Nově otevřené výzvy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací

22.3.2017

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro programy GAMA a ZÉTA. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a podniky v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací.


Program GAMA

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu následného komerčního využití.  Technologická agentura vyhlásila výzvu v podprogramu, který je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků.

Příjemci mohou být pouze malé a střední podniky, které obdržely Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1.

Výzva do programu GAMA je otevřena od 21. března do 2. května 2017.

 

Program ZÉTA

Program ZÉTA podporuje spolupráci akademické sféry a podniků zapojením studentů magisterských a doktorandských programů a mladých výzkumníků do aplikovaného výzkumu. Uchazečem může být výzkumná organizace nebo podnik a nejvyšší povolená míra podpory je 85 % nákladů na jeden projekt.

První veřejná soutěž do programu ZÉTA se otevírá 28. března 2017.

 

Více informací o programech a podmínkách účasti najdete na webu TAČR.