Kinalisoft s projektem biometrického rozpoznávání chůze. Kromě toho podpořil další dvě společnosti, obě z Jihomoravského kraje.

Enantis www.enantis.com

Společnost Enantis se zabývá proteinovým inženýrstvím. Vznikla v roce 2006 jako vůbec první spin-off firma Masarykovy univerzity, tedy firma rozvíjející pro trh know-how vzešlé z akademického výzkumu. Mezi její strategické partnery patří například firma BioVendor (ČR), B.R.A.I.N. (Německo), Contipro (ČR), BASF (Německo), Repsol (Španělsko) nebo TerraVerdae (Kanada).

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz

JIC podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Nabízí služby začínajícím podnikatelům, rychle rostoucím startupům i zavedeným technologickým firmám. Za 11 let existence podpořil více než 200 inovativních společností, inicioval spolupráci vědců a podniků v hodnotě přes 49 milionů korun a v akcelerátoru nastartoval vznik firem, do kterých bylo investováno přes 119 milionů korun. Tím vším přispívá JIC k tvorbě kvalifikovaných míst a posiluje konkurenceschopnost jižní Moravy.

Kontakt pro média: 

Martina Pelcová, 602 476 863 , pelcova@jic.cz 

Veronika Štěpánková, 736 773 135, stepankova@enantis.com