Prototypuj a ověřuj

 

Program podporující tvorbu prototypu inovativního produktu či služby pro firmy z Jihomoravského kraje.

Vzniku kvalitního produktu či služby a jejich uvedení na trh předchází celá řada přípravných kroků. Jedním z nich je i fáze prototypování. Stojíte na počátku procesu tvorby prototypu, ale potýkáte se s nedostatkem finančních zdrojů? Přihlaste se do programu „Prototypuj a ověřuj“, kde můžete získat grant až 1 milion korun

V České republice zatím nemáme na národní úrovni finanční nástroj, který by podporoval ranou fázi inovativních projektů malých a středních podniků. Proto se Statutární město Brno rozhodlo poskytnout finanční zdroje na vývoj a výrobu prototypu, včetně nezbytného ověření s potenciálními zákazníky.

Kdo může o grant zažádat?

Fyzické osoby, které mají v případě přiznání grantu povinnost založit společnost.

Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji a maximálním obratem 10 milionů korun za poslední uzavřené účetní období. Definici malého a středního podniku najdete v příručce Evropské komise.

O jakou částku můžete žádat?

Můžete žádat o částku v rozmezí od 200 tisíc do 1 milionu korun, což odpovídá 70 % rozpočtu projektu. Zbylých 30 % si hradíte z vlastních zdrojů.

Pokud uspějete, získáváte v balíčku s grantem i konzultační podporu od zkušených konzultantů JIC. Grant je poskytován v režimu de minimis.

Jak podat žádost o grant?

Do programu se můžete přihlašovat od 14. září 2020 do 25. října 2020. Do tohoto data je potřeba vyplnit online formulář a přiložit všechny povinné přílohy spolu s 60vteřinovým videem s představením svého projektu. Podívejte se na tipy, jak natočit videoprezentaci.

Detailní informace o tom, jak postupovat při přihlašování se do programu, jaká jsou kritéria hodnocení a další důležité informace najdete v příručce pro žadatele.

Co znamená de-minimis?

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 2 uzavřená a aktuální účetní období přesáhnout částku 200 000 € pro danou jednotlivou firmu. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků.

Přesnější definici propojených podniků najdete zde.
O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Časový harmonogram

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu Prototypuj a ověřuj?
Chcete zapojit svou firmu do projektu? Volejte nebo pište.

Zuzana
Hadašová

hadasova@jic.cz
+420 728 210 686