Prototypuj a ověřuj

 

Program podporující vývoj prototypu inovativního produktu či služby a jejich ověření s pilotními zákazníky pro firmy z Jihomoravského kraje.

Vzniku kvalitního produktu či služby a jejich uvedení na trh předchází celá řada přípravných kroků. Jedním z nich je i fáze prototypování. Stojíte na počátku procesu tvorby prototypu, ale potýkáte se s nedostatkem finančních zdrojů? Přihlaste se do programu „Prototypuj a ověřuj“, kde můžete získat grant až 800 tisíc korun

V České republice zatím nemáme na národní úrovni finanční nástroj, který by podporoval takto ranou fázi inovativních projektů malých a středních podniků. Proto se statutární město Brno rozhodlo poskytnout finanční zdroje na vývoj a výrobu prototypu, včetně nezbytného ověření s potenciálními zákazníky. Podzimní výzvu roku 2021 navíc finančně podpořil i Jihomoravský kraj.

Aktuální výzva je právě otevřená. Hlásit se můžete až do 6. května 2022.

Kdo může o grant zažádat?

Fyzické osoby, které mají v případě přiznání grantu povinnost založit společnost.

Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji a maximálním obratem 10 milionů korun za poslední uzavřené účetní období. Definici malého a středního podniku najdete v příručce Evropské komise.

O jakou částku můžete žádat?

Můžete žádat o částku v rozmezí od 200 do 800 tisíc korun, což odpovídá 70 % rozpočtu projektu. Zbylých 30 % si hradíte z vlastních zdrojů.

Pokud uspějete, získáváte v balíčku s grantem i konzultační podporu od zkušených konzultantů JIC. Grant je poskytován v režimu de minimis.

Jak podat žádost o grant?

Do programu se můžete přihlašovat prostřednictvím online formuláře, který bude přístupný s novou výzvou opět z této webové stránky. Odpovědi na otázky, na které se vás budeme ve formuláři ptát, si ale můžete začít promýšlet už teď. K formuláři je potřeba přiložit také všechny povinné přílohy spolu s 60vteřinovým videem s představením svého projektu. Podívejte se na tipy, jak natočit videoprezentaci.

Další výzva bude otevřená koncem března. 
Nenechte si ji utéct.

Detailní informace o tom, jak postupovat při přihlašování se do programu, jaká jsou kritéria hodnocení a další důležité informace najdete v příručce pro žadatele.

Co znamená de-minimis?

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 2 uzavřená a aktuální účetní období přesáhnout částku 200 000 € pro danou jednotlivou firmu. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků.

Přesnější definici propojených podniků najdete zde.
O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Časový harmonogram

Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu Prototypuj a ověřuj?
Chcete zapojit svou firmu do projektu? Volejte nebo pište.

Zuzana
Hadašová

hadasova@jic.cz
+420 728 210 686

Zajímá vás, kdo uspěl v předchozích výzvách?

Finančním garantem program Prototypuj a ověřuj je statutární město Brno.
Podzimní výzva 2021 byla navíc podpořena také Jihomoravským krajem.