Christoph Meier: České společnosti by měly být víc mezinárodní

Christoph Meier je zakladatelem a výkonným ředitelem Platinnu, což je rozsáhlá platforma pro podporu inovativního podnikání start-up firem i malých a středních podniků. Od roku 1991 tato platforma realizovala inovační projekty s více než tisícovkou společností. V listopadu Christoph Meier přijel do Brna předat své zkušenosti dalším evropským agenturám skrze program Peer-BIT.

Kdy se objevila myšlenka začít ve Švýcarsku s Platinnem?

Z odborné studie pro regionální inovační strategii vyplynulo, že přicházíme o spoustu pracovních míst. Nově vytvořená místa v ekonomikách založených na inovacích nebyla dostatečná k vyrovnání ztráty ve slabém inovačním sektoru. Druhým důvodem bylo, že kvůli různým problémům a omezením bylo možné implementovat jenom polovinu strategických inovačních projektů společností. Měli jsme obrovský inovační potenciál, který zahálel.

Jedním z řešení byl program Platinn, který pokrývá šest kantonů západního Švýcarska. Můžete program popsat?

Podporujeme byznys inovace a obchodní aktivity, a to nejčastěji u menších společností pod padesát zaměstnanců a středně velkých firem. To je naše hlavní mise. Potřebujeme znát jejich reálné problémy a prostřednictvím koučinku zmobilizovat takové dovednosti, které jim je pomůžou překonat. Proto jsme vytvořili širokou síť koučů s různým kompetenčním a zkušenostním profilem.

Jaká řešení malým a středním podnikům nabízíte?

Jedna velká skupina problémů je spojená s komercionalizací nových produktů. Náš koučink jim to pomáhá řešit komplexně přes byznys model, distribuci či branding.Pomáháme také s další množinou potíží s vnitřní organizací firmy – tedy kde vzít nové zdroje, vybrat správnou inovační strategii, jak postavit tým zkušených lidí organizujících produkci. Pak je tu potřeba navazovat spolupráci a partnerství, což nás vedlo k network managementu a strategickému budování konsorcií. Další služba je spojená s penězi. Více než desetina podniků, se kterými pracujeme, potřebuje dofinancování inovačních projektů, proto jsme rozjeli spolupráci se soukromými investory.

Pomohl jste založit českou variantu platformy - program JIC PLATINN, který JIC nabízí jihomoravským firmám. Vnímáte mezi zdejšími a švýcarskými firmami rozdíly?

Problémy zdejších společností se od těch, se kterými se potýkají ty švýcarské, příliš neliší. Vlastně jsou jako přes kopírák. Společné je to, že jen málo obtíží se týká technologických aspektů, většina jich spočívá v lidském, materiálním, obchodním nebo organizačním faktoru, a v soft aspektech inovačního procesu.

Myslím, že jste adoptovali Platinn velmi dobře. Obzvláště dobrý pocit mám ze způsobu, jakým budujete vztah mezi zvoleným koučem a firmou. Ve všech případech, se kterými jsem se setkal, byl vztah velmi blízký. Vycházelo najevo, že se jihomoravské společnosti cítily ve svých komplexních problémech osamocené. Neměly s kým o nich mluvit, postrádaly podporu. Proto Platinnem budované partnerství neskutečně oceňují.

Překvapila vás něčím České republika?

Předpokládal jsem, že Češi budou víc mezinárodně zaměření, integrovaní do Evropy. České firmy žijí jako oddělené ostrovy, používaje jediný jazyk. To působí hodně problémů v momentě, kdy se společnosti rozhodnou jít na zahraniční trh. Myslím, že je velmi důležité, aby vaše společnosti dostávaly aktivnější podporu ve fázi, kdy začínají dělat mezinárodní byznys.

 

 

Jindřich Weiss, JIC (vlevo) a Christoph Meier,Platinn.ch (vpravo)

...

Christoph Meier spolupracuje s JIC od roku 2014. Je jedním z mezinárodních expertů, kteří pomůžou zdokonalit nejen jihomoravský program JIC PLATINN, ale i služby dalších dvou inovačních center, která jsou součástí programu Peer-BIT. Jsou jimi Litevské inovační centrum (LIC) se sídlem ve Vilniusu a hornorakouská Business Agency (TMG) se sídlem v rakouském Linci.