Peníze a podnikání? Nerozlučná dvojice!
25. 3. 2021

Peníze a podnikání? Nerozlučná dvojice!

Do podnikání se můžete vrhnout z různých důvodů. Často to bývá potřeba vlastní seberealizace, touha být sám sobě šéfem, nespokojenost v zaměstnání nebo chuť udělat z koníčka obživu. Každý z těchto důvodů dává vašemu podnikání smysl. Samy o sobě ale nestačí. Hypotéka, úvěry, granule pro psa a kroužky pro děti se totiž samy nezaplatí. Podnikání prostě musí přinášet peníze. Schopnost a touha je vydělat tedy musí patřit do výbavy úspěšného podnikatele.

Do podnikání se můžete vrhnout z různých důvodů. Často to bývá potřeba vlastní seberealizace, touha být sám sobě šéfem, nespokojenost v zaměstnání nebo chuť udělat z koníčka obživu. Každý z těchto důvodů dává vašemu podnikání smysl. Samy o sobě ale nestačí. Hypotéka, úvěry, granule pro psa a kroužky pro děti se totiž samy nezaplatí. Podnikání prostě musí přinášet peníze. Schopnost a touha je vydělat tedy musí patřit do výbavy úspěšného podnikatele.

Občanský zákoník říká: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Zní to příliš materialisticky? Vůbec ne! Rozhodně to totiž neznamená, že by vás podnikání nemělo bavit. Velmi pravděpodobně si totiž sami o své vůli nevyberete něco, co vám samotným nedává smysl. A pokud se navíc zaměříte na oblast bohatou na zákazníky, máte velkou možnost vydělat si peníze tím, co vás naplňuje. Pokud se ale rozhodnete postavit byznys pouze kolem svého koníčku nebo dobročinných úmyslů, hrozí, že umřete hlady. Nebo alespoň to, že nenajdete dost platících zákazníků. A pak přicházejí na řadu nepříjemné problémy. 

Statistiky říkají, že přibližně jen polovina startupů se dostane přes čtvrtý rok podnikání, přičemž těch úspěšných je kolem 20 %, ostatní jen přežívají. Proč tomu tak je? Podle většiny studií je hlavním důvodem to, že se firma zaměří na produkt, který je zajímavý v očích zakladatelů. Jenomže po něm není prakticky žádná poptávka. Jak zjistit, jestli je o váš produkt na trhu zájem? Pokud vás to zajímá, přečtěte si další článek z našeho JICblogu od Báry Peřkové. Teď zpět k penězům!

Obchodní model říká, jak vyděláte peníze

Kromě atraktivního produktu potřebuje každá firma ideálně ještě před začátkem podnikání zvolit správný byznys model. Ten popisuje, jakým způsobem firma dodává produkt/službu a získává peníze od zákazníků – jednorázově, pravidelně, paušálně, za nějakou dodanou jednotku atd. Nejjednodušší je standardní prodejní model – za 100 Kč vyrobím, za 150 Kč prodám. Známe ale celou řadu dalších a třeba i komplikovanějších modelů – affiliate, self-service, freemium, barter, licence, franšíza a mnoho dalších.

Stáhněte si kompletní přehled příkladů obchodních modelů od InnoValors 

Určitě není špatně pokud se inspirujete od zavedených úspěšných firem. Hlavně nezapomínejte, že v jednoduchosti je síla, protože pokud se zákazníci ve vašim byznys modelu ztratí, je velká šance, že odejdou ke konkurenci. 

Kde vzít peníze na rozjezd podnikání?

Ověřili jste si, že je váš produkt pro zákazníky dostatečně lákavý a přináší jim užitek? A jste odhodláni začít podnikat? Tak právě teď vás asi napadne jednoduchá otázka: Kde vzít peníze na rozjezd? Bohužel nedostatek peněz dokáže i velmi dobrý nápad zadupat do země. Pojďme se tedy podívat, jaké možnosti máte.

