Amerika má MIT, Evropa buduje své EIT. Jeho digitální divize teď prostřednictvím JIC hledá nadějné startupy na expanzi

19.06.2017

Pro jednotný digitální trh v Evropě stále existují bariéry. EIT Digital je jedna z organizací, která se je snaží překonávat. A právě hledá slibné startupy z České republiky ve fázi scaleupu. Seznamte se s Thomasem Köstersem, který pracuje pro EIT Digital Accelerator.

Ahoj, Thomasi. Můžeme začít tím, že se trochu ohlédneme? Jak vlastně vůbec EIT Digital vzniklo?

V roce 2008 předseda Evropské komise José Manuel Barroso přemýšlel, jak posílit ekonomický rozvoj unie. Jedna z jeho hlavních obav byla, že Evropa není na poli inovací tak konkurenceschopná jako Spojené státy americké. Uvědomoval si, že Evropě schází místo jako je Silicon Valley na západním pobřeží nebo MIT na východním pobřeží. Tato místa jsou inspirativní především unikátním přístupem k inovacím při práci s mnoha stakeholdery, jejich vzájemným provazováním a spoluprací. Analogicky proto Evropská komise založila European Institute of Innovation and Technology. Není to evropský klon MIT, MIT je jedna instituce, lokalizovaná na konkrétním místě. EIT je spíše koncentrované know-how, roztroušené v síti po celé Evropě. EIT Digital je jedna část, zaměřená na digitální technologie. Má navázaných více než 130 partnerství s top hráči na poli korporací, malých a středních podniků, startupů, univerzit a výzkumných center. Šlapeme do strategických oblastí, abychom zvýšili šance digitálních technologií pocházejících z výzkumu na jejich vstup na trh a abychom posílili podnikatelský talent a lídrovství v Evropě.

EIT má několik divizí, z nichž je momentálně v České republice nejaktivnější EIT Digital. Co všechno v rámci své podpory digitálním startupům podniká?

Naše aktivity jsou sdružené do čtyř linií: Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Infrastructure. První pilířem naší činnosti je propojování korporací, výzkumných institucí a startupů na celoevropské úrovni. Druhým pilířem je vzdělávání. Máme vlastní magisterské studium, Ph.D. studium a profesní trénink v inovacích, na kterých spolupracuje hned několik univerzit. Součástí studia je technické i podnikatelské vzdělávání, absolventi získávají jak byznysové, tak technické dovednosti. Doplňujeme to krátkodobými letními školami. A třetím pilířem je práce se scaleupy, což je moje specializace.

V tuzemsku už 14 let působí Jihomoravské inovační centrum, další inovační centra v různých krajích vznikají, fungují tu i soukromé akcelerátory a mentoringové programy pro různé druhy podnikání.  Jak se scaleupy pracujete v EIT Digital?

Pomáháme společnostem v Evropě rychleji se internacionalizovat. Naší základní premisou je, že i když máme volný trh, Evropa má stále spoustu bariér. Tyto bariéry představuje jiná kultura, jiné zákony, jiná mentalita. Mají-li scaleupy dosáhnout kritické velikosti, je třeba jim pomoci poslat jejich služby a produkty napříč zeměmi, aby se mohly stát skutečně velkými hráči na dostatečně rozsáhlém trhu.

A jak to tedy děláte?

Mimo naši institucionální síť 130 partnerů máme tým 50 seniorních expertů s mnoha lety profesních zkušeností a skvělým sociálním kapitálem. S jejich i naším napojením na velké korporace, investory a další důležité hráče jednotlivých národních trhů můžeme scaleupům pomoci dosáhnut nových geografických trhů a zafinancovat jejich růst. Tito lidé se slibným firmám věnují velmi individuálně a plánují kroky pro jejich akceleraci. Právě proto s firmami pracujeme celý rok na základě vysoce individualizovaného plánu, který odpovídá potřebám rychle rostoucí společnosti.

