SME Instrument v kostce: až 2,5 milionů eur pro vaši firmu

24.01.2017

SME Instrument je dotační program, který pomáhá malým a středním podnikům v rozvoji skrze inovace, a to ve třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU podporujícího projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity programu Horizont 2020.

Asistujeme firmám při vypracování žádosti a mezi naše úspěšné žadatele patří firmy Enantis, Kinalisoft a výborné hodnocení získala i firma NenoVision.

Kdo může zažádat o podporu? 

SME Instrument je nástroj programu Horizon 2020 a pomůže vám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením vašeho produktu na trh. Program cílí na malé a střední podnikatele, jejichž projekt musí spadat do jedné ze 13 specifikovaných oblastí.

Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Jak náročná je příprava?

Návrh projektu se podobá podnikatelskému záměru. Pro první fázi může mít maximálně 10 stran, pro druhou 30. Výsledek své žádosti se dozvíte do 3 měsíců od uzávěrky pro první fázi a do 6 měsíců od uzávěrky pro druhou.

>>Klikněte pro zvětšení<<

Zdroj: Asociacie výzkumných organizací