 • Nejsnazší je mít vlastní peníze. Máte absolutní volnost v řízení firmy, prakticky žádné závazky a podnikat můžete začít hned. Na druhou stranu – ruku na srdce, kdo má našetřeno tolik, aby mohl z vlastních zdrojů financovat rozjezd firmy? Samozřejmě, můžete se snažit své počáteční nároky a výdaje stlačovat na minimum, ale pokud je nezbytnou součástí vašeho podnikatelského plánu i drahý vývoj inovativního produktu (a nemusí jít jen o nové převratné léčivo), vlastní peníze vám na to pravděpodobně stačit nebudou.
 • Přátelé a rodina se podle průzkumů drží hned za vlastními zdroji. Můžete se s nimi domluvit na velmi příjemném nebo rovnou nulovém úroku. Navíc vám bude stačit jen základní představa o podnikání – přeci jen máma s tátou vám budou věřit víc než investor. To s sebou ale v případě neúspěchu nese riziko narušených vztahů v rodině nebo rozpad přátelství.
 • Crowdfunding je zajímavá alternativa externího financování, pokud je váš inovativní produkt zajímavý pro širokou část společnosti nebo rozjíždíte společensky prospěšný projekt. Finance vám poskytnout sami potenciální zákazníci, například za příslib budoucího výrobku nebo služby se slevou. Počítejte ale s tím, že příprava a realizace úspěšné crowdfundingové kampaně není žádná legrace. Inspiraci hledejte třeba v našem článku z JICmagazínu.
 • Investor může do vaší firmy vložit nejen slušný obnos peněz, ale i cenné know-how. Je potřeba ho ale  přesvědčit o vašem růstovém potenciálu. Zároveň ale musíte být připraveni na to, že ve většině případů bude chtít svůj podíl ve firmě a tím pádem vám do podnikání může mluvit. A to se nemusí líbit každému. Před samotným uzavřením smlouvy se určitě poraďte s právním zástupcem.
 • Banky jsou bezpochyby nejtradičnějším poskytovatelem financí. Nicméně úvěr nebo půjčku mohou získat pouze firmy s dokonale propočítaným podnikatelským a finančním plánem. V poslední době se sice objevují úvěry cílené přímo na startupy, stále je ale potřeba počítat s povinností pravidelných splátek.
 • Podnikatelské inkubátory a akcelerátory pomáhají začínajícím firmám převážně poskytováním školení, propojováním se zavedenými firmami v daném oboru nebo pronájmem prostor.Finanční podpora se zpravidla v rámci inkubátorů a akcelerátorů neposkytuje (výjimkou může být náš s dceřiný fond JIC VENTURES), nicméně skrze networking a zázemí lze snadněji najít investora nebo docílit snížení provozních nákladů například skrz zvýhodněné nájemné.
 • Dotace a granty mohou start podnikání velice usnadnit. Zdánlivě nabízí peníze takříkajíc zadarmo, nicméně musíte být připraveni na pravidelný reporting a významně vyšší administrativní zátěž. Pravdou také je, že získat dotací je často skoro nemožné, protože o ně soupeří velká řada firem.
 • Podnikatelské soutěže často organizují větší firmy, univerzity a další organizace. Výše výhry je v Česku většinou v řádech desítek tisíc korun. Soutěže mají pozitivní přesah v tom, že projekt můžou zviditelnit před případnými zákazníky a investory. Je ale třeba vždycky zvážit časovou investici do soutěže versus pravděpodobnost výhry a její přínos.

Možností pro získání financí pro vaše podnikání každým dnem přibývá. My zde jmenujeme ty nejčastějšítématu se budeme věnovat více do hloubky v jednom z dalších dílů tohoto seriálu.

Cash flow určuje úspěšnost podnikání

I když se shánění startovacího kapitálu může zdát jako složitý proces, pravdou je, že samotné počáteční financování nebývá pro mladé firmy největší bariérou. Daleko častějším důvodem, proč startupy krachují, jsou nedostatky v následném řízení cash flow vedoucí k nedostatečným příjmům v porovnání s výdaji. Sledovat výpis z bankovního účtu, kontrolovat účetní výsledovky nebo poctivě plnit daňové povinnosti ještě neznamená mít pod kontrolou finanční toky firmy. Cash flow je potřeba plánovat v předstihu. Jen tak můžete identifikovat hrozící nedostatek financí dřív, než taková situace nastane. Můžete plánovat rozvoj firmy a investice, aniž by vám hrozilo, že za pár měsíců nebudete mít třeba na mzdy zaměstnanců.

Mějte na paměti, že finanční řízení není pouze v rukou vašeho účetního nebo firemního ekonoma, ale týká se zejména majitelů a ředitelů firem. Plán cash flow nemusí být komplikovaný a složitý, aby vám dobře sloužil. Stačí použít třeba tuto tabulku v excelu.

Základní pravidla pro správné řízení cash flow

 • Očekávané příjmy i výdaje plánujte několik měsíců dopředu. U výdajů věnujte pozornost jak těm, které jsou spojené s běžným provozem podnikání, tak těm, které mají dlouhodobý dopad (například vybavení prostor). Nezapomeňte zahrnout i očekávatelné výdaje na mzdy a odměny. I když se příjmy většinou predikují hůře než výdaje, snažte se odhadnout počet zákazníků v jednotlivých měsících a zahrňte i vedlejší příjmy například z pronájmu nevyužívaného vybavení nebo prostor. Pokud jste na úplném začátku podnikání, vyplňte si cash flow plán, abyste získali představu o tom, kolik musíte mít zákazníků a za jakou cenu musíte prodávat, aby vás podnikání uživilo.
 • Vždy byste měli mít k dispozici nějakou hotovostní rezervu, kterou můžete pokrýt neočekávanou situaci. Nicméně promyslete si i pesimistickou variantu, kdy neběží vše podle vašich představ a finanční rezerva nemusí stačit – plnění zakázky se protáhne, dodavatel vám zdraží materiál, klíčový zákazník se zpozdí s proplacením faktury atd. Naplánujte úhradu pouze nezbytných výdajů, případně zvažte, u kterých obchodních partnerů si můžete sjednat odklad plateb.
 • Mějte přehled o skutečném stavu hotovosti na účtu. Pokud se se zákazníkem domluvíte na pozdější platbě, zatímco své dodávky jste již zaplatili, můžete se dostat do finanční tísně, ačkoli v účetnictví budete ziskoví. Včas odhalený nesoulad mezi příjmy a výdaji vás přiměje k aktivnímu řešení situace dříve, než od účetního získáte výkaz zisku a ztrát.
 • Kladné cash flow na konci roku nemusí být jen známkou schopnosti firmy vydělat peníze. Může jít o náznak, že firma neinvestuje a stagnuje. Případně může jít o důsledek dlouhodobého zadlužování, které přináší riziko, že dluhy přerostou firmě přes hlavu. Proto rozlišujte cash flow z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnost. Provozní cash flow udržujte jednoznačné kladné.

Plán cash flow doporučujeme doplnit dlouhodobým finančním plánem. Když nemáte žádná historická data, výhled na dva roky je rozumné minimum. U zavedeného byznysu je třeba pracovat s pětiletým i delším výhledem. Říkáte si, jak můžete vědět, jaké prodeje budete mít za pět let? Nebojte, nikomu nejde o přesná čísla, která se shodnou s realitou na 100 %.  Důležitý je dlouhodobý trend růstu firmy, plán budoucích investic a příprava na období, která se už předem jeví jako kritická. Finanční plánování je důležité i v obdobích, kdy se vám jako firmě daří a vytváříte finanční polštář. V této době využijete cash flow přehled pro plánování investic za účelem růstu firmy.

Neberte jednou vytvořený plán za hotovou věc. Plány by měly být průběžně ověřovány a měněny, pokud to vyžadují nově dostupné informace. Přeplánování nepovažujte za selhání, ale za výstup postupného nabývání zkušeností a učení se.