Projekt CzechDemo vyšle české startupy na prestižní zahraniční akce

12. 9. 2016

České startupy budou moci díky podpoře CzechInvestu prezentovat své nápady na světoznámých zahraničních startupových akcích. Nový projekt CzechDemo jim přispěje na cestovné, registraci a další související náklady.

Agentura CzechInvest vyhlásila první výzvu interního projektu na podporu startupů v novém programu Czech Demo. Začínající firmy se v rámci něj mohou přihlásit na uznávané startupové akce ve třech zahraničních destinacích a získat finanční podporu. První akcí je listopadový Slush v Helsinkách, následuje TechCruch Disrupt v Londýně a vše završí v lednu 2017 CES v Las Vegas.

Jakou podporu startupy v rámci programu získají?

  • Poplatek za účast na akci v max. výši 75 % vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální poskytnutá podpora je 70 000 Kč na jednu firmu.
  • Překlady profilu společnosti v rámci katalogu prezentujících firem na dané akci. Podpora je poskytována ve výši 100% výdajů, maximálně 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce.
  • Cestovné na letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby ve výši 50 % výdajů, maximálně 40 000 Kč.

Kromě jedinečné možnosti prezentovat se na renomovaných akcích, získají firmy mediální publicitu a nové kontakty pro rozvoj svého podnikání. Podporu mohou získat zájemci z řad malých a středních podnikatelů, jejichž firma zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a není starší než 5 let.

Do kdy se mohou startupy hlásit?

Na každou akci je třeba podat samostatnou přihlášku. Detailnější informace naleznete na stránkách CzechInvest nebo na webu Czech Startups.