Firmy oceněné Evropskou komisí pomůžou skotu od nemoci a omezí odstávky strojů. Brno jim dává 2,7 milionu.

20.6. 2017

Dvě brněnské firmy získávají od Brna ve spolupráci s JIC dotaci ve výši 1,35 milionu korun. Hekiadeu je použije na vývoj alternativní léčby zánětů vemene a 4Dot pro diagnostické systémy tvářecích a obráběcích strojů. Obě začínající společnosti se tak dostávají mezi firmy, které uspěly v programu SME Instrument Brno. Moravská metropole a JIC se v nadcházejícím roce chystají podpořit také další společnosti pracující na slibných technologiích. 

Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli gel, který umí léčit mastitidní infekce. Ty způsobují zánět vemene u hospodářských zvířat a ze všech nemocí přinášejí evropskému mlékárnictví největší finanční ztráty -  až 55 miliard eur ročně. Dosud užívané léky jsou antibiotika, ta ale kvůli narůstající rezistenci bakteriálních kmenů, které mastitidy způsobují, ztrácí sílu. Řešením může být právě brněnská alternativa. „Jedná se o komplex na bázi nanočástic s antimikrobiálními vlastnostmi. na rozdíl od antibiotik je šetrnější a účinnější vůči infekcím u skotu. Vedlejším přínosem může být kromě předcházení vzniku a šíření rezistentních kmenů bakterií i odstranění přítomnosti antibiotických zbytků v mléce, a tím i zdravější mléko a mléčné výrobky pro lidi,“ popisuje výhody nové potenciální léčby profesor Vojtěch Adam, který spolu s doktorkou Dagmar Hegerovou a doktorem Davidem Hynkem projekt připravili. Získané peníze použijí spolu s týmem na testování antimikrobiálního gelu a jeho aplikaci. 

Druhá podpořená společnost 4dot přichází s jednou z možných podob diskutovaného konceptu Průmysl 4.0. Pomáhá výrobním společnostem uplatňovat prediktivní údržbu u tvářecích a obráběcích strojů. „Naše řešení poskytuje informaci o tom, kdy se konkrétní součástka rozbije. Tato informace umožňuje přijmout opatření, která  zvýší kvalitu výroby. Snižuje se tak spotřeba energie a materiálu, zkrátí se čas opravy, to ušetří pracovní dobu technických a kvalifikovaných pracovníků při opravách i další dopady způsobené neplánovanou odstávkou výrobních kapacit,“ vysvětluje přínos projektu zakladatel společnosti Jan Otoupalík.  

Obě firmy získaly z městské kasy shodně 1,35 milionu korun, a to prostřednictvím programu SME Instrument Brno, který pro město administruje JIC. Záměr Brna financovat technologické firmy navazuje na celoevropský program SME Isntrument, který v první fázi poskytuje firmám grant na ověření svého nápadu a vypracování studie proveditelnosti. V něm je ale vysoká konkurence a finance dostávají jen nízká procenta kvalitních uchazečů. Brno proto už před rokem přišlo s programem SME Instrument Brno, který vyčlenil peníze pro takové firmy, které získají hodnocení alespoň 13 z 15 maximálních bodů a nezískají financování přímo z Evropské komise.

„Stali jsme se tehdy teprve pátým regionem v Evropě, který se rozhodl takové firmy financovat z městských peněz. V České republice jsme byli úplně první,“ uvádí brněnský primátor Petr Vokřál. Po vzoru Brna se rozhodla dát šanci projektům i Technologická agentura ČR, která letos nově nabízí finance pro všechny české firmy, které v hodnocení v rámci SME Instrumentu přesvědčí nezávislé hodnotitele Evropské komise o své inovativnosti. „Velmi mě těší, když naše projekty inspirují národní úroveň k akci. Po inovačních voucherech je to nyní i SME Instrument. Chtěli bychom inovativní malé a střední podniky z našeho regionu dále podporovat,“ dodal náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer. Brno a JIC se proto v následujícím roce rozhodli pojmout podporu jinak. 

