Program Potenciál: dotace na rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

8.08.2016

Nově otevřená výzva Ministerstva průmyslu a obchodu nabízí možnost získat finanční dotaci na rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žádost o podporu v programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mohou podávat malé, střední i velké podniky. Cílem je zvyšovat kapacitu společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i podpořit společnosti, které vlastní výzkum, vývoj a inovace již provádějí. Žádosti lze předkládat od 15. září až do konce října.

Komu je program určen?

Program Potenciál je určen pro malé, střední i velké podniky. Podporu můžete získat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Malé a střední podniky mají možnost žádat o dotaci také na vybrané provozní náklady centra.

Kdy můžete žádosti podávat?

Žádosti o podporu v programu můžete podávat od 15. září do 31. října 2016. Protože jde o kontinuální výzvu, jsou žádosti o podporu vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou také vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Veškeré informace k II. Výzvě programu Potenciál jsou k dispozici na webu CzechInvestu, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.