6 kroků, jak dospět ke kvalitnímu zadání pro kreativce

31. 1. 2019

Jak zajistit, aby kreativec co nejlépe pochopil vaše zadání i to, čeho vlastně chcete dosáhnout? Firmy, které se přihlásí do programu Kreativní vouchery Brno, od nás dostávají informace o tom, co má obsahovat správné zadání pro kreativce, neboli kreativní brief. Od něho se můžou zadavatelé odpíchnout. Pro shrnutí přinášíme ty nejzásadnější kroky, které je dobré při tvorbě zadání nepodcenit.

1) Čím kvalitnější připravíte zadání, tím kvalitnější pravděpodobně bude také řešení

Ať už použijete doporučený kreativní brief, či jiný nástroj, co nejdetailněji popište svoji výchozí i cílovou pozici. Nestačí si to říci? Ne, psaní lépe formuluje myšlenky. Pisatele donutí přemýšlet nad tím, co je podstatné pro druhou stranu, ta bude mít zase k dispozici materiál, ze kterého vycházet a ke kterému se může vracet v případě nejasností. Se zadáním vám můžou pomoci případně i samotní kreativci, ti na to mají obvykle své zaužívané nástroje od zmíněných briefů až po společné workshopy.

2) SMART cíle platí pro jakýkoliv projekt, včetně toho kreativního

Každé písmeno slůvka SMART znamená vlastnost cíle, na kterou by lidé při jeho formulaci neměli zapomínat. Cíl by měl být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a ohraničený v čase (zkratka pochází z angličtiny, proto na český překlad slovo zcela nesedí). Pokuste se proto pro váš záměr zvolit takové cíle, které budete moci po spolupráci dobře reflektovat a získané znalosti využít v příštích kampaních.

3) Kdo má pořádek v komunikaci, neztratí se v ní

Je dobré mít styčného důstojníka na obou stranách, aby se komunikace netříštila. Do kreativních projektů mají tendenci mluvit všichni ve firmě – každý přece může mít názor na to, zda je logo výrazné, zda mají internetové stránky pěkné fotografie nebo video sympatické herce. Aby měl projekt konzistentní linii, je dobré mít ve firmě dedikovaného jediného člověka, který má konečné slovo. A stejně tak i člověka, u kterého se budou všechny informace sbíhat a který bude s kreativci komunikovat. V opačném případě se k tvůrcům můžou dostávat odlišné podněty, které budou práci protahovat, a tím pádem prodražovat či dokonce vzdalovat od ideálního výsledku.

4) Kreativní projekt by měl řídit jeden člověk

Ujasněte si také, zda bude projektovým manažerem společného projektu někdo od dodavatele nebo z vaší firmy. Zvolíte-li druhou možnost, počítejte s tím, že pro zdárný výsledek je potřeba mít časové kapacity a ideálně i zkušenost s řízením kreativního projektu. Dáte-li projekt do rukou dodavateli, bude si to žádat vaši důvěru, zvláště pokud to bude první podobná spolupráce. Právě Kreativní vouchery Brno by se mohly stát bezpečným polem, kde si tento typ spolupráce s daným kreativcem můžete vyzkoušet za zlomek běžných nákladů.

5) Rozumíte-li zákazníkům vy, porozumí jim snadno i kreativec

Trváte-li na tom, že vašimi zákazníky jsou přece všichni, přiznejte si, že každý od vás z kanceláře rychle najde příklad člověka, který si váš produkt nikdy nekoupí. Proto i bez spolupráce s kreativcem průběžně pracujte na poznání svého zákazníka – jeho povahy, preferencí ohledně volného času, ekonomických zvyklostí. Cílíte-li na český trh, pomoci vám můžou veřejně dostupné výzkumy české populace nebo uživatelský průzkum, který pro vás při realizaci projektu udělají kreativci – jedná se o obvyklou cestu, jak získat data o potenciálních klientech tam, kde chybí.

6) Schovávat si podklady pro sebe vám může spíše uškodit

Málokterá firma nemá materiály, které dokumentují dosavadní zkušenosti se zákazníky, marketingem nebo obchodem. Nemusí to být rovnou do detailů vypracovaná analýza, ale alespoň popis základních znaků cílové skupiny, srovnání s konkurencí nebo čísla spojená s předchozími kampaněmi. Čím více podkladů ohledně vašich dosavadních kreativních projektů kreativcům dáte, tím rychleji vás spolupracovník pochopí.

Firmy se do programu Kreativní vouchery Brno mohou registrovat až do 12. února