Proč se zaměřujete právě na scaleupy?

Dříve jsme se věnovali začínajícím podnikatelům, později startupům. To bylo ale před lety, tehdy ještě nebylo podnikatelské prostředí a jeho podpora v Evropě tak vyzrálé. Dnes existuje velká nabídka inkubátorů a akcelerátorů. Proto se zaměřujeme právě na firmy ve fázi skokové expanze, které tolik možností získat pomoc při svém dalším růstu nemají.

A jaké jsou výsledky vaší práce?

Dosud jsme pracovali s více než 250 společnostmi. Jen za rok 2016 byl průměrný růst firem v naší péči 150 procent v oblasti příjmů, jejich tým narostl průměrně o 70 procent, pomohli jsme pro ně průměrně získat 2,7 milionu eur a dohromady přes 600 leadů. Pomohli jsme firmám jako Neue Labs, 3YOURMIND nebo Onegini.

V České republice spolupracujete s JIC. Proč právě s ním?

V zemích, kde nemáme pobočku, hledáme důvěryhodné partnery, skrze které bychom k nám mohli přivést firmy, jimž by se podpora naší celoevropské sítě expertů mohla hodit. Klientům JIC nabízíme přístup k našim akceleračním službám. Dále se spolu podílíme na akcích, které se snaží Brno ještě hlouběji mezinárodně propojit s evropským podnikatelským ekosystémem. V minulosti to byla například networkingová akce ve formátu podnikatelského speed datingu nebo side event na Pioneers s názvem Connecting Indrustry 4.0, který přivedl dohromady brněnské startupy, korporáty, jako je Siemens či Robert Bosch, i vídeňské investory.  

A proč zrovna jižní Morava a Jihomoravské inovační centrum?

Českého partnera jsme hledali v otevřené výzvě. Na Brnu se nám líbila zralost místního inovačního ekosystému. Vždyť u vás začínaly firmy jako AVG nebo Y Soft, které odtud rozjely fungující, udržitelný globální byznys. Brno má silnou tradici v IT, ICT bezpečnosti i výrobě. Z Brna pochází řada zajímavých startupů, které už prochází investičními kolečky. A malá velikost České republiky prokazuje firmám vlastně službu: Česká republika má velice omezený trh, který nutí startupy nespokojit se s domácím prostředím, ale záhy uvažovat v mezinárodních intencích a plánovat, jak své působení rozšířit do dalších zemí.

A rýsují se v České republice nějaké nadějné případy, které jsou připravené pro globální expanzi?

Rozhodně, v České republice je spousta nadějných společností. Poprvé jsme si to naplno uvědomili, když jsme v závěru naší EIT Digital Challenge vybrali startup PhoneX operující na poli kybernetické bezpečnosti jako jednu z nejinovativnějších společností svého oboru. Teď, během úzké spolupráce s JIC, jednáme o možných spolupracích s celou řadou nadějně rozjetých scaleupů z regionu. Takže zůstaňte na příjmu pro další podrobnosti! 

 

Thomas Kösters je expertem na propojování evropských ekosystémů. Založil Startup Heatmap Europe  projekt, který mapuje kvalitu a atraktivitu evropských startupových hubů pro zakladatele startupů. Má zkušenost jak s nastavováním mezinárodního akceleračního programu (European Venture Program) pro nejlepší evropské technické univerzity, tak s fungováním národního startupového programu v Microsoft Ventures. V EIT Digital se věnuje expanzi evropských scaleupů.

 

 

Škálujte svůj byznys napříč Evropou s EIT Digital Accelerator

Plánujete rozšířit své podnikání na mezinárodní trhy nebo hledáte přístup k zahraničnímu kapitálu? EIT Digital Accelerator vám může pomoci. Připojte se k virtuálním EIT Digital ARISE Open Hours 5. července 2017.
 
Více informací a registraci naleznete na www.eitdigital.eu/open-hours/
 
Uzávěrka: 29.června