Výrobní podniky zaspávají digitalizaci. JIC jim pomůže stát se továrnami budoucnosti

10.1.2017

Evropské malé a střední výrobní podniky by mohly být konkurenceschopnější, kdyby včas  ve výrobě využily možnosti digitalizace. Pomoci tomu chce Evropská komise. Rozhodla se zafinancovat projekty, které naučí spolupracovat výrobní firmy s výzkumnými centry a firmami orientovanými na vývoj informačních technologií. V Česku s tím pomůže konsorcium vedené JIC v rámci projektu DIGIMAT.

Konsorcium získalo pro tento účel od Evropské komise 50 tisíc eur. Poputují na projekt DIGIMAT, za jehož zkratkou se skrývá název South Moravian Digital Manufacturing Hub neboli hub pro digitální inovace ve výrobě malých a středních podniků (MSP). Vznikne studie proveditelnosti, jež zmapuje a vyhodnotí potřeby jihomoravských výrobních podniků v oblasti zavádění digitálních technologií. Během půl roku JIC společně s partnery navrhne, jak co nejefektivněji řešit potřeby MSP v oblasti digitalizace. Firmy si tak budou moci ujasnit priority při zavádění technologií Industry 4.0 a vyzkoušet si spolupráci s dodavateli z řad IT firem nebo výzkumných organizací na individuálních řešeních, ke kterým by se bez finanční podpory obtížně dostaly, nebo se k nim neodhodlaly.

Členy konsorcia tvoří kromě JIC také jeho dceřiná společnost INTEMAC, kterou založil JIC v roce 2013 jako kompetenční centrum pro výzkum a vývoj v oblasti strojírenských technologií. Z akademických partnerů se zapojilo do konsorcia Vysoké učení technické v Brně s týmy ze tří fakult (fakulta strojního inženýrství, fakulta informačních technologií a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) a Ceitec VUT, z firemních partnerů pak Industry Cluster 4.0, který vznikl z iniciativy Regionální hospodářské komory Brno a jehož členy jsou i B+R Automatizace, Siemens, Unicorn Systems, První brněnská strojírna Velká Bíteš, TOS Kuřim nebo Alta.  

Konsorcium má teď šest měsíců na to, aby uspořádalo workshopy s lokálními podniky a na základě výzkumu přišlo se studií, která by nastínila cestu k dlouhodobé efektivní digitalizaci zdejších výrobních firem. Jednotlivá IT řešení pak firmy zavedou do praxe pod dohledem zkušeného experta, s jehož výběrem pomůže JIC. První implementace uhradí Evropská komise. Součástí projektu je i vyhodnocení potřebnosti případné nové infrastruktury, která by sloužila jako testovací prostředí pro jednotlivá řešení v oblasti Industry 4.0, tzv. „chytré pracoviště budoucnosti“. 

Na únorovou výzvu, která hledala konsorcia podporující spolupráci IT a výrobních firem, zareagovaly především organizace se západní a jižní Evropy. JIC je spolu s partnery projektu DIGIMAT jediným zástupcem České republiky, který od Evropské komise finanční podporu dostal

Více info naleznete v tiskové zprávě.