Společný podnik ECSEL vyhlašuje výzvu v podávání návrhů projektů 2015

Jste firma s inovativním nápadem a hledáte finanční podporu? Realizujte svůj projekt s výzkumnou organizací z Česka! Společný podnik ECSEL (ECSEL Joint Undertaking – JU) podporuje výzkumné a inovační aktivity v oblasti elektronických komponentů a systémů. Podpora je poskytována formou grantů, které může získat mezinárodní konsorcium firem a výzkumných organizací.

Jak to funguje?

  • SMEs mohou získat až 70% financování nákladů projektu, velké firmy až 50%
  • Financování se skládá z příspěvku EU a příspěvku České republiky (MŠMT)
  •  Žádat mohou i česká konsorcia složená z firmy a výzkumné organizace
  • Výzva má 2 kola – termín pro podání konceptu projektu je 12. 5. 2015
  • Termín pro podání plného návrhu projektu 8. 9. 2015

Podporovány budou aplikace v oblastech:

  • smart mobility
  • smart society
  • smart energy
  • smart health
  • smart production 

Oproti projektům Horizon 2020 mají tyto projekty vyšší úspěšnost – ve výzvě 2014 byl financován 1 ze 4 podaných plných návrhů projektu. Výše rozpočtu EU pro danou výzvu je 145 milionů EUR, rozpočet národní části příspěvku pro české účastníky je 2,5 milionů EUR.

Více informací k výzvě najdete na webu ECSEL JU, kontaktním místem pro ČR je MŠMT. Potřebujete se poradit? Napište našim expertům na tts@jic.cz