Jihomoravský kraj a Horní Rakousko propojí své strategie pro inovace

Během dvoudenního workshopu (7. a 8. července) v rakouském Welsu diskutovali experti z Jihomoravského inovačního centra a jejich protějšku z Horního Rakouska (CATT Innovation Management, GmbH) o budoucí spolupráci, která propojí oba inovativní regiony.

Workshop konaný v rámci přeshraničního projektu Innovation Navigator (financováno z EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013) přinesl srovnání předem vydefinovaných společných oblastí regionálních inovačních strategií. Workshop byl proveden prostřednictvím metody T-plan pod vedením zkušeného experta Jan-Niklase Keltsche. Výsledkem je nadefinování dvou oblastí budoucí spolupráce, ve kterých se připravuje podání několika společných projektů.

Oblasti budoucí spolupráce:

  • zvyšování kompetencí firem v oblasti inovačního managementu a zavádění nových metod vyhodnocení inovačního potenciálu a návazného poradenství pro MSP
  • networkingové a brokerage akce

Budoucí spolupráce tak podpoří konkurenceschopnost firem z obou regionů a to především v oblasti zvyšování kompetencí (strategické řízení, interní procesy, průzkum trhu a další). Firmy budou podpořený také v jejich snahách o internacionalizaci a hledání nových partnerů a příležitostí na zahraničních trzích. Společnými silami tak budou naplňovány aktivity navržené v regionálních inovačních strategiích.