TRILAB

Začalo to v roce 2015, kdy jsme jeli s Vojtou Tamborem na job interview do Brém. Chtěl jsem tehdy, aby Vojta nastoupil do naší české pobočky firmy Bruker, kterou jsem vybudoval a roky vedl. A to byl zlom, kdy jsme si oba uvědomili, že raději než práci v korporaci oba preferujeme vytvořit a mít něco vlastního. A protože už tehdy Vojta vyvíjel a vyráběl svoje unikátní modely 3D tiskáren s delta kinematikou a já je občas dokázal prodat zákazníkům, tak jsme se rozhodli, že se tomu budeme věnovat naplno a založíme firmu.

Michal Boháč

co-founder

Z korporace k 3D tiskárnám

Psal se rok 2012. Vojtěch Tambor působil ve výzkumu v oblasti biochemie. Firma, pro kterou pracoval Michal Boháč, tomuto výzkumnému pracovišti dodávala analytické přístroje. A tak se dva budoucí zakladatelé TRILABu seznámili. Když Vojtěch Tambor do výzkumu potřeboval neexistující náhradní díl, rozhodl se, že si ho na 3D tiskárně vyrobí sám. Nejspolehlivější pro jeho účely byl princip delta kinematiky. A jako správný vědec si tiskárnu postavil sám. Michal Boháč zase naplno využil své obchodnické zkušenosti a několik tiskáren dokázal prodat. 

Na plný plyn ale Michal řídil již dříve zbudovanou pobočku německé firmy Bruker, (výrobce vědeckých zařízení), kam chtěl Vojtěcha Tambora původně získat jako svého nástupce. Všechno se změnilo na služební cestě do Německa, kde mělo dojít k přijímacímu interview s manažery z korporace. „Došlo mi, že Vojta vlastně není korporátní typ, že by ho ta práce nebavila a neuspokojovala. A sám jsem si zároveň uvědomil, že mě to vlastně taky už tolik nebaví a nenaplňuje. A tehdy jsme se společně dohodnuli posunout dál projekt s 3D tiskárnami, který jsme do té doby společně řešili jako vedlejšák, vzpomíná Michal Boháč na začátky firmy.

 

Delta kinematika vs. běžné 3D tiskárny

Unikátní hodnota tiskárny spočívá v principu delta kinematiky. Nejznámější filamentové 3D tiskárny (tzv. FDM) mají technologický původ v malých frézkách. Těžké vrtáky nahrazují tiskové hlavy, ze kterých se vytlačuje plast a nanášením vrstev se vytváří objekt. Podle zakladatelů TRILAB u má ale toto XYZ uspořádání tiskáren několik zásadních nevýhod. Díky setrvačnosti těžkého extruderu umístěnému na tiskové hlavě například musí tisknout pomaleji. Jinak se může stát, že přenášené vibrace negativně ovlivní tiskovou kvalitu a přesnost. Jenomže u 3D tisku je žádoucí kromě kvality také rychlost. A právě delta tiskárna, která má lehkou tiskovou hlavu bez extruderu a fixovanou a stabilní tiskovou podložku, přesně splňuje požadavky na přesný a kvalitní 3D tiskový výstup. Díky tomu je delta tiskárna rychlá, přesná a zvládne složitější výtisky. Zní to lehce. Jenže každá nová technologie si žádá svůj vývoj. A ten zase dostatek financí.

Crowdfunding jako první pomoc

Právě proto přišlo na řadu hledání investorů. S jejich oslovováním začali v TRILAB u v roce 2019. A bylo to složité. Jak Michal Boháč vzpomíná, chtěl každý potenciální investor minimálně čtvrtinový podíl. Proto se TRILAB  nakonec rozhodl pro crowdfundingový projekt Fundlift. „S valuací 70 milionů korun a s 10% opcí jsme tehdy získali 7 milionů korun. To nám dalo provozní kapitál na profinancovávání výzkumně vývojového projektu, který jsme pak dostali proplacený zpětně, vzpomíná Michal Boháč. S odpovědí na otázku, jestli by do crowdfundingu šel znovu, váhá. „Vypadá to jako jednoduše získané finance, ale kampaň a následná administrativa projektu jsou velmi náročné. Navíc, tím že jsme prodávali podíl, jsme získali nějakých 138 drobných společníků, takže z hlediska práva je to pak velmi složitý proces, vysvětluje Michal Boháč. Svůj produkt díky penězům ale mohli naškálovat rychleji než z vlastních zdrojů.

Michal Boháč v TRILABu uplatňuje své obchodní zkušenosti

Pomocná ruka nejen od JICu

Díky získaným prostředkům rostl i tým a vyvíjely se nové produkty, kterým začala být Česká republika malá. V roce 2021 tedy bylo nutné začít škálovat i na zahraniční trhy. A s tím zákonitě přišel požadavek na další kolo externích investic. Zároveň s tím ale stále probíhala druhá a třetí vlna pandemie. Firmy se tedy do investic do hardwarové firmy tolik nehrnuly. „Celý proces jsme velmi silně prožívali, jednali s několika venture investory nebo středně velkými firmami, ale věděli jsme, že to není dlouhodobé řešení, vzpomíná Michal Boháč. Během celého procesu probíhala aktivní spolupráce s JICem. TRILAB získal k ruce experta a konzultanta Honzu Černa, který firmě pomáhal jako mentor a kouč. „První fáze společně realizovaného procesu bylo vlastní vydefinování situace a vytvoření kvalitního pitch deck, stejně jako srozumitelného byznysplánu a firemních USPs pro investora. V rámci tohoto projektu jsme si dostatečně uvědomili nejen svoje slabé, ale také svoje silné stránky a vyjasnili si jakým směrem a s kým chceme dál pokračovat,“ říká Michal Boháč a doplňuje, že díky kancelářím v Brně i v Hradci Králové mají podporu nejenom JICu, ale také další inovační agentury zapojené do sítě Ynovate, Technologického centra Hradec Králové.

S Vojtou Tamborem měli jasno. Věděli, že jim minoritní kapitál dlouhodobě zásadně nepomůže a že správným a efektivnějším řešením je strategický partner, a to i přesto, že to pro ně bude znamenat ztrátu majority ve firmě. „Honza z nás svým mentorováním dostal všechny potřebné ekonomické, strategické a další informace, které jsme společně dostali do pitch decku, vzpomíná Michal Boháč. Díky tomu si sami uvědomili, co jako firma nabízí. „Nejen, že jsme si tím udělali podklad pro prezentaci, ale updatovali jsme si v rámci toho také náš byznys plán, poladili SWOT tabulky, cílové skupiny a uvědomili jsme si, co vlastně můžeme s takovým strategickým partnerem dokázat,“ vzpomíná Boháč.

Cesta pod křídla Průšů

Původně pomýšleli na zahraniční strojírenské firmy. Věřili, že jejich produkt bude zajímat například silný německý trh. S covidem a jednou velkou stopkou cestování ale bylo všechno jinak. „Upřímně, pokud jde růst firmy pomalu, je omezené také vaše cashflow. A vy pak nemůžete dělat pro firmu nejlepší rozhodnutí a pracujete s omezenými možnostmi a zdroji. Je to jako vychovávat šikovné děti bez dostatku peněz, kdy víte, že jim nemůžete sami zaplatit správnou školu, vysvětluje Michal Boháč. V létě roku 2021 shodou okolností začali v Prusa Research testovat jejich tiskárnu AzteQ pro výzkumné projekty z oblasti pokročilých technických materiálů. „AzteQ se jim hodně zalíbil. A z toho začaly velmi rychle vyplývat diskuze o možném strategickém propojení. Nakonec nám to všem pěkně zapadalo do budoucích plánů a poměrně rychle jsme se domluvili,“ usmívá se Michal Boháč.

Podle Josefa Průši má Trilab oblasti 3D podnikového tisku velmi dobré jméno

Průšové se aktuálně pohybují v segmentu tiskáren do tisíce euro a jejich zákazníci spadají do B2C. Naopak TRILAB cílí na B2B a ceny jejich tiskáren se pohybují v rozmezí od tří do deseti tisíc euro. I strategicky tak spojení dávalo smysl. Za mě je to vlastně návrat k větší svobodě, i když není propsaná do samotného vlastnictví,“ usmívá se Michal Boháč. Prusa Research získal v TRILABu 80% podíl, po deseti procentech si nechali původní zakladatelé. Volná ruka zakladatelům TRILABu zůstává i pod křídly Prusa Research. Strategii firmy budou rozhodovat společně, exekuce bude ale čistě na zakladatelích TRILABu. „Průšové nám sami říkali: sledujeme vás od začátku, vidíme, kam jste to dotáhli a chceme vás podpořit a pomoci v tom, abychom to společně dotáhli ještě dál, vysvětluje Michal Boháč.

Až desetkrát větší produkce

Momentálně přijali nového provozního ředitele a osobně se Michal těší na návrat k činnostem, které v poslední době nemohli dělat naplno. „Vojta se zase bude moci věnovat více vývoji a já obchodu a rozvoji byznysu. Díky investici dokážeme velmi rychle škálovat produkty až na násobky produkce předchozí,“ těší se Michal Boháč. Z TRILABu hodlá vybudovat špičkovou B2B firmu zaměřenou na firemní zákazníky. „Technologii na to máme, ověřené postupy také. Díky brandu Prusa Research se nám podaří do B2B dostat snadněji. V roce 2021 byla naše 3D tiskárna DeltiQ 2 časopisem techradar označena jako nejlepší delta 3D tiskárna na světě. A to si hodláme nejen udržet, ale ještě posílit a stejné ocenění získat i s AzteQem,“ uzavírá Michal Boháč.

 

Tak vysoké objekty dokáže vytisknout AzteQ

40 cm

Průměr tiskového filamentu používaného pro tisk

1,75 mm

Podíl Prusa Research v TRILABu

80 %

Na začátku byla vůle tehdejšího vědce Vojtěcha Tambora postavit si vlastní 3D tiskárnu potřebnou pro vyrobení nástrojů pro vědecké projekty, které nešlo koupit ani jinak získat. A po pečlivém nastudování problematiky 3D tisku mu jako nejlepší koncept 3D pohybu vyšla tzv. delta-kinematika. A původně zamýšlená „hobby tiskárna“ se ukázala svými tiskovými výstupy jako extrémně kvalitní a uživateli velmi ceněná. Ve spojení s Michalem Boháčem ji začali postupně dodávat zákazníkům a prodávat. A tak se na trh dostala první delta 3D tiskárna TRILAB  zvaná DeltiX. Z ní se pak vyvinuly její následovníci jako DeltiQ, DeltiQ 2 a nově i AzteQ, které aktuálně patří mezi nejkvalitnější FDM 3D tiskárny na světě. 

www.trilab.cz