Propojujeme vědce s firmami díky projektu KTPI

Získat zahraniční know-how umožní jihomoravským firmám nový projekt Brna a JIC. Společnosti můžou získat peníze na spolupráci se studenty a absolventy předních světových univerzit a využít jejich znalosti ke zrychlení zavádění inovací. Zájemci se můžou hlásit do programu Knowledge transfer partnership international (KTPI) do konce června.

KTPI je mezinárodní projekt, který formou dotací podporuje stáže nadějných zahraničních absolventů magisterských a doktorských studií v jihomoravských firmách. Ve dvou vybraných firmách budou působit 6 až 12 měsíců. Zahraniční posily budou pocházet z univerzit, které figurují v respektovaném žebříčku SCImago. Ten porovnává vědecké výstupy a spolupráci výzkumných institucí.

Mezi dva nejlepší žadatele tentokrát rozdělí Brno v rámci pilotního běhu projektu KTPI 2,8 milionu korun. Každá úspěšná firma získá částku ve výši maximálně 1,4 milionu korun, která pokryje až 70 % výdajů. Žádosti firem vyhodnotí podle jejich kvality a předpokládaného dopadu komise složená z nezávislých odborníků.

Firmy můžou podávat své žádosti do 30. 6. 2016. Výsledky jejich posouzení zveřejní JIC 1. 8. 2016. Přihláška do programu a další informace jsou na stránkách https://www.jic.cz/ktpi