Industry 4.0 přinese chytré továrny a velkou výzvu pro průmyslové podniky

1.8.2016

Stroje v továrnách komunikují společně mezi sebou i se zaměstnanci, samy se obslouží a objednávky se automaticky nachystají pro zákazníky. Takto bude v horizontu čtyř let vypadat většina průmyslových podniků ve světě díky příchodu čtvrté průmyslové revoluce známé jako Industry 4.0. Jak vysvětluje Bernard Marr, jedná se o digitalizaci výroby, kdy se z obyčejných továren stávají tzv. smart factories, které monitorují veškeré fyzické procesy v továrně. Ta se tak řídí sama za pomoci nejrůznějších senzorů, kamer a čteček. Industry 4.0 ulehčí průmyslovým firmám spoustu činností, zároveň však tato technologická změna znamená velkou výzvu. Zvládnout ji bez obtíží můžou pomoci inovativní startupy.

Statistiky a Industry 4.0

Jak uvádí PwC a Strategy&, příchod čtvrté průmyslové revoluce se bude konat ve velkém, alespoň po finanční stránce. Například Německo, které je průkopníkem Industry 4.0, plánuje každoročně investovat do transformace průmyslu 40 bilionů € a to až do roku 2020. Výše každoročních celkových evropských investic v následujících čtyř letech se pak odhaduje na 140 bilionů €. Stojí takové investice vůbec za to? Podle 235 německých průmyslových podniků zapojených do průzkumu PwC a Strategy& rozhodně ano. Předpokládají, že jejich produktivita se díky Industry 4.0 zvýší o 18 % v horizontu čtyř let. Momentálně je však Industry 4.0 stále spíše pojmem než realitou. V Německu prozatím najdeme jen 20 % průmyslových firem, které již digitalizovaly své klíčové firemní procesy. Předpokládá se však, že do roku 2020 tento podíl stoupne na 85 %.

Byznysové příležitosti

Jak upozorňuje Roland Berger, inovativní startupy budou z nástupu Industry 4.0 prosperovat. A to třeba skrze návrh nejlepších postupů pro zavedení Industry 4.0, technologické koncepty, vývoj technologických roadmap apod. Startupy také mohou firmám pomoci v rychlejším přijetí Industry 4.0. Podle Marra totiž bude pro podniky důležitá právě rychlost, s jakou se rozhodnou vyjít čtvrté průmyslové revoluci naproti. Podniky, které se změny bojí a nechtějí riskovat, nemají podle Marra do budoucna velkou šanci na úspěch.  

Startupy, které na to vsadily

Nedílnou součástí Průmyslu 4.0 je digitalizace pohybu. Sewio jej umožňuje pomocí bezdrátové technologie sledovat i uvnitř budov. Ne nadarmo je zafinancoval i jeden z partnerů letošního JIC STARCUBE, a to Y Soft. Mezi startupy, které se Industry 4.0 věnují, patří například český BurgSys. Ten snižuje náklady svých klientů skrze unikátní software, který dokáže zautomatizovat určité rutinní činnosti a v kombinaci s analýzou dat předpovědět budoucí události. Dalším podnikem je například německý Cybus. Ten pomáhá převádět stroje v průmyslových podnicích na tzv. Internet of Things, kdy díky maximální kontrole nad firemními daty zvyšuje jejich zisky, šetří čas a snižuje náklady. Za zmínku stojí rovněž kanadský Worximity Technologies, který umožňuje manažerům přístup k jejich výrobě odkudkoliv a kdykoliv díky mobilní či tabletové aplikaci.

Video: Čtvrtá průmyslová revoluce v Německu


Industry 4.0 jejedním z témat letošního JIC STARCUBE, který je nejdéle fungujícím českým akcelerátorem. Startupy si do něj můžou podat přihlášku do 7. srpna 2016. Od roku 2010 do JIC STARCUBE vstoupilo už 72 startupů. Týmy procházejí třemi měsíci nabitými poznatky, workshopy, setkáváním s mentory a napojení na globální technologické společnosti. Získávají výhody a finanční podporu na testování a prototypování, právní nebo daňové služby, marketing i uhrazení cestovného a ubytování. K úspěšným firmám, které akcelerátorem prošly, patří například GINAReservio nebo jeden z nejrychleji rostoucích startupů současnosti Kiwi (dříve Skypicker). Více informací o akcelerátoru najdete na stránkách www.starcube.cz.