Byla vyhlášená druhá veřejná soutěž v rámci programu EPSILON

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: 

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. 3. 2016 a končí dnem 27. 4. 2016.

Co je potřeba doložit?

  • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot
  • Potvrzení podání návrhu projektu do informačního systému 
  • Doklady k prokázání způsobilosti  

Více informací a kontakty najdete na webu Technologické agentury ČR.

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.

Byli bychom rádi, abychom s vámi zůstali v kontaktu i poté, co opustíte naše stránky. Proto vás žádáme o souhlas s předáním vašich údajů společnostem Facebook a Google s cílem zobrazení reklamy.

Zásady zpracování Prohlášení o užívání souborů cookies