Centrum mezinárodního obchodu pomůže vaší firmě expandovat do zahraničí

5.1.2017

Na začátku je vždy kvalitní produkt nebo přesvědčivá služba a podnikatelská odvaha, která je potřeba pro vstup na nové trhy. Nezáleží na tom, jestli je to poprvé, kdy chcete překročit se svou nabídkou hranice, nebo expandovat ze sousedních zemí do zámoří.

Překážky na zahraničním trhu

Ačkoli se v cizině nabízejí významné příležitosti, může firma při vstupu na mezinárodní trh čelit překážkám. Nejčastěji jde o přístup k informacím, nalezení vhodných zákazníků nebo spolupracujících partnerů. Expandující společnost musí také řešit složitější záležitosti jako je dodržování cizích zákonů, celních, technických předpisů a norem nebo si ohlídat ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví.

S těmito problémy se potýká většina malých a středních podniků. Projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ Regionální hospodářské komory Brno nabízí individuální podporu firmám při získávání kapacit a přístup ke službám, které jsou potřebné k úspěšné expanzi do zahraničí.

Projekt Centrum mezinárodního obchodu

Projekt se snaží pomoci všem podnikatelům, kteří nedisponují vlastními odbornými znalostmi nebo mají omezené finanční či lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že export vždy znamená určitý risk, převážná část finančních prostředků z tohoto programu směřuje jako veřejná podpora do konkrétních opatření, která pomohou zajistit toto riziko hned na začátku prostřednictvím individuální nabídky služeb a méně nákladné zátěže při rozšiřování mezinárodní přítomnosti, stejně jako při prvním kroku přes hranice.

Co Centrum mezinárodního obchodu nabízí?

  • Semináře, vzdělávací akce a systematické přípravy exportních manažerů
  • Veletrhy, obchodní misí a B2B jednání
  • Specializované informační a poradenské služby

Pokud chcete navázat nové obchodní nebo kooperační vztahy spojené se vstupem na zahraniční trh a hledáte potřebné informace, navštivte Regionální hospodářskou komoru Brno.

Kontakt:

Regionální hospodářská komora Brno

Výstaviště 1, 648 04 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz