Vyhlášení první veřejné soutěže v programu TRIO

TRIO je program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Harmonogram řešení projektu:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2020,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Kdo se může ucházet o podporu?

 • podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací
 • podniky a výzkumné organizace

Kritéria hodnocení:

 • naplnění cílů Programu,
 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno 300 mil. Kč.

Návrhy projektů lze podávat od 26. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

Podrobné informace naleznete na webu MPO.