Projekt CzechStarter pošle české startupy do Silicon Valley

20.3.2017

Agentura CzechInvest spouští nové projekty na podporu start-upů. Aktuálně se mohou začínající podnikatelé hlásit do projektu CzechStarter, kde budou po dobu 7 měsíců rozvíjet své podnikání pod dohledem zkušených mentorů a poradních expertů v oblasti managementu, marketingu, řízení společnosti nebo práva. Vybrané startupy pak ze základní fáze postoupí do fáze Gold, která proběhne v místě, kde se rodí budoucnost. Během dvoutýdenního campu v Silicon Valley tak budou moci načerpat zkušenosti a nahlédnout do globálního podnikatelského ekosystému.


Komu je výzva určena?

Do projektu CzechStarter se mohou hlásit firmy s inovativním existujícím produktem či službou, popř. prototypem nebo beta verzí, které jsou mladší 3 let, mají méně než 50 zaměstnanců a sídlo v ČR mimo hlavního města Prahy. Podmínkou jsou zároveň globální ambice a růstový potenciál společnosti.

Co získáte?

  • 7 měsíců mentoringu od zkušených odborníků v rozsahu až 150 hodin
  • Poradenství v oblasti financí, managementu, marketingu, PR a práva
  • Zviditelnění a propojení s partnery a investory
  • Dvoutýdenní camp v Silicon Valley s mentoringem, školením, meetingy s partery a účastí na networkingových akcích

 

Agentura CzechInvest hradí 85 až 100 % nákladů spojených s projektem CzechStarter.

Přihlášky do první výzvy můžete podávat od 15. do 30. dubna 2017.

Více informací najdete na www.podporastartupu.cz.