Získejte zahraniční výzkumné pracovníky pro společný projekt díky programu RISE

Program RISE je součástí Horizontu2020 a má za cíl podporu mezinárodních a mezisektorových pobytů pracovníků v rámci společného výzkumného projektu. Evropská komise chce pomocí tohoto programu podpořit propojování znalostí mezi firmami a výzkumnými organizacemi a také podpořit mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností.

Kdo se může účastnit pobytu?

  • začínající i zkušení výzkumní pracovníci
  • řídící, techničtí a administrativní pracovníci

Rozsah výměnného pobytu pracovníků v oblasti výzkumu a inovací je 1-12 měsíců. Základem projektu musí být společný výzkumný resp. inovační projekt.

Oprávnění žadatelé:

  • univerzity
  • výzkumná pracoviště
  • podniky ve všech zemích

Konsorcium musí být tvořeno partnery z alespoň 3 různých zemí, přičemž alespoň 2 partneři musí mít sídlo v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020. Pokud jsou všichni 3 partneři z členské země EU nebo země přidružené k H2020, pak musí alespoň jeden být z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru.

Výzva pro předkládání tohoto typu projektů byla otevřena 8. prosince 2015 a uzávěrka pro podání žádostí je 28. dubna 2016.

Všechny dostupné informace naleznete na webu programu RISE.

Máte zájem o účast v programu?

Pokud připravujete projekt a potřebujete pomoc s vyhledáním vhodného partnera, rádi vám s tím pomůžeme v rámci Enterprise Europe Network. Stačí napsat týmu technologické spolupráce.