Popularizátor chemie na školách získal od Brna peníze na podnikání se sloučeninami fluoru
3. 10. 2017

Popularizátor chemie na školách získal od Brna peníze na podnikání se sloučeninami fluoru

3.10.2017

K účinnějším léčivům i šetrnějším pesticidům chce výzkumníkům a výrobcům dopomoci Václav Matoušek z brněnské firmy CF Plus Chemicals. Pomůžou mu speciální chemická činidla, na jejichž vývoj mu Brno dává 1,1 milionu korun. Podnikatel, který mimo jiné popularizuje chemii na školách sadami atraktivních pokusů, je čtvrtým příjemcem grantu SME Instrument Brno.

 „Mým cílem je stát se první českou chemicko-biotechnologickou společností, která si přináší akademické know-how ze zahraničí, buduje z něj firmu prakticky na zelené louce a úspěšně tak zpeněžuje své duševní vlastnictví. Doufám, že tím inspiruji další vědce. Zvláště existuje-li tady soustavná podpora pro podobné aktivity nejen ze strany JIC, ale také Brna, díky kterému mám teď na další rozvoj firmy více prostředků,“ líčí své plány zakladatel společnosti CF Plus Chemicals Václav Matoušek, který se svým podnikáním přišel na Moravu ze Švýcarska.  

Peníze z SME Instrument Brno použije na zdokonalení patentované technologie tak zvaných Togniho činidel, kterou vyvinul ve spolupráci s prestižní univerzitou ETH Curych. Tyto fluorované chemické sloučeniny umožňují provádět dříve obtížně proveditelné nebo prakticky nedostupné chemické reakce. Vědci tak můžou urychlit svou práci a otevřít si přístup k novým typům látek. Přípravky obsahující tato činidla se uplatňují jako lépe vstřebatelná léčiva nebo účinnější, méně toxické pesticidy. Matoušek také rozpracuje, jak lze unikátní chemickou reaktivitu činidel využít k cílenému pozměňování biomolekul.

 „Z průzkumu trhu plyne, že za poslechních pětadvacet let se míra používání fluoru v léčivech a pesticidech zdvojnásobila. A tento trend zrychluje, což svědčí o slibném trhu pro to, v čem Václav Matoušek podniká,“ uvádí ředitel JIC Petr Chládek. Právě JIC má na starosti administraci SME Instrument Brno i byznysovou pomoc těm, kteří v něm uspějí.

Program je určený projektům z Brna, které podají žádost o grant z celoevropského programu SME Instrument, získají dobré hodnocení, ale nepřekročí hranici nutnou pro zisk peněz. „Vysoké hodnocení od nezávislých evropských hodnotitelů je pro nás dobrým vodítkem, abychom rozeznali, které z inovativních projektů se vyplatí podporovat a mají šanci uspět na globálním trhu. Brno je navíc jediné tuzemské město, které takto podporuje Evropskou komisí ohodnocené projekty malých a středních podniků přímo z vlastního rozpočtu,“ vysvětluje náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer, do jehož agendy program SME Instrument Brno spadá.

V minulosti SME Instrument Brno zafinancoval už firmu vyrábějící speciální komponenty pro elektronové mikroskopy, přípravek na léčbu zánětů kravských vemen nebo technologii na předpovídání poruch strojů. CF Plus Chemicals je tak čtvrtým podpořeným projektem. Pro Václava Matouška není vedení firmy a výzkum v oblasti fluoroalkylačních činidel jedinou aktivitou. Vyvinul také unikátní sadu pokusů pro školy a muzea nazvanou Chemie a světlo, která poutavou formou přibližuje chemické reakce a procesy. Jejím cílem je přivést k chemii co nejvíce zvídavých dětí, které mají talent stát se vynikajícími vědci. Se sadou pracují například ve VIDA! science centru v Brně a také v dalších více než osmdesáti základních a středních školách v šesti evropských zemích.

 

Kontakt pro média:  Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz


SME Instrument

Dotační program pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity Horizontu 2020. Nástroj má už dva úspěšné žadatele z Brna -  jako úplně první firmu podpořil v rámci celé České republiky brněnskou společnost Kinalisoft s projektem biometrického rozpoznávání chůze, o pár měsíců později pak brněnský biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity Enantisprojektem stabilizace růstových proteinů, který následně získal jako první firma v ČR peníze od Evropské komise v rámci SME Instrument podruhé, a to i do druhé fáze. Dalšími brněnskými Evropskou komisí podpořenými firmami jsou Greenpower Invest a ThreatMark.

SME Instrument Brno

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1. V pilotní výzvě byly podporovány firmy, které získaly výborné hodnocení (13 bodů z 15 a více), ale nezískaly financování pro svůj projekt. Evropská Komise tyto projekty oceňuje tzv. Seal of Excellence a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem pilotní výzvy SME Instrument Brno bylo podpořit právě držitele „Seal of Excellence“ ve fázi 1, tj. na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti. Za rok existence programu finance od města Brna získala firma Optik Instruments (NenoVision), 4Dot a Hekiaedu. Od března byla tato forma podpory „Seal of Excellence projektů“ převzata na národní úrovni Technologickou agenturou ČR - programem GAMA. Brněnský program nicméně pokračuje v podpoře firem, které získaly víc než 80% bodů, ale nezískaly Seal of Excellence. Od června 2017 je program otevřen pro firmy s hodnocením od nezávislých hodnotitelů v rozmezí 12 a 12.99 bodů. Podpora ve výši 1,1 milionu je udělena firmám, které projdou i druhým kolem hodnocení, ve kterém firma svůj projekt prezentuje odborné komisi. Nad rámec grantu jsou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby.

JIC (Jihomoravské inovační centrum)

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 14 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.

CF Plus Chemicals

Společnost CF Plus Chemicals vznikla v roce 2014 v Brně jakožto spin-off ETH Zürich se zaměřením na komercionalizaci výsledků dizertační práce jejího zakladatele, Václava Matouška. Týká se to zejména oboru fluorové chemie a chemie hypervalentního jódu, obzvláště Togniho činidel. Společnost poskytuje zákazníkům z oborů life sciences fluoroalkylační činidla a fluorované stavební bloky pro užití v medicinální chemii a agrochemii. Tyto produkty umožňují do molekul snadno instalovat fluorované skupiny a přispět tím k vylepšení jejich účinnosti.

Chemie a světlo

Souprava Chemie a světlo slouží především učitelům chemie, kteří chtějí nadchnout žáky atraktivními pokusy. Zaměřují se na chemickou luminiscenci a fotochemii, tedy na pokusy, které jsou spojené s tvorbou a světa a které zároveň pomáhají odhalit hluboké souvislosti mezi jevy.  Učitelům pomáhají nejenom k názornému demonstrování nejdůležitějších chemických zákonitostí, ale také k tvorbě kreativních, zábavných a didakticky hodnotných mezioborových projektů. Se sadou pracují například ve VIDA! science centru v Brně, IQLandii v Liberci, Pevnosti poznání Olomouc či ve Světě techniky Ostrava a také v dalších více než osmdesáti základních a středních školách v šesti evropských zemích.