Čisté technologie jako výzva pro podnikatele

Spotřeba neobnovitelných zdrojů roste a negativní dopad lidské činnosti na planetu také. Čisté technologie se zdají být jedním z možných řešení ekologické krize. Ukazují nám, jak se vzácnými zdroji zacházet šetrně a úsporně, a tím prospívat nejenom životnímu prostředí, ale také našim peněženkám. I proto se tzv. GreenTech stává lukrativní oblast pro podnikání, do které se čím dál více investuje.

Pojmy čistá, zelená či environmentální technologie se vztahují k technologiím, které se chovají šetrně k přírodním zdrojům, snaží se o jejich zachování a zamezují negativním dopadům na životní prostředí. Ačkoliv jsou tyto názvy téměř identické, nejčastěji se mluví právě o čistých technologiích. Podle německého výzkumu z roku 2014 do tohoto oboru spadá tvorba a skladování energie, cirkulární ekonomika, udržitelné vodní hospodářství, udržitelná mobilita, materiálová a zdrojová úspornost a energická úspornost.

Kde všude najdeme čisté technologie?

1) Obnivitelné zdroje a úspora energie

Čisté technologie se pomalu ale jistě stávají součástí našeho každodenního života. Jedním z příkladů jsou energie z obnovitelných zdrojů, pocházející ze solárních, větrných a vodních elektráren, dalším mohou být dopravní prostředky využívající elektřinu pro svůj pohon (Charge Coin, EVBox, Moev Inc.). Široké využití naleznou také projekty pro uchování, přenos nebo úsporu energie (HiGi Energy, Avant Garde Innovations, All Grid Energy).

Čisté technologie se nacházejí také v pasivních domech, které se snaží být nezávislé na vnější dodávce energie (Sustainable Buildings, Zero Energy Project, PopUp House), ale i v běžných domácnostech, které si zavedly „chytrá“ úsporná opatření – regulované osvětlení, termostaty nebo například chytré žaluzie (My Smart Blinds, June Oven, Ecovent). Součástí chytrých domácností jsou také aplikace pro monitoring spotřeby energie, jako je například Smappee, Sense nebo Curb.

2) Zodpovědná spotřeba

Největším nositelem změn jsou však inovativní firmy. Některé vyrábějí alternativní materiály (Cruz Foam, Origin) jako například bioplasty, používají bio a nanotechnologie a optimalizují existující procesy na využití materiálů, jiné zase využívají technologie, které přeměňují škodlivé látky na nerizikové pomocí biofiltrů, bioreaktorů a bioremediace. Ať už se mluví o zcela nových materiálech, o lepším způsobu jejich zpracování, upcyclingu nebo recyclingu, vše spadá pod hlavičku čistých technologií. Svou pozornost si v posledních letech vydobylo také tzv. hnutí Zero Waste, které se snaží redukovat nadbytečný odpad, ať už se jedná o odpad v retailu, potravinářské výrobě a zemědělství nebo odpad člověka jednotlivce.

Firem pomáhající neplýtvat potravinami a zbožím existuje již celá řada, příkladem mohou být aplikace pro prodej použitých výrobků (Srchie, Bonanza, Rubylane) nebo prodej zbytkových surovin z restaurací (Kitro). Právě udržitelnost potravinového průmyslu je další velkou výzvou pro nové podnikatelské nápady. Rozmach alternativních potravin a potravinových doplňků (Sens Bars, Impossible Food, Clara Foods) to jen dokládá.

3) Udržitelnost vodního hospodářství

Kromě výše zmíněných oblastí mají čisté technologie i řadu dalších využití. V oblasti vody mohou řešit problémy s úsporou či efektivitou její spotřeby (eVodník, Meet Flo, FLUID Water Meter, DripView), zabývat se ekologickým nakládáním s odpadními vodami (BioGill, MicroBio Engineering), recyklací a minimalizováním vzniku odpadních vod (např. biologicky odbouratelné prostředky od CustoMem), nebo mohou pomáhat monitorovat zdroje čisté pitné vody (WaterBot, Lishtot, NextDrop) a zabraňovat jejich plýtváním (česká firma WaterSavers, nebo zahraniční firmy Ecoisme a Bwareit).

Velkým tématem je v poslední době také využití satelitních snímků pro monitoring a prevenci sucha a záplav. Jednou z úspěšných firem v této oblasti je například dvojice brněnských podnikatelů z firmy World From Space. Dalšími příklady pak mohou být zahraniční projekty VanderSat a Skylab Analytics. V neposlední řadě je třeba zmínit také technologie pro alternativní způsoby získávání vody, jako je odsolování či vysrážení (ThinAir, WaterFX a CLEARAS).


Máte také nápad na zajímavý projekt v oblasti GreenTech? Právě přijímáme přihlášky do 5denního Bootcampu, kde pomůžeme vašim nápadům vdechnout život!