Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu TRIO

4.10.2016

TRIO je program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v druhé veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

 

Kdo se může ucházet o podporu?

 • podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací
 • podniky a výzkumné organizace

Kritéria hodnocení:

 • naplnění cílů Programu,
 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Návrhy projektů lze podávat od 3. 10. 2016 do 30. 11. 2016.

Podrobné informace naleznete na webu MPO.

Staň se také součástí našeho EKOSYSTÉMU
a neuteče ti žádná novinka!

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.