Nováčci v JIC: eVodník, API pro Forex a pohodlný help desk

Tři nové firmy budou následujícího půlrok zkoušet za pomoci konzuntantů JIC prorazit se svým podnikáním. Program JIC MASTER má za sebou další výběrový den.

Kdo v něm uspěl?

Requestor je centrální místo pro správu požadavků zaměstnanců i zákazníků. Je pohodlným řešením pro firemní help a service desk, které nabízí různé scénáře použití a je schopné se přizpůsobit individuálnímu prostředí firmy. Díky tomu nachází uplatnění u malých i nadnárodních společností.

Obchodníci na Forexu uvítají projekt Tradeary. Jedná se  o komplexní obchodní API (aplikační rozhraní) jako Cloud řešení. Obchodníkům, brokerům i finančním institucím zabezpečují škálovatelné možnosti vytváření obchodních strategií, vlastních aplikací a platforem nebo možnost používat ty předem připravené. Ušetří tak peníze i síly, které by jinak museli věnovat vývoji vlastních softwarů.

Věděli jste, že každá třetí pojistná událost v domácnostech se týká prasklého vodovodu? A že existuje „dobrý vodník“, který před podobným neštěstím může zachránit? Unisavers vyrábí tzv. eVodníky neboli elektronická zařízení, která včas uzavírají přívod vody při haváriích na vodovodním rozvodu. Chrání tím jak majetek, tak i vodu jako důležitý přírodní zdroj. O uzavření vodních cest eVodník informuje majitele sms zprávou nebo e-mailem.

Propásli jste výběrový den a máte zájem o JIC MASTER?

Program JIC MASTER přijímá firmy každé tři měsíce. Nejbližší uzávěrka přihlášek je 3. ledna 2016, přihlásit se můžete se na www.jic.cz/master.