Firma Fosfa ukazuje, že i v průmyslu lze dělat smysluplné a ekologické podnikání

21. 6. 2019

Na kraji Břeclavi, kousek od hranic s Rakouskem, sídlí na první pohled obyčejná chemička na zpracování žlutého fosforu. Firma Fosfa je však inspirativní v mnoha ohledech – využitím nejmodernějších technologií, firemní kulturou nebo svým vztahem k životnímu prostředí. My jsme se sem vydali na exkurzi, abychom se podívali, jak se Ivanu Baťkovi, který firmu v roce 2002 koupil těsně před krachem, podařilo společnost oživit a dostat na světovou špičku.

 

Hned při vstupu do areálu je patrné, že firemní kultura je v rámci celého závodu na prvním místě. Motto „We live to give“ je kromě recepce k vidění na každém kroku. Zaměstnanci jej tak mají stále na očích a mohou si připomínat smysl své práce. Ať už ve firmě vedou tým lidí nebo mají na starosti úklid laboratoří. „Naše motto obsahuje to nejdůležitější, co nás definuje. Chceme se chopit každé příležitosti a dělat vše ke prospěchu zákazníka,“ říká ředitel a majitel firmy Ivan Baťka. „Služba zákazníkovi je pro nás klíčová a neustále se se snažíme hledat nová řešení, která jsou v dnešní dynamické době tolik potřebná.“

Od zpracovatele fosforu po vlastní ekologické prostředky

Hybnou silou společnosti jsou proto inovace a diverzifikace produktů s důrazem na službu zákazníkovi. Od roku 2002, kdy Fosfu Baťka koupil, se portfolio produktů několikrát změnilo. Od produkce krmných fosfátů a jednoduchých technických fosfátů svůj hlavní zdroj příjmů postupně firma přesouvá do potravinářské produkce a od roku 2010 pak pod značkou Feel Eco vyvíjí a produkuje také vlastní řadu přírodních produktů pro péči o tělo a domácnost.

Právě ekologie je směr, kterým se Fosfa ubírá, a chce tak změnit všeobecný pohled na výrobní průmysl. „Snažíme se snižovat dpady a nadměrnou spotřebu všech zdrojů, recyklovat všechny materiály a opětovně využívat energii. Našim cílem je bezodpadová výroba a maximální energetická samostatnost,“ popisuje ekologické cíle firmy její ředitel.

Kvalita na prvním místě

Kromě ochrany životního prostředí klade firma důraz také kvalitu dodávaných produktů a služeb. „V řízení firmy se držím strategie 5P – purpose, people, product, platform, process & process quality. Pokud některé rozhodnutí ve firmě nesplňuje všech pět předpokladů, zamítnu ho,“ popisuje Ivan Baťka. „Důležitý je pro mě především purpose, smysl, jímž je služba zákazníkovi. Lidé jsou největší hodnotou firmy. Jak říkal Tomáš Baťa: 'Mé fabriky bez lidí jsou jen kusy oceli a betonu'. Produkt je pak něco, co musí u zákazníka vzbuzovat emoce, vášeň či touhu. Platforma je nezbytná pro systémovou podporu činností, na ní se vše odehrává. A proces a jeho kvalita rozhoduje o efektivitě a ziskovosti celého uceleného systému."

V řízení firmy se držím strategie 5P – purpose, people, product, platform, process & process quality."

„Pokud se některému ze zaměstnanců dostane pod ruku nekvalitně odvedená práce, je na něm, aby požadovanou kvalitu nepustil dále do procesu. Vždycky říkám: Don’t get it, don’t make it, don’t send it,“ cituje Ivan Baťka svého oblíbeného japonského guru managementu Masaaki Imai. Právě ten je současným největším průkopníkem filozofie Kaizen, kterou se řídí i manažeři v břeclavském závodě.

Správně nastavený proces je základem výroby

Kaizen, z japonštiny "neustálá změna k lepšímu", je filozofie pro zlepšování procesů, a to nejen ve výrobě, ale i v administrativě, jde o řízení podniku jako celku. „Zajistit procesní kvalitu, tedy vyprodukovat pokaždé stejný kvalitní produkt, je problém každé výroby. My tu dnes neustále mluvíme o digitalizaci a robotizaci výroby (neboli Industry 4.0), dokud ale nebudou v pořádku procesy jako takové, nemá smysl je digitalizovat. Když máte špatně nastavený proces a nasadíte na něj robota, pouze zesílíte nefunkčnost tohoto procesu a zrychlíte produkci nekvality,“ myslí si Baťka.

299 nepatrných zlepšení vede k 29 středních inovací a ty mohou způsobit jednu mimořádnou, třeba i převratnou inovaci."

V břeclavské firmě se proto snaží procesy neustále zjednodušovat, zkracovat, inovovat a zlepšovat. Vychází přitom mimo jiné z Heinrichova pravidla, které se jim osvědčilo i v praxi. Z 299 malých nedostatků, může vzniknout 29 středně vážnějších prostojů a chyb, a to pak způsobit jednu závažnou havárii či vážné zastavení výroby. A naopak 299 nepatrných zlepšení vede k 29 středních inovací a ty mohou způsobit jednu mimořádnou, třeba i převratnou inovaci.

Zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat

V hledání nových vylepšení podporují ve Fosfě i své zaměstnance (které stejně jako u Baťů nazývají spolupracovníky). „Máme nastavený systém finančního oceňování týmů i jednotlivců za návrhy na zlepšení nejen ve výrobě, ale i v administrativě,“ vysvětluje František Klimovič, vedoucí skupiny Tréninkového centra ve Fosfě. „Za top zlepšováky dáváme průměrně tři až sedm tisíc korun, nejvyšší odměna za nejlepší inovaci roku je oceněna 30 tisíci korun.“

Finanční bonusy za nová vylepšení jsou jen jednou ze složek mzdové politiky firmy. Od roku 2002 mají zdejší zaměstnanci průměrný meziroční nárůst mezd o 6,9 procent. „Jsem přesvědčený, že mzdy musí lidem neustále růst,“ míní Ivan Baťka. „Jako firma tím sami na sebe vytváříme tlak. Díky těmto krizím bez krize, jak jim říkáme, jsme nuceni neustále hledat nová řešení, jak zefektivnit výrobu, a zvyšovat přidanou hodnotu produktů a služeb firmy,“ popisuje.

Z Břeclavi na světovou špičku

Firma má aktuálně 270 zaměstnanců v břeclavském závodě a dalších více jak sto lidí v závodech v Německu a v Kazachstánu. V současné době je tak největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě a jedním z pěti největších světových hráčů ve svém oboru.

A jak se jim daří neustále růst? Kromě inovací ve výrobě je podle Ivana Baťky klíčem k úspěchu firmy také diverzifikace zákaznického portfolia. „Pokud jste závislí na jednom či dvou odběratelích, dostáváte se do pasti. Zákazník ví, že vás má v moci, a neustále na vás tlačí, abyste snižovali cenu,“ vysvětluje ředitel. „My jsme se v průběhu let proto rozloučili s několika klíčovými globálními hráči a snažíme se své zákaznické portfolio co nejvíce diverzifikovat. A samozřejmě se přesouvat z komoditního byznysu do oblasti specializovaných výrobků s vysokou přidanou hodnotou. V současné době náš největší zákazník netvoří více než čtyři procenta našeho obratu. Máme tak volnější ruce a můžeme si jít svou vlastní cestou.“

V současné době náš největší zákazník netvoří více než čtyři procenta našeho obratu. Máme tak volnější ruce a můžeme si jít svou vlastní cestou."

Bez dluhů a v zelených číslech

Kromě diverzifikace zákazníků razí Ivan Baťka i politiku nulového zadlužení. Firma nemá žádné půjčky a odmítá dotace.  V rámci naplňování svých hodnot důsledně dodržuje pravidlo, že platí všem dodavatelům řádně a včas a neeviduje tak žádné závazky po splatnosti. To stejné však vyžaduje od svých odběratelů. „Téměř 98 procent všech faktur od zákazníků máme proplaceno včas, jen malé procento je pár dní splatnosti.“ pochvaluje si ředitel firmy.

Změna pobíhá od základů

Téměř kontinuálnímu růstu vděčí firma také díky dobře nastavené firemní kultuře. Když před 17 lety Ivan Baťka do Fosfy přišel, čekala ho tu rozpadající se společnost plná rezignovaných zaměstnanců. „Musel jsem firmu proměnit od základů a zaměstnance motivovat. Změnit firemní kulturu nelze jen z vrchu, člověk musí získat podporu napříč firmou,“ popisuje. „Nejprve je potřeba realizovat změnu prostředí, pak postupně dochází ke změně chování lidí a teprve pak se mění kultura společnosti. A to je nikdy nekončící proces.“

Klasické školství připravuje studenty na podmínky, které ve světě už dávno mnohdy neplatí. Proto jsme založili vlastní firemní univerzitu."

Kromě fyzických změn ve výrobě i v administrativě zavedl Ivan Baťka ve firmě systém vzdělávání. Mají dokonce vlastní univerzitu, kde se pořádají vzdělávací semináře a přednášky pro zaměstnance, vše na principu Learning by doing (tedy vzdělávání v rámci praxe). Nyní spolupracují i se studenty a doktorandy vysokých škol, ale i středních škol středních a odborných učilišť. „Klasické školství je většinou zkostnatělé a bohužel mnohdy i zaostalé, neodpovídající dynamice doby a transformaci světové ekonomiky. Vychovává a připravuje studenty na podmínky, které ve světě už dávno mnohdy neplatí. Proto máme vlastní firemní školu, kde rozvíjíme stávající spolupracovníky a vychováváme si ty budoucí,“ nastiňuje Ivan Baťka jeden ze způsobů, jak Fosfa získává kvalifikované zaměstnance.

 

O firmě

Fosfa a.s. je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Kromě potravinových a průmyslových fosfátů se od roku 2010 zaměřuje také na vývoj a výrobu přírodních produktů pro péči o tělo a domácnost pod značkou Feel Eco. V neposlední řadě tu také najdete pod značkou Feel Greens unikátní vertikální farmu, kde se ve speciálních laboratorních podmínkách pěstuje zelenina a tzv. microgreens.