Experti JIC pomáhají každý rok desítkám firem podat žádost o peníze z SME Instrumentu. „Jen málokterá česká firma překročí kritickou hranici bodů, spousta z nich ji ale téměř dosahuje. Proto jsme se dohodli s představiteli města, že dáme šanci i firmám, které se umístily těsně pod hranicí,“ vysvětluje ředitel JIC Jiří Hudeček. V nadcházejícím roce proto Brno připraví 1,1 milionu korun pro firmy, které dosáhnou alespoň 12 bodů. Ty, které překročí 13bodové hodnocení a přesto peníze od Evropské komise nezískají, dostanou grant od Technologické agentury ČR.   

Kontakt pro média:  Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz 


SME Instrument https://www.jic.cz/sme-instrument/ 

Dotační program pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity Horizontu 2020. Nástroj má už dva úspěšné žadatele z Brna -  jako úplně první firmu podpořil v rámci celé České republiky brněnskou společnost Kinalisoft s projektem biometrického rozpoznávání chůze, o pár měsíců později pak brněnský biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity Enantisprojektem stabilizace růstových proteinů, který následně získal jako první firma v ČR peníze od Evropské komise v rámci SME Instrument podruhé, a to i do druhé fáze. Dalšími brněnskými Evropskou komisí podpořenými firmami jsou Greenpower Invest a ThreatMark.

SME Instrument Brno https://www.jic.cz/sme-instrument-brno/

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1, získaly výborné hodnocení (13 bodů z 15 a více), ale nezískaly financování pro svůj projekt. Evropská Komise tyto projekty oceňuje tzv. Seal of Excellence a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem programu SME Instrument Brno je podpořit právě držitele „Seal of Excellence“ ve fázi 1, tj. na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti. Výše podpory je 1 350 000 Kč, což odpovídá 70 % z celkových uznatelných nákladů. Nad rámec grantu budou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby. Za rok existence programu finance od Brna získala firma Optik Instruments (NenoVision), 4Dot a Hekiaedu. Od června 2017 bude program udělovat 1,1 milionu firmám s hodnocením od nezávislých hodnotitelů v rozmezí 12 a 12.99 bodů.

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 13 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.

4dot  www.4dot.cz

4dot umí na základě vibrací a dalších veličin z tvářecích a obráběcích strojů předpovědět blížící se poruchu a minimalizovat její dopady, což snižuje celkové výrobní náklady v řádu procent. Technologie 4dot je uplatnitelná od vysokootáčkových obráběcích strojů až po stroje s otáčkami z řádů jednotek Herdzů. Projekt podpořený SME Instrumentem Brno řeší dostupnost  a způsobilost tvářecích strojů, tedy aby stoj vyráběl v požadovaném čase v dané kvalitě. Poškození klíčových částí tvářecích strojů může vyřadit stroj z výroby až na několik měsíců, což u vysokokapacitního stroje způsobuje značný výpadek produkce. Dnes je jediným řešením duplicita výrobních kapacit, ta je ale drahá. Diagnostika na základě intepretace signálů z mechanických soustav je efektivnějším a méně nákladným řešením.

Hekiadeu  http://hekiadeu.eu/

Hekiadeu s.r.o. je malá biotechnologická společnost se sídlem v Brně, která nabízí vývoj a poradenství v nanotechnologických, analytických a biotechnologických aplikacích. Hlavním cílem společnosti je přenést technologie z vědy do aplikované formy. Kombinuje zkušenosti akademiků v materiálové chemii a chemii, aby řešila problém aplikace nanomateriálů v živých organizmech, přičemž nabízí širokou škálu služeb souvisejících s designem, přípravou, testováním toxicity a cílenými a specifickými aplikacemi nanomateriálů.