Je otevřena první výzva do operačního programu CENTRAL EUROPE

Máte projekt, který přispívá k rozvoji regionu střední Evropy? Chcete spolupracovat s výzkumnými institucemi ze zahraničí? OP CENTRAL EUROPE otevírá výzvu  zaměřnou na oblast inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti. Program podporuje nadnárodní spolupráce mezi veřejnými orgány, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem ve střední Evropě. Program má 4 prioritní osy:

  • Inovace
  • Energie
  • Životní prostředí/kultura
  • Doprava

Pro příjemce z ČR jsou aktivity ve schválených projektech spolufinancovány do výše 85% uznatelných nákladů
Konsorcium musí tvořit minimálně 3 subjekty z 3 zemí, doporučeno je však 8-12 subjektů. Kompletní znění výzvy najdete na webu operačního programu.

Projekty můžete předkládat do 13. dubna 2015. Při hledání partnera do konsorcia nebo inspirace vám pomůže databáze nápadů na realizovatelné projekty. V případě, že máte zájem svůj projekt do výzvy přihlásit, kontaktuje náš tým technologické spolupráce. Rádi vám pomůžou s hledáním partnera do konsorcia a s vypracováním přihlášky.