CCV Informační systémy mají 10 % v Investičních aukcích

Investiční aukce odprodaly 10% podíl brněnské IT společnosti CCV Informační systémy. Jedná se o vyvrcholení jejich dosavadní vzájemné spolupráce. Kromě majetkového propojení je spojuje také spolupráce s JIC, kde Investiční aukce prošly programem JIC MASTER a CCV Informační systémy zase programem JIC PLATINN. Obě strany vidí v nové vzájemné spolupráci především prostor pro svůj další rozvoj.

Obě brněnské společnosti spolupracují už více než rok díky službě Instantní platba. Ta je součástí systému Orion EDI společnosti CCV Informační systémy a umožňuje uživatelům prakticky okamžitě získat chybějící finanční prostředky z pozdě placených faktur. Jedná se tedy o rychlý a spolehlivý způsob financování, u kterého navíc odpadá zátěž v podobě množství papírové administrativy. 

Investice by měla podle Adama Šoukala z Investičních aukcí přinést především nárůst objemu profinancovaných faktur skrz jeho online faktoringovou službu. A to až o 200 milionů korun za každý měsíc. Peníze chce využít hlavně pro expanzi společnosti na zahraniční trhy. 

Více informací se dozvíte z tiskové zprávy.