Valná hromada schválila zřízení dceřiné společnosti JIC INVEST

Valná hromada dnes schválila vznik dceřiné společnosti JIC INVEST, díky které by mohl JIC část svých finančních prostředků investovat do podílů v nových inovativních firmách.

První investice by mohly být zrealizovány v první polovině roku 2015.

"Možností přímého investování do firem se JIC dlouhodobě zabývá, zároveň záměr určitého investičního fondu je dlouhodobě obsažený v Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje. V minulosti jsme poskytovali začínajícím firmám na JIC půjčky v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun z vlastního fondu mikropůjček. Prostřednictvím nově vzniklé dceřiné společnosti se chceme posunout od půjček k investicím. JIC poskytuje i díky zázemí od Jihomoravského kraje začínajícím firmám rozvojové služby a konzultace, které je podporují v růstu a expanzi do zahraničí. Tuto poskytovanou hodnotu chceme zúročit právě díky získání podílu ve firmě. Podpora od Jihomoravského kraje, města Brna a dalších zřizovatelů se tak bude vracet zpět do regionu. Prostředky z investic budou ve fondu využity k rozvoji dalších začínajících firem," uvedla Helena Továrková, tisková mluvčí JIC.

Více informací najdete v tiskové zprávě.