Portál Horizon 2020 – klíč k evropské podpoře

Plánujete čerpat evropskou podporu z programů Horizon 2020? Na oficiálním portálu Horizon 2020 najdete všechny informace přehledně a pohromadě.

Co portál obsahuje?

  • informace o výzvách, včetně pracovních programů
  • systém na podávání návrhů projektů
  • informace pro hodnotitele
  • online manuál Horizon 2020
  • novinky z programů

Jste úspěšným žadatelem o podporu z Horizonu 2020? Na portálu můžete:

  • podepsat grant
  • spravovat váš projekt
  • registrovat se jako odborný poradce pro Evropskou komisi

Prostřednictvím portálu můžete kontaktovat i středisko podpory Horizon 2020 a vyhledat potřebné právní dokumenty.