Salmondo pomáhá studentům správně si vybrat obor a kariéru

Rozhovor s Tiborem Kučerou, spoluzakladatelem Salmonda

Padesát procent bakalářských studií končí v Česku neúspěšně. Polovina studentů, kteří studium nedokončí, uvádí jako hlavní důvod odlišnou představu o studiu oboru. Přitom by to tak vůbec nemuselo být. Kdyby studenti věděli, čemu se chtějí v budoucnu věnovat, nemuseli by střídat univerzitní obory a riskovat, že školu nedokončí. Se správnou volbou by jim měli pomoci kariérní poradcové na středních školách. Jenže ti nemají často ani kapacitu ani odbornost. Adam Benkovič, Libor Vošický a Tibor Kučera se s tímto stavem nechtěli smířit, a tak vytvořili aplikaci Salmondo, která pomáhá studentům s výběrem pravé profesní dráhy. Spoluzakladatel Tibor Kučera nám k tomu řekl víc.

Proč jste se rozhodli zabývat se kariérním poradenstvím?

Už na střední škole jsme si uvědomili, že pro nás a ostatní studenty je těžké vybrat si navazující studijní směr a určit, čím se budeme v naší kariéře zabývat. Jeden kolega se třeba nemohl zorientovat v široké škále svých zájmů, zatímco druhý si vybral špatný obor, protože svou volbu nedomyslel do konce. Na našem gymnáziu nebyl nikdo, kdo by nám s rozhodnutím pomohl.

Neměly by mít střední školy kariérního poradce?  

Je hodně škol, které mají kariérního poradce, ale v podstatě se tomu nevěnuje. To byl i náš případ. Výchovní poradci mají sice za úkol poskytovat poradenství, ale často nemají kapacitu ani odbornost. Jsou zaměření na problémové chování žáků a řeší mnoho jiných věcí, než aby mohli s každým studentem individuálně probrat, čemu by se chtěl věnovat. Proto jsme se rozhodli vytvořit Salmondo. Chceme pomoci mladým lidem, aby dělali něco smysluplného, v čem mohou být úspěšní.

Můžeš popsat, jak vaše aplikace funguje?

Studenti nejprve procházejí psychologickými testy osobnosti, zájmů a motivace. Ihned po vyplnění dostanou výsledky, se kterými mohou dále pracovat. Aplikace nabízí moduly na plánování, udržení motivace a koučink. Cílem je, aby si studenti v první části stanovili své cíle a v další si je připomínali a pracovali na nich. Výstupy z aplikace jsou užitečné nejenom pro studenty, ale také pro kariérní poradce, kteří můžou se studenty pracovat na něčem konkrétním.

Kolik lidí aplikaci používá?

V současné době máme 11 500 uživatelů. Od nového školního roku budou naši aplikaci využívat všechny základní školy v jihočeském kraji a středoškolskou verzi bude používat čtyřicet škol v jihomoravském kraji. Spolupráce funguje tak, že školy za aplikaci zaplatí a studenti ji mohou používat zadarmo. Ostatní studenti, kteří ji chtějí používat, mají přístup k části aplikace zdarma a zbytek je placený.

Aplikaci jste představili teprve na podzim 2017. Jak se vám podařilo tak rychle uspět?

Na vývoji aplikace se podílelo 20 lidí, přičemž stálý tým má 6-7 lidí. Vycházeli jsme z dobré praxe kariérního poradenství a na psychologických testech jsme spolupracovali se zástupci z Akademie věd a pedagogicko-psychologických poraden. S oblastí byznysu nám hodně pomohl program JIC MASTER. Společně s mentory z JIC jsme sestavili obchodní model a identifikovali cílovou skupinu. Díky spolupráci s JIC jsme získali ocenění Seal of Excellence od Evropské komise, které nám umožní udělat studii proveditelnosti zaměřenou na expanzi na zahraniční trhy.

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme sledovat okolní trhy a hledat potenciální partnery. V regionu střední Evropy nic podobného jako Salmondo neexistuje, a proto vidíme velkou příležitost v tom, že bychom náš nástroj mohli lehce přenést do okolních států. Kromě toho se také chceme více zaměřit na individuální uživatele. Na začátku jsme se soustředili na školy, ale naší dlouhodobou vizí je nabízet náš produkt každému.