Podnikavost v Evropě: Do roku 2020 by se měli učit podnikat všichni středoškoláci

5 minut čtení

Biologie, zeměpis a výchova k podnikavosti. Alespoň takto si EU představuje středoškolský rozvrh v roce 2020, podle níž by si každý student měl osvojit základy podnikavosti. Zatímco ve výuce tohoto předmětu jsme oproti EU mírně pozadu, v podnikání vynikáme. Česko se totiž řadí mezi pět zemí s nejvyšším počtem podnikatelů vzhledem k velikosti populace. Pokud ovšem chceme být ještě lepší, musíme začít podporovat studenty v rozvoji podnikavosti už na středních školách.

Podnikavost jako přístup k životu

Co je to podnikavost? Evropská komise ji definuje jako „průřezovou kompetenci, která se týká všech oblastí života: od podpory osobního rozvoje přes aktivní účast na životě společnosti či vstup na trh práce v roli zaměstnance nebo OSVČ až po zakládání podniků.“ Jednoduše řečeno, podnikatelské vzdělávání posiluje sebevědomí a víru studentů, že mohou začít podnikat. Zvyšuje jejich touhu stát se podnikateli a pravděpodobnost, že se jimi v budoucnu stanou. Společně s tím také vede k vyšším příjmům v dospělosti.

Podnikavost je průřezovou kompetenci, která se týká všech oblastí života: od podpory osobního rozvoje přes aktivní účast na životě společnosti či vstup na trh práce v roli zaměstnance nebo OSVČ až po zakládání podniků.

Samotné podnikání má pozitivní vliv na společnost a ekonomiku. Podnikatelé totiž vytvářejí nová pracovní místa, přinášejí inovace, podporují zahraniční obchod a investice a zvyšují HDP státu.

Školy by měly učit žáky podnikat

Jak tedy onu kompetenci podnikavosti získat? Doposud byl vztah k podnikavosti v rukou jednotlivců – buď měli mladí lidé štěstí, že byli odmala obklopeni aktivními lidmi a znali podnikatele ve svém okolí, nebo neměli a o podnikání se nic dozvědět nemohli. Nově by se ovšem o podnikavosti měli dozvědět všichni studenti na středních školách od svých učitelů.

V evropském kontextu vítězí severské země

Podle strategie Evropa 2020 musejí být všichni žáci počátečního vzdělávání seznámeni se základními znalostmi o podnikání do roku 2020. Nicméně pouze zlomek evropských zemí se řídí vypracovanou strategií, díky které se podnikavost učí jako samostatný předmět a učitelé mají podporu ze strany státu a soukromého sektoru. Ve zbytku Evropy zůstává podnikatelská výchova dobrovolnou, mimoškolní a okrajovou aktivitou pro nadšené učitele. I proto se s výukou o podnikavosti ve škole setkalo průměrně jen 23 % evropských studentů.

Nad hranici 30 procent se dostalo jen Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Slovinsko, Lotyšsko, Švédsko, Lucembursko, Rakousko a Polsko.

Studenti volí raději jistotu zaměstnání

Vztah středoškolských studentů k podnikání však není příliš vřelý. Asociace malých a středních podniků udělala v loňském roce průzkum, v něm zjistila, že 82 % studentů považuje zaměstnání za jistější a pohodlnější. Číslo o 16 procent převyšovalo výsledky ze stejného šetření před čtyřmi lety. Tento postoj může být spojený s tím, že pouhá čtvrtina studentů se ve výuce setkala s aktivitami na podporu podnikavosti.

82 % studentů považuje zaměstnání za jistější a pohodlnější.

Abychom podnikavost českých studentů více podpořili, je potřeba vytvořit konzistentní strategii pro středoškolské vzdělávání podnikavosti, podporovat školy a učitele v jejich výuce, podněcovat spolupráci s externími podniky a posílit výuku v rámci vysokoškolského vzdělávání. Právě o to se snaží nový projekt Jihomoravského kraje KaPoDaV, o němž si můžete přečíst